HHM60DD-290-315

HHM60DD-290-315

Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co., Ltd
유형: 양면형
공율범위: 290 ~ 315 Wp
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co., Ltd로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

 • 셀종류: PERC
 • 모듈 외형: 2384x1303x35 mm
 • 무게: 38.5 kg
 • 셀크기: --
 • 유리의 두께: 2 mm

제품특성

모델명
HHM60DD-290 HHM60DD-295 HHM60DD-300 HHM60DD-305 HHM60DD-310 HHM60DD-315
보증  
제품보증연한 12 년
출력 보증 10년 동안 90% 이상의 효율, 30년 동안 80% 이상의 효율
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
290 Wp 295 Wp 300 Wp 305 Wp 310 Wp 315 Wp
최대전압(Vmpp)
32.25 V 32.46 V 32.68 V 32.97 V 33.18 V 33.36 V
최대전류(Impp)
9 A 9.09 A 9.18 A 9.26 A 9.35 A 9.45 A
개방전압(Voc)
39.45 V 39.66 V 39.89 V 40.13 V 40.35 V 40.55 V
단락전류(Isc)
9.48 A 9.59 A 9.68 A 9.73 A 9.79 A 9.86 A
모듈 호률
17.51 % 17.82 % 18.12 % 18.42 % 18.72 % 19.02 %
출력 허용오차 (+)
+ 1.5 % + 1.5 % + 1.5 % + 1.5 % + 1.5 % + 1.5 %
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
전기적 특성 (NOCT)  
온도 45±2 °C
  공칭 작동 셀 온도(NOCT): 방사 조도 800W/m2, AM 1.5, 주위온도 20℃, 풍속1m/s
열 특성  
작동 온도 범위 40~85 °C
온도 계수(Pmax) 0.39 %/°C
온도 계수(Voc) 0.31 %/°C
온도 계수(Isc) 0.05 %/°C
시스템 통합 파라미터  
최대 시스템 전압 1500 V
퓨즈의 정격전류 20 A
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 1669x992x6 mm
무게 23.5 kg
셀종류 양면형
셀크기 156.75×156.75 mm
설수량 60
프레임 테두리 없음
정션박스 보호등급 IP 68

Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co., Ltd

Click to show company phone
www.xahhpv.com
중국
No. 21 Xingfu N. Rd., Xi'an, Shanxi, 710043
직원수: 2,000
참고: 귀하의 문의가 Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co., Ltd로 직접 발송이 될 것입니다.

결정실리콘

생산량 (MW)/: MWp
단결정, 다결정
공율범위(Wp): 95-375

유용한 연락처

Contact Face
陈华

관련된 상품

 • HHP60-270-295
  Huanghe Solar 다결정
 • ₩707 / Wp
  AG-B48 - 300 ...
  Agora Solar 양면형
 • HHM60-285-315
  Huanghe Solar 단결정
 • ₩340 / Wp
  DHM-72X10-BF-...
  DAH Solar 양면형, PERC
 • HHM60DG-285-3...
  Huanghe Solar 단결정
 • ₩291 / Wp
  ECO-530-550M-...
  Eco Delta 단결정
 • HHMB60-295-325
  Huanghe Solar 단결정
 • ₩258 / Wp
  TP144-525-555...
  Topsky Energy PERC
 • HHMI-315-340
  Huanghe Solar 단결정
 • ₩294 / Wp
  QSUN-144MS 43...
  Q-SUNSolar 단결정
 • HHP72-320-345
  Huanghe Solar 다결정
 • ₩298 / Wp
  QSUN-108MS-39...
  Q-SUNSolar 단결정
 • HHM72-345-375
  Huanghe Solar 단결정
 • ₩287 / Wp
  QSUN-144M 530...
  Q-SUNSolar 단결정
 • ₩259 / Wp
  RS8I-M 535-56...
  Resun Solar 단결정
 • ₩274 / Wp
  RS7I-M 425-46...
  Resun Solar 단결정
 • ₩350 / Wp
  RS6I-M 390-41...
  Resun Solar 단결정
 • ₩350 / Wp
  SKT525-550M10
  Sunket New Ener... 단결정
 • ₩356 / Wp
  SKT480-505M10
  Sunket New Ener... 단결정
 • ₩356 / Wp
  SKT390-415M10
  Sunket New Ener... 단결정
 • ₩630 / Wp
  PEX Series 40...
  Sonnex Energie PERC
 • ₩209 / Wp
  TPL M-144HC S...
  TPL Solar PERC
 • ₩630 / Wp
  PEX Series 53...
  Sonnex Energie PERC
 • ₩255 / Wp
  UL-540-550M-1...
  Ulica Solar 단결정