XT72P 305W-340W

Changzhou Xiaotian Energy Saving and Environmental Protection Technology Co., Ltd
유형: 다결정
공율범위: 305 ~ 340 Wp
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Changzhou Xiaotian Energy Saving and Environmental Protection Technology Co., Ltd로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

 • 셀종류: HJT
 • 모듈 외형: 1924x1038x35 mm
 • 무게: 27 kg
 • 셀크기: --
 • 유리의 두께: --

제품특성

모델명
Poly 305W Poly 310W Poly 315W Poly 320W Poly 325W Poly 330W Poly 335W Poly 340W
보증  
제품보증연한 12 년
출력 보증 25년 동안 80% 이상의 효율
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
305 Wp 310 Wp 315 Wp 320 Wp 325 Wp 330 Wp 335 Wp 340 Wp
최대전압(Vmpp)
36.6 V 36.7 V 37 V 37.1 V 37.2 V 37.4 V 37.5 V 37.7 V
최대전류(Impp)
8.35 A 8.45 A 8.53 A 8.63 A 8.74 A 8.83 A 8.94 A 9.03 A
개방전압(Voc)
45.1 V 45.3 V 45.5 V 45.6 V 45.7 V 45.8 V 45.9 V 46.1 V
단락전류(Isc)
8.94 A 9 A 9.08 A 9.15 A 9.25 A 9.33 A 9.4 A 9.45 A
모듈 호률
18.6 % 18.6 % 18.6 % 18.6 % 18.6 % 18.6 % 18.6 % 18.6 %
출력 허용오차 (+)
+ 3 % + 3 % + 3 % + 3 % + 3 % + 3 % + 3 % + 3 %
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 1956x992x40 mm
무게 22 kg
셀종류 다결정
셀크기 156.75×156.75 mm
설수량 72
유리 유형 강화
유리의 두께 3.2 mm
봉합재 EVA
백시트 유형 TPT
프레임 양극 처리 된 알루미늄 합금
정션박스 보호등급 IP 67
커넥터 유형 MC4
케이블 단면도 4 mm2
커넥터 케이블 길이 1000 mm
PDF  
제품 사양서 다운받기

Changzhou Xiaotian Energy Saving and Environmental Protection Technolo...

Click to show company phone
www.czxiaotian.com
중국
Room 1323, Building 3, Fengchen International Plaza, Xinbei District, Changzhou, Jiangsu
직원수: 50
참고: 귀하의 문의가 Changzhou Xiaotian Energy Saving and Environmental Protection Technology Co., Ltd로 직접 발송이 될 것입니다.

결정실리콘

생산량 (MW)/: MWp
단결정, 다결정
공율범위(Wp): 270-340

관련된 상품

 • Single crysta...
  Xiaotian Energy 단결정
 • ₩362 / Wp
  PIX P2 72 315...
  PIXON 다결정
 • Many crystal ...
  Xiaotian Energy 다결정
 • ₩328 / Wp
  DHM-72X10-BF-...
  DAH Solar 양면형, PERC
 • Single crysta...
  Xiaotian Energy 단결정
 • ₩379 / Wp
  ECO-530-550M-...
  Eco Delta 단결정
 • Many crystal ...
  Xiaotian Energy 다결정
 • ₩267 / Wp
  TP144-525-550...
  Topsky Energy PERC
 • Single crysta...
  Xiaotian Energy 단결정
 • QSUN-144MS 43...
  Q SUN 단결정
 • Many crystal ...
  Xiaotian Energy 다결정
 • ₩337 / Wp
  QSUN-108MS-39...
  Q SUN 단결정
 • Single crysta...
  Xiaotian Energy 단결정
 • QSUN-144M10 5...
  Q SUN 단결정
 • Many crystal ...
  Xiaotian Energy 다결정
 • ₩303 / Wp
  RS8I-M 535-56...
  Resun Solar 단결정
 • XT60P 260W-29...
  Xiaotian Energy 다결정
 • ₩281 / Wp
  RS7I-M 425-46...
  Resun Solar 단결정
 • XT60M 270W-30...
  Xiaotian Energy 단결정
 • ₩338 / Wp
  RS6I-M 390-41...
  Resun Solar 단결정
 • XT60M 325W-36...
  Xiaotian Energy 단결정
 • ₩304 / Wp
  Puma RCM-450-...
  RECOM 양면형, PERC