TS72-BMH-520-545 H2

TS72-BMH-520-545 H2

TSEC Corporation
유형: 양면형
공율범위: 520 ~ 545 Wp
지역: 대만 대만
참고: 귀하의 문의가 TSEC Corporation로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

Series 4 LNSK-360-375M...

Luxen Solar Energy
최저가격 ₩356 / Wp
 • 셀종류: 단결정
 • 모듈 외형: 1756x1039x35 mm
 • 무게: 20 kg
 • 셀크기: --
 • 유리의 두께: 3.2 mm

제품특성

모델명
TS72-BMH-520 H2 TS72-BMH-525 H2 TS72-BMH-530 H2 TS72-BMH-535 H2 TS72-BMH-540 H2 TS72-BMH-545 H2
보증  
제품보증연한 12 년
출력 보증 10년 동안 91% 이상의 효율, 25년 동안 81% 이상의 효율
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
520 Wp 525 Wp 530 Wp 535 Wp 540 Wp 545 Wp
최대전압(Vmpp)
41.05 V 41.2 V 41.35 V 41.5 V 41.65 V 41.8 V
최대전류(Impp)
12.67 A 12.75 A 12.82 A 12.9 A 12.97 A 13.04 A
개방전압(Voc)
48.9 V 49.05 V 49.2 V 49.35 V 49.5 V 49.65 V
단락전류(Isc)
13.57 A 13.64 A 13.71 A 13.78 A 13.85 A 13.92 A
모듈 호률
20.3 % 20.5 % 20.7 % 20.9 % 21.1 % 21.3 %
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
전기적 특성 (NOCT)  
온도 45±2 °C
  공칭 작동 셀 온도(NOCT): 방사 조도 800W/m2, AM 1.5, 주위온도 20℃, 풍속1m/s
열 특성  
작동 온도 범위 -40~85 °C
온도 계수(Pmax) -0.35 %/°C
온도 계수(Voc) -0.284 %/°C
온도 계수(Isc) 0.05 %/°C
시스템 통합 파라미터  
최대 시스템 전압 500 V
퓨즈의 정격전류 25 A
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 2256x1133x40 mm
무게 27.5 kg
셀종류 양면형
설수량 144
유리 유형 강화
프레임 양극 처리 된 알루미늄 합금
바이패스 다이오드 수 3
정션박스 보호등급 IP 68
케이블 단면도 4 mm2
커넥터 케이블 길이 1200 mm
PDF  
제품 사양서 다운받기

TSEC Corporation

Click to show company phone
www.tsecpv.com
대만
8F, No.225, Sec 3, Beixin. Rd., Xindian Dist., New Taipei, 23143
참고: 귀하의 문의가 TSEC Corporation로 직접 발송이 될 것입니다.

결정실리콘

생산량 (MW)/: MWp
단결정
공율범위(Wp): 315-550

유용한 연락처

Contact Face
Cynthia Kuo
Contact Face
yuhansun

관련된 상품

 • TS60-6M3 315-...
  TSEC 양면형
 • TS60-6M3 315-...
  TSEC 단결정
 • TS60-6MH 320-...
  TSEC 양면형
 • TS60-6MH-320-...
  TSEC 단결정
 • TS60-AMH-350-...
  TSEC 양면형
 • TS60-AMH-355-...
  TSEC 단결정
 • TS72-6M3 380-...
  TSEC 단결정
 • TS72-6MH 385-...
  TSEC 양면형
 • TS72-6MH-385-...
  TSEC 단결정
 • TS72-AMH-425-...
  TSEC 양면형
 • TS60-BMH-435-...
  TSEC 양면형
 • TS60-BMH-435-...
  TSEC 단결정
 • TS72-AMH-435-...
  TSEC 단결정
 • TS72-BMH-525-...
  TSEC 단결정