HHM60-285-315

HHM60-285-315

Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co., Ltd
유형: 단결정
공율범위: 285 ~ 315 Wp
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co., Ltd로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

 • 셀종류: PERC
 • 모듈 외형: 2384x1303x35 mm
 • 무게: 34.5 kg
 • 셀크기: --
 • 유리의 두께: --

제품특성

모델명
HHM60-285 HHM60-290 HHM60-295 HHM60-300 HHM60-305 HHM60-310 HHM60-315
보증  
제품보증연한 12 년
출력 보증 10년 동안 90% 이상의 효율, 25년 동안 80% 이상의 효율
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
285 Wp 290 Wp 295 Wp 300 Wp 305 Wp 310 Wp 315 Wp
최대전압(Vmpp)
32.1 V 32.2 V 32.3 V 32.45 V 32.88 V 32.95 V 33.02 V
최대전류(Impp)
8.9 A 9.01 A 9.14 A 9.25 A 9.28 A 9.41 A 9.54 A
개방전압(Voc)
39.1 V 39.4 V 39.6 V 39.8 V 40.2 V 40.3 V 40.45 V
단락전류(Isc)
9.33 A 9.38 A 9.67 A 9.73 A 9.76 A 9.81 A 9.92 A
모듈 호률
17.4 % 17.72 % 18.02 % 18.33 % 18.63 % 18.94 % 19.24 %
출력 허용오차 (+)
+ 1.5 % + 1.5 % + 1.5 % + 1.5 % + 1.5 % + 1.5 % + 1.5 %
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
전기적 특성 (NOCT)  
온도 45±2 °C
  공칭 작동 셀 온도(NOCT): 방사 조도 800W/m2, AM 1.5, 주위온도 20℃, 풍속1m/s
열 특성  
작동 온도 범위 -40~85 °C
온도 계수(Pmax) -0.39 %/°C
온도 계수(Voc) -0.31 %/°C
온도 계수(Isc) 0.05 %/°C
시스템 통합 파라미터  
최대 시스템 전압 1000 V
퓨즈의 정격전류 15 A
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 1650x992x35 mm
무게 18.5 kg
셀종류 단결정
셀크기 156.75×156.75 mm
설수량 60
유리의 두께 3.2 mm
프레임 양극 처리 된 알루미늄 합금
정션박스 보호등급 IP 67

Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co., Ltd

Click to show company phone
www.xahhpv.com
중국
No. 21 Xingfu N. Rd., Xi'an, Shanxi
직원수: 2,000
참고: 귀하의 문의가 Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co., Ltd로 직접 발송이 될 것입니다.

결정실리콘

생산량 (MW)/: MWp
단결정, 다결정
공율범위(Wp): 95-375

유용한 연락처

Contact Face
陈华

관련된 상품

 • HHP60-270-295
  Huanghe Solar 다결정
 • ₩337 / Wp
  DHM-72X10-BF-...
  DAH Solar 양면형, PERC
 • HHM60DG-285-3...
  Huanghe Solar 단결정
 • ₩382 / Wp
  ECO-530-550M-...
  Eco Delta 단결정
 • HHM60DD-290-3...
  Huanghe Solar 양면형
 • ₩275 / Wp
  TP144-525-555...
  Topsky Energy PERC
 • HHMB60-295-325
  Huanghe Solar 단결정
 • ₩297 / Wp
  QSUN-144MS 43...
  Q-SUNSolar 단결정
 • HHMI-315-340
  Huanghe Solar 단결정
 • ₩301 / Wp
  QSUN-108MS-39...
  Q-SUNSolar 단결정
 • HHP72-320-345
  Huanghe Solar 다결정
 • ₩290 / Wp
  QSUN-144M 530...
  Q-SUNSolar 단결정
 • HHM72-345-375
  Huanghe Solar 단결정
 • ₩311 / Wp
  RS8I-M 535-56...
  Resun Solar 단결정
 • ₩289 / Wp
  RS7I-M 425-46...
  Resun Solar 단결정
 • ₩348 / Wp
  RS6I-M 390-41...
  Resun Solar 단결정
 • ₩318 / Wp
  Puma RCM-450-...
  RECOM 양면형, PERC
 • ₩267 / Wp
  Black Panther...
  RECOM PERC, 양면형
 • ₩310 / Wp
  Black Panther...
  RECOM PERC
 • ₩348 / Wp
  SKT525-550M10
  Sunket New Ener... 단결정
 • ₩353 / Wp
  SKT480-505M10
  Sunket New Ener... 단결정
 • ₩353 / Wp
  SKT390-415M10
  Sunket New Ener... 단결정
 • ₩636 / Wp
  PeX Series SN...
  Sonnex Energie PERC
 • ₩208 / Wp
  TPL M-144HC S...
  TPL Solar PERC