HHM60DD-290-315

HHM60DD-290-315

Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co., Ltd
유형: 양면형
공율범위: 290 ~ 315 Wp
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co., Ltd로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

최저가격 ₩322 / Wp
 • 셀종류: 단결정
 • 모듈 외형: 2279x1134x35 mm
 • 무게: 28.6 kg
 • 셀크기: 182x182 mm
 • 유리의 두께: --

제품특성

모델명
HHM60DD-290 HHM60DD-295 HHM60DD-300 HHM60DD-305 HHM60DD-310 HHM60DD-315
보증  
제품보증연한 12 년
출력 보증 10년 동안 90% 이상의 효율, 30년 동안 80% 이상의 효율
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
290 Wp 295 Wp 300 Wp 305 Wp 310 Wp 315 Wp
최대전압(Vmpp)
32.25 V 32.46 V 32.68 V 32.97 V 33.18 V 33.36 V
최대전류(Impp)
9 A 9.09 A 9.18 A 9.26 A 9.35 A 9.45 A
개방전압(Voc)
39.45 V 39.66 V 39.89 V 40.13 V 40.35 V 40.55 V
단락전류(Isc)
9.48 A 9.59 A 9.68 A 9.73 A 9.79 A 9.86 A
모듈 호률
17.51 % 17.82 % 18.12 % 18.42 % 18.72 % 19.02 %
출력 허용오차 (+)
+ 1.5 % + 1.5 % + 1.5 % + 1.5 % + 1.5 % + 1.5 %
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
전기적 특성 (NOCT)  
온도 45±2 °C
  공칭 작동 셀 온도(NOCT): 방사 조도 800W/m2, AM 1.5, 주위온도 20℃, 풍속1m/s
열 특성  
작동 온도 범위 -40~85 °C
온도 계수(Pmax) -0.39 %/°C
온도 계수(Voc) -0.31 %/°C
온도 계수(Isc) 0.05 %/°C
시스템 통합 파라미터  
최대 시스템 전압 1500 V
퓨즈의 정격전류 20 A
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 1669x992x6 mm
무게 23.5 kg
셀종류 양면형
셀크기 156.75×156.75 mm
설수량 60
프레임 테두리 없음
정션박스 보호등급 IP 68

Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co., Ltd

Click to show company phone
www.xahhpv.com
중국
No. 21 Xingfu N. Rd., Xi'an, Shanxi
직원수: 2,000
참고: 귀하의 문의가 Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co., Ltd로 직접 발송이 될 것입니다.

결정실리콘

생산량 (MW)/: MWp
단결정, 다결정
공율범위(Wp): 95-375

유용한 연락처

Contact Face
陈华

관련된 상품

 • HHP60-270-295
  Huanghe Solar 다결정
 • ₩339 / Wp
  DHM-72X10-BF-...
  DAH Solar 양면형, PERC
 • HHM60-285-315
  Huanghe Solar 단결정
 • ₩378 / Wp
  ECO-530-550M-...
  Eco Delta 단결정
 • HHM60DG-285-3...
  Huanghe Solar 단결정
 • ₩275 / Wp
  TP144-525-550...
  Topsky Energy PERC
 • HHMB60-295-325
  Huanghe Solar 단결정
 • ₩294 / Wp
  QSUN-144MS 43...
  Q-SUNSolar 단결정
 • HHMI-315-340
  Huanghe Solar 단결정
 • ₩298 / Wp
  QSUN-108MS-39...
  Q-SUNSolar 단결정
 • HHP72-320-345
  Huanghe Solar 다결정
 • ₩287 / Wp
  QSUN-144M 530...
  Q-SUNSolar 단결정
 • HHM72-345-375
  Huanghe Solar 단결정
 • ₩313 / Wp
  RS8I-M 535-56...
  Resun Solar 단결정
 • ₩291 / Wp
  RS7I-M 425-46...
  Resun Solar 단결정
 • ₩350 / Wp
  RS6I-M 390-41...
  Resun Solar 단결정
 • ₩315 / Wp
  Puma RCM-450-...
  RECOM 양면형, PERC
 • ₩265 / Wp
  Black Panther...
  RECOM PERC, 양면형
 • ₩307 / Wp
  Black Panther...
  RECOM PERC
 • ₩350 / Wp
  SKT525-550M10
  Sunket New Ener... 단결정
 • ₩356 / Wp
  SKT480-505M10
  Sunket New Ener... 단결정
 • ₩356 / Wp
  SKT390-415M10
  Sunket New Ener... 단결정
 • PeX Series SN...
  Sonnex Energie PERC
 • TPL M-144HC S...
  TPL Solar PERC