KDM355-375W-120HF

Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co., Ltd.
유형: 단결정
공율범위: 355 ~ 375 Wp
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

QS430-535W

Quality Solar
 • 셀종류: 단결정
 • 모듈 외형: --
 • 무게: --
 • 셀크기: --
 • 유리의 두께: 3.2 mm

제품특성

모델명
KDM355-120HF KDM360-120HF KDM365-120HF KDM370-120HF KDM375-120HF
보증  
제품보증연한 12 년
출력 보증 25년 동안 84.8% 이상의 효율
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
355 Wp 360 Wp 365 Wp 370 Wp 375 Wp
최대전압(Vmpp)
33.81 V 34 V 34.18 V 34.36 V 34.53 V
최대전류(Impp)
10.5 A 10.59 A 10.67 A 10.77 A 10.86 A
개방전압(Voc)
40.39 V 40.58 V 40.76 V 40.94 V 41.12 V
단락전류(Isc)
11.23 A 11.32 A 11.41 A 11.5 A 11.59 A
모듈 호률
19.46 % 19.73 % 20.01 % 20.28 % 20.55 %
출력 허용오차 (+)
+ 3 % + 3 % + 3 % + 3 % + 3 %
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
전기적 특성 (NOCT)  
최대출력(Pmax)
264 Wp 268 Wp 272 Wp 275 Wp 279 Wp
최대전압(Vmpp)
30.75 V 31.14 V 31.36 V 31.57 V 31.7 V
최대전류(Impp)
8.59 A 8.6 A 8.66 A 8.72 A 8.8 A
개방전압(Voc)
38.04 V 38.22 V 38.39 V 38.56 V 38.73 V
단락전류(Isc)
9.07 A 9.14 A 9.22 A 9.29 A 9.36 A
온도 45±2 °C
  공칭 작동 셀 온도(NOCT): 방사 조도 800W/m2, AM 1.5, 주위온도 20℃, 풍속1m/s
열 특성  
작동 온도 범위 40~85 °C
온도 계수(Pmax) 0.35 %/°C
온도 계수(Voc) 0.29 %/°C
온도 계수(Isc) 0.048 %/°C
시스템 통합 파라미터  
최대 시스템 전압 1500 V
퓨즈의 정격전류 20 A
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 1756x1039x35 mm
무게 21 kg
셀종류 단결정
셀크기 166×166 mm
설수량 120
유리 유형 저반사, 강화
유리의 두께 3.2 mm
프레임 양극 처리 된 알루미늄 합금
정션박스 보호등급 IP 68
커넥터 유형 MC4
케이블 단면도 4 mm2
PDF  
제품 사양서 다운받기

Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co., Ltd.

Click to show company phone
www.kingdomsolar.net
중국
No. 1199, Huifeng South Road, Jiangnan Street, Linhai, Taizhou, Zhejiang
직원수: 200
참고: 귀하의 문의가 Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

결정실리콘

생산량 (MW)/: MWp
단결정, 다결정
공율범위(Wp): 10-545

유용한 연락처

Contact Face
Jennifer Wang
Contact Face
Cici
Contact Face
Matte Ma
제품 동영상

관련된 상품

 • Mini Series K...
  Kingdom Solar 다결정
 • Mini Series K...
  Kingdom Solar 단결정
 • Mini Series K...
  Kingdom Solar 다결정
 • Mini Series K...
  Kingdom Solar 단결정
 • Mini Series K...
  Kingdom Solar 다결정
 • Mini Series K...
  Kingdom Solar 단결정
 • Mini Series K...
  Kingdom Solar 단결정
 • Mini Series K...
  Kingdom Solar 다결정
 • 156 Series KD...
  Kingdom Solar 다결정
 • 156 Series KD...
  Kingdom Solar 단결정
 • 156 Series KD...
  Kingdom Solar 다결정
 • KD-M330 Full ...
  Kingdom Solar 단결정
 • 158 Series KD...
  Kingdom Solar 단결정
 • 158 Series KD...
  Kingdom Solar PERC
 • 156 Series KD...
  Kingdom Solar 단결정
 • 210 Series KD...
  Kingdom Solar 단결정
 • KD-M390-415W-...
  Kingdom Solar 단결정
 • 166 Series KD...
  Kingdom Solar 단결정
 • 210 Series KD...
  Kingdom Solar 단결정
 • KD-M510-150MH
  Kingdom Solar 단결정
 • 210 Series KD...
  Kingdom Solar 단결정
 • 182 Series KD...
  Kingdom Solar 단결정