XT60P 260W-295W

Changzhou Xiaotian Energy Saving and Environmental Protection Technology Co., Ltd
유형: 다결정
공율범위: 260 ~ 295 Wp
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Changzhou Xiaotian Energy Saving and Environmental Protection Technology Co., Ltd로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

HITOUCH6 CP21-66HT 650...

Hanersun Technology
최저가격 ₩265 / Wp
 • 셀종류: PERC, 양면형
 • 모듈 외형: 2384x1303x35 mm
 • 무게: 40 kg
 • 셀크기: 210x210 mm
 • 유리의 두께: 2 mm

제품특성

모델명
Poly 260W Poly 265W Poly 270W Poly 275W Poly 280W Poly 285W Poly 290W Poly 295W
보증  
제품보증연한 12 년
출력 보증 25년 동안 80% 이상의 효율
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
260 Wp 265 Wp 270 Wp 275 Wp 280 Wp 285 Wp 290 Wp 295 Wp
최대전압(Vmpp)
30.6 V 30.9 V 31 V 31.3 V 31.4 V 31.5 V 31.6 V 31.8 V
최대전류(Impp)
8.51 A 8.6 A 8.71 A 8.81 A 8.94 A 9.06 A 9.18 A 9.29 A
개방전압(Voc)
37.2 V 37.6 V 37.9 V 38.1 V 38.3 V 38.4 V 38.6 V 38.8 V
단락전류(Isc)
9.17 A 9.22 A 9.28 A 9.37 A 9.45 A 9.54 A 9.62 A 9.69 A
모듈 호률
18.6 % 18.6 % 18.6 % 18.6 % 18.6 % 18.6 % 18.6 % 18.6 %
출력 허용오차 (+)
+ 3 % + 3 % + 3 % + 3 % + 3 % + 3 % + 3 % + 3 %
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 1640x992x35 mm
무게 18.5 kg
셀종류 다결정
셀크기 156.75×156.75 mm
설수량 60
유리 유형 강화
유리의 두께 3.2 mm
봉합재 EVA
백시트 유형 TPT
프레임 양극 처리 된 알루미늄 합금
정션박스 보호등급 IP 67
커넥터 유형 MC4
케이블 단면도 4 mm2
커넥터 케이블 길이 900 mm
PDF  
제품 사양서 다운받기

Changzhou Xiaotian Energy Saving and Environmental Protection Technolo...

Click to show company phone
www.czxiaotian.com
중국
Room 1323, Building 3, Fengchen International Plaza, Xinbei District, Changzhou, Jiangsu
직원수: 50
참고: 귀하의 문의가 Changzhou Xiaotian Energy Saving and Environmental Protection Technology Co., Ltd로 직접 발송이 될 것입니다.

결정실리콘

생산량 (MW)/: MWp
단결정, 다결정
공율범위(Wp): 270-340

관련된 상품

 • Single crysta...
  Xiaotian Energy 단결정
 • ₩334 / Wp
  SKT275-290P6-...
  Electrical Ener... 다결정
 • Many crystal ...
  Xiaotian Energy 다결정
 • ₩189 / Wp
  TN -270-280Р
  TN Solar 다결정
 • Single crysta...
  Xiaotian Energy 단결정
 • ₩328 / Wp
  DHM-72X10-BF-...
  DAH Solar 양면형, PERC
 • Many crystal ...
  Xiaotian Energy 다결정
 • ₩379 / Wp
  ECO-530-550M-...
  Eco Delta 단결정
 • Single crysta...
  Xiaotian Energy 단결정
 • ₩269 / Wp
  TP144-525-550...
  Topsky Energy PERC
 • Many crystal ...
  Xiaotian Energy 다결정
 • QSUN-144MS 43...
  Q SUN 단결정
 • Single crysta...
  Xiaotian Energy 단결정
 • ₩337 / Wp
  QSUN-108MS-39...
  Q SUN 단결정
 • Many crystal ...
  Xiaotian Energy 다결정
 • QSUN-144M10 5...
  Q SUN 단결정
 • XT60M 270W-30...
  Xiaotian Energy 단결정
 • ₩303 / Wp
  RS8I-M 535-56...
  Resun Solar 단결정
 • XT72P 305W-34...
  Xiaotian Energy 다결정
 • ₩281 / Wp
  RS7I-M 425-46...
  Resun Solar 단결정
 • XT60M 325W-36...
  Xiaotian Energy 단결정
 • ₩338 / Wp
  RS6I-M 390-41...
  Resun Solar 단결정