ECO 72cells-Mono 345M-370M

ECO 72cells-Mono 345M-370M

PV Power Technologies Pvt. Ltd.
유형: 단결정
공율범위: 345 ~ 370 Wp
지역: 인도 인도
참고: 귀하의 문의가 PV Power Technologies Pvt. Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

최저가격 ₩2,290 / Wp
 • 셀종류: 박막
 • 모듈 외형: 1710x973x17 mm
 • 무게: 3.4 kg
 • 셀크기: --
 • 유리의 두께: --
 • Pmax: 210 Wp
 • Vmpp: 18.1 V
 • Impp: 11.6 A
 • 개방 회로 전압: 23.2 V
 • 단락 전류: 14 A
 • 호률: 14.2 %
 • 제품보증연한: 5 년
 • 출력 보증: 10년 동안 90% 이상의 효율, 25년 동안 80% 이상의 효율

제품특성

모델명
ECO 345M ECO 350M ECO 355M ECO 360M ECO 365M ECO 370M
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
345 Wp 350 Wp 355 Wp 360 Wp 365 Wp 370 Wp
최대전압(Vmpp)
38.99 V 38.7 V 39.4 V 39.65 V 39.85 V 39.6 V
최대전류(Impp)
8.85 A 9.05 A 9.02 A 9.08 A 9.16 A 9.35 A
개방전압(Voc)
46.6 V 47.1 V 47.25 V 47.6 V 47.75 V 47.9 V
단락전류(Isc)
9.35 A 9.5 A 9.48 A 9.53 A 9.59 A 9.76 A
모듈 호률
17.8 % 18.07 % 18.33 % 18.57 % 18.83 % 19.1 %
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
전기적 특성 (NOCT)  
온도 45.82 °C
  공칭 작동 셀 온도(NOCT): 방사 조도 800W/m2, AM 1.5, 주위온도 20℃, 풍속1m/s
열 특성  
온도 계수(Pmax) -0.38 %/°C
온도 계수(Voc) -0.36 %/°C
온도 계수(Isc) 0.07 %/°C
시스템 통합 파라미터  
최대 시스템 전압 1000 V
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 1960x989x40 mm
무게 22 kg
셀종류 단결정
셀크기 156.75×156.75 mm
설수량 72
바이패스 다이오드 수 3
정션박스 보호등급 IP 67
커넥터 유형 MC4
커넥터 케이블 길이 1200 mm

PV Power Technologies Pvt. Ltd.

Click to show company phone
www.pvpowertech.com
인도
B-907, Kanakia Wall Street, Chakala, Andheri Kurla Road, Hanuman Nagar, Andheri East, Mumbai, Maharashtra, 400093
직원수: 25
참고: 귀하의 문의가 PV Power Technologies Pvt. Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

결정실리콘

생산량 (MW)/: MWp
단결정, 다결정
공율범위(Wp): 50-370

유용한 연락처

Contact Face
Parth Doshi

관련된 상품

 • ECO 36cells-P...
  PV Power Tech 다결정
 • ₩285 / Wp
  JHM4/60BH 355...
  Yangzhou Jinghu... 단결정
 • ECO 48cells-P...
  PV Power Tech 다결정
 • ₩333 / Wp
  DHM-72X10 525...
  DAH Solar 단결정
 • ECO 60cells-P...
  PV Power Tech 다결정
 • ₩410 / Wp
  ECO-530-550M-...
  Eco Delta 단결정
 • ECO 72cells-P...
  PV Power Tech 다결정
 • ₩278 / Wp
  TP144-525-550...
  Topsky Energy PERC
 • ECO 72cells-P...
  PV Power Tech 다결정
 • QSUN-144MS 43...
  Q SUN 단결정
 • ECO 72cells-M...
  PV Power Tech PERC
 • ₩349 / Wp
  QSUN-108MS-39...
  Q SUN 단결정
 • QSUN-144M10 5...
  Q SUN 단결정
 • ₩313 / Wp
  RS8I-M 535-56...
  Resun Solar 단결정
 • ₩291 / Wp
  RS7I-M 425-46...
  Resun Solar 단결정
 • ₩350 / Wp
  RS6I-M 390-41...
  Resun Solar 단결정
 • ₩312 / Wp
  Puma RCM-450-...
  RECOM 양면형, PERC
 • ₩325 / Wp
  Black Panther...
  RECOM PERC, 양면형
 • ₩339 / Wp
  Black Panther...
  RECOM PERC
 • ₩311 / Wp
  SKT525-550M10
  Sunket New Ener... 단결정
 • ₩313 / Wp
  SKT480-505M10
  Sunket New Ener... 단결정
 • ₩316 / Wp
  SKT390-415M10
  Sunket New Ener... 단결정
 • ₩209 / Wp
  TPL M-144HC S...
  TPL Solar PERC
 • ₩247 / Wp
  PST-72M-370
  Suzhou PV Solar... 단결정