HHP60-270-295

HHP60-270-295

Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co., Ltd
유형: 다결정
공율범위: 270 ~ 295 Wp
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co., Ltd로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

Bifacial Mono ...

Shinesun Solar
 • 셀종류: PERC, 양면형
 • 모듈 외형: 2279x1134x35 mm
 • 무게: 28.6 kg
 • 셀크기: --
 • 유리의 두께: 2 mm

제품특성

모델명
HHP60-270 HHP60-275 HHP60-280 HHP60-285 HHP60-290 HHP60-295
보증  
제품보증연한 12 년
출력 보증 10년 동안 90% 이상의 효율, 25년 동안 80% 이상의 효율
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
270 Wp 275 Wp 280 Wp 285 Wp 290 Wp 295 Wp
최대전압(Vmpp)
31.03 V 31.32 V 31.61 V 31.99 V 32.26 V 32.59 V
최대전류(Impp)
8.71 A 8.79 A 8.86 A 8.91 A 8.99 A 9.06 A
개방전압(Voc)
38.2 V 38.41 V 38.61 V 38.85 V 39.08 V 39.27 V
단락전류(Isc)
9.14 A 9.23 A 9.32 A 9.38 A 9.45 A 9.51 A
모듈 호률
16.5 % 16.8 % 17.11 % 17.41 % 17.71 % 18.02 %
출력 허용오차 (+)
+ 2 % + 2 % + 2 % + 2 % + 2 % + 2 %
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
전기적 특성 (NOCT)  
온도 45±2 °C
  공칭 작동 셀 온도(NOCT): 방사 조도 800W/m2, AM 1.5, 주위온도 20℃, 풍속1m/s
열 특성  
작동 온도 범위 -40~85 °C
온도 계수(Pmax) -0.41 %/°C
온도 계수(Voc) -0.32 %/°C
온도 계수(Isc) 0.05 %/°C
시스템 통합 파라미터  
최대 시스템 전압 1000 V
퓨즈의 정격전류 15 A
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 1650x92x35 mm
무게 18.5 kg
셀종류 다결정
설수량 60
유리의 두께 3.2 mm
프레임 양극 처리 된 알루미늄 합금
정션박스 보호등급 IP 67

Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co., Ltd

Click to show company phone
www.xahhpv.com
중국
No. 21 Xingfu N. Rd., Xi'an, Shanxi
직원수: 2,000
참고: 귀하의 문의가 Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co., Ltd로 직접 발송이 될 것입니다.

결정실리콘

생산량 (MW)/: MWp
단결정, 다결정
공율범위(Wp): 95-375

유용한 연락처

Contact Face
陈华

관련된 상품

 • HHM60-285-315
  Huanghe Solar 단결정
 • ₩346 / Wp
  SKT275-290P6-...
  Electrical Ener... 다결정
 • HHM60DG-285-3...
  Huanghe Solar 단결정
 • ₩196 / Wp
  TN -270-280Р
  TN Solar 다결정
 • HHM60DD-290-3...
  Huanghe Solar 양면형
 • ₩339 / Wp
  DHM-72X10-BF-...
  DAH Solar 양면형, PERC
 • HHMB60-295-325
  Huanghe Solar 단결정
 • ₩378 / Wp
  ECO-530-550M-...
  Eco Delta 단결정
 • HHMI-315-340
  Huanghe Solar 단결정
 • ₩275 / Wp
  TP144-525-550...
  Topsky Energy PERC
 • HHP72-320-345
  Huanghe Solar 다결정
 • ₩294 / Wp
  QSUN-144MS 43...
  Q-SUNSolar 단결정
 • HHM72-345-375
  Huanghe Solar 단결정
 • ₩298 / Wp
  QSUN-108MS-39...
  Q-SUNSolar 단결정
 • ₩287 / Wp
  QSUN-144M 530...
  Q-SUNSolar 단결정
 • ₩313 / Wp
  RS8I-M 535-56...
  Resun Solar 단결정
 • ₩291 / Wp
  RS7I-M 425-46...
  Resun Solar 단결정
 • ₩350 / Wp
  RS6I-M 390-41...
  Resun Solar 단결정
 • ₩315 / Wp
  Puma RCM-450-...
  RECOM 양면형, PERC
 • ₩265 / Wp
  Black Panther...
  RECOM PERC, 양면형
 • ₩307 / Wp
  Black Panther...
  RECOM PERC
 • ₩350 / Wp
  SKT525-550M10
  Sunket New Ener... 단결정
 • ₩356 / Wp
  SKT480-505M10
  Sunket New Ener... 단결정
 • ₩356 / Wp
  SKT390-415M10
  Sunket New Ener... 단결정