SGF2 60W-270W (T-U)

Shenzhen Sungold Solar Co., Ltd.
유형: 단결정
공율범위: 100 ~ 270 Wp
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Shenzhen Sungold Solar Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

G10M450-60H-V

Ring Solar
최저가격 ₩285 / Wp
 • 셀종류: 단결정
 • 모듈 외형: 1910x1134x30 mm
 • 무게: 23.9 kg
 • 셀크기: --
 • 유리의 두께: 3.2 mm

제품특성

모델명
SGF2-100W/20V SGF2-130W/20V SGF2-200W/20V SGF2-270W/20V
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
100 Wp 130 Wp 200 Wp 270 Wp
최대전압(Vmpp)
19.8 V 19.8 V 19.8 V 19.8 V
최대전류(Impp)
5.05 A 6.57 A 10.1 A 13.64 A
개방전압(Voc)
23.3 V 23.3 V 23.3 V 23.3 V
단락전류(Isc)
5.94 A 7.73 A 11.89 A 16.05 A
모듈 호률
22.4 % 22.4 % 22.4 % 22.4 %
출력 허용오차 (+)
+ 3 % + 3 % + 3 % + 3 %
전력 허용차 (-)
- 3 % - 3 % - 3 % - 3 %
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
열 특성  
작동 온도 범위 -10~60 °C
온도 계수(Pmax) -0.43 %/°C
온도 계수(Voc) -0.34 %/°C
온도 계수(Isc) 0.05 %/°C
시스템 통합 파라미터  
최대 시스템 전압 100 V
기계적 특성  
셀종류 단결정
셀크기 158.75×158.75 mm
백시트 유형 PET

Shenzhen Sungold Solar Co., Ltd.

Click to show company phone
sungoldsolar.com
중국
Wentao Industrial Park, Yingrenshi, Shiyan Town, Shenzhen, Guangdong, 518108
직원수: 150
참고: 귀하의 문의가 Shenzhen Sungold Solar Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

결정실리콘

생산량 (MW)/: MWp
단결정, 다결정
공율범위(Wp): 10-400

유용한 연락처

Contact Face
Li
Contact Face
Daisy Dai

관련된 상품

 • LE Series 30-...
  Sungold Solar 단결정
 • ₩416 / Wp
  FDS100-12M
  Fortunes Solar 단결정
 • SGM-100W
  Sungold Solar 단결정
 • TS-36 Mono 85...
  Track Sun Solar 단결정
 • SPC-M-3*33.3W
  Sungold Solar 단결정
 • TS-60 Mono 25...
  Track Sun Solar 단결정
 • SGWB-M 60W-2...
  Sungold Solar 단결정
 • TS-36 Mono 15...
  Track Sun Solar 단결정
 • SGD-P 20W-150W
  Sungold Solar 다결정
 • ₩933 / Wp
  PG-FSP100-200W
  Solarparts 단결정
 • SGD-M 10W-10...
  Sungold Solar 단결정
 • ₩417 / Wp
  YH100W-115W-1...
  Isola New Energy 단결정
 • SGM-30W-400W
  Sungold Solar 단결정
 • ₩266 / Wp
  RT120WM
  Runtech China 단결정
 • LEE-M-B-100W2...
  Sungold Solar 단결정
 • ₩253 / Wp
  RT200WM 200W-...
  Runtech China 단결정
 • LVP Series 80...
  Sungold Solar 단결정
 • ₩233 / Wp
  RT100WM
  Runtech China 단결정
 • SGF2 60W-200W
  Sungold Solar 단결정
 • ₩337 / Wp
  DHM-72X10-BF-...
  DAH Solar 양면형, PERC
 • SGSP 35W-150W
  Sungold Solar 단결정
 • ₩377 / Wp
  ECO-530-550M-...
  Eco Delta 단결정
 • SGM-FL Series...
  Sungold Solar 단결정
 • ₩274 / Wp
  TP144-525-550...
  Topsky Energy PERC
 • SG-TF-M-110W
  Sungold Solar 단결정
 • ₩293 / Wp
  QSUN-144MS 43...
  Q-SUNSolar 단결정
 • SG-TF-S-120W
  Sungold Solar 단결정
 • ₩298 / Wp
  QSUN-108MS-39...
  Q-SUNSolar 단결정
 • SGSP-120W/20V
  Sungold Solar 단결정
 • ₩286 / Wp
  QSUN-144M 530...
  Q-SUNSolar 단결정
 • SPC-S-3*40W
  Sungold Solar 단결정
 • ₩311 / Wp
  RS8I-M 535-56...
  Resun Solar 단결정
 • FP-30W-200W
  Sungold Solar 단결정
 • ₩289 / Wp
  RS7I-M 425-46...
  Resun Solar 단결정
 • SGSP-150W/24....
  Sungold Solar 단결정
 • ₩347 / Wp
  RS6I-M 390-41...
  Resun Solar 단결정
 • SG-TF-S-150W
  Sungold Solar 단결정
 • ₩314 / Wp
  Puma RCM-450-...
  RECOM 양면형, PERC
 • SGF3 60W-150W...
  Sungold Solar 단결정
 • ₩264 / Wp
  Black Panther...
  RECOM PERC, 양면형
 • SGP-10W-320W
  Sungold Solar 단결정
 • ₩306 / Wp
  Black Panther...
  RECOM PERC
 • SGM-200W
  Sungold Solar 단결정
 • ₩347 / Wp
  SKT525-550M10
  Sunket New Ener... 단결정
 • SGSP-220W/37....
  Sungold Solar 단결정
 • ₩353 / Wp
  SKT480-505M10
  Sunket New Ener... 단결정
 • SG-TF-M-270W
  Sungold Solar 단결정
 • ₩353 / Wp
  SKT390-415M10
  Sunket New Ener... 단결정
 • SGM-400W
  Sungold Solar 단결정
 • PeX Series SN...
  Sonnex Energie PERC