Vertex TSM-DE21 635-670

Trina Solar Vertex TSM-DE21 635-670

Topsky Electronics Technology (HK) Co., Ltd.
가격:
최저가격 ₩302 / Wp
유형: 단결정
공율범위: 640 ~ 670 Wp
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Topsky Electronics Technology (HK) Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

최저가격 ₩299 / Wp
 • 셀종류: 단결정
 • 모듈 외형: 2095x1039x35 mm
 • 무게: 24 kg
 • 셀크기: 166×166 mm
 • 유리의 두께: 3.2 mm
 • Pmax: 430 Wp
 • Vmpp: 40.6 V
 • Impp: 10.6 A
 • 개방 회로 전압: 49.2 V
 • 단락 전류: 11.19 A
 • 호률: 19.5 %
 • 제품보증연한: 10 년
 • 출력 보증: 10년 동안 90% 이상의 효율, 25년 동안 80% 이상의 효율

제품특성

모델명
640 645 650 655 660 665 670
보증  
제품보증연한 12 년
출력 보증 25년 동안 84.8% 이상의 효율
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
640 Wp 645 Wp 650 Wp 655 Wp 660 Wp 665 Wp 670 Wp
최대전압(Vmpp)
37 V 37.2 V 37.4 V 37.6 V 37.8 V 38 V 38.2 V
최대전류(Impp)
17.3 A 17.35 A 17.39 A 17.43 A 17.47 A 17.51 A 17.55 A
개방전압(Voc)
44.9 V 45.1 V 45.3 V 45.5 V 45.7 V 45.9 V 46.1 V
단락전류(Isc)
18.34 A 18.39 A 18.44 A 18.48 A 18.53 A 18.57 A 18.62 A
모듈 호률
20.6 % 20.8 % 20.9 % 21.1 % 21.2 % 21.4 % 21.6 %
출력 허용오차 (+)
+ 1 % + 1 % + 1 % + 1 % + 1 % + 1 % + 1 %
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
전기적 특성 (NOCT)  
최대출력(Pmax)
485 Wp 488 Wp 492 Wp 496 Wp 500 Wp 504 Wp 508 Wp
최대전압(Vmpp)
34.6 V 34.8 V 34.9 V 35.1 V 35.3 V 35.4 V 35.6 V
최대전류(Impp)
14.1 A 14.05 A 14.09 A 14.13 A 14.17 A 14.22 A 14.26 A
개방전압(Voc)
42.3 V 42.5 V 42.7 V 42.9 V 43 V 43.2 V 43.4 V
단락전류(Isc)
14.78 A 14.82 A 14.86 A 14.89 A 14.93 A 14.96 A 15.01 A
온도
43±2 °C 43±2 °C 43±2 °C 43±2 °C 43±2 °C 43±2 °C 43±2 °C
  공칭 작동 셀 온도(NOCT): 방사 조도 800W/m2, AM 1.5, 주위온도 20℃, 풍속1m/s
열 특성  
작동 온도 범위 -40~85 °C
온도 계수(Pmax) -0.34 %/°C
온도 계수(Voc) -0.25 %/°C
온도 계수(Isc) 0.04 %/°C
시스템 통합 파라미터  
최대 시스템 전압 1500 V
퓨즈의 정격전류 30 A
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 2384x1303x35 mm
무게 33.9 kg
셀종류 단결정
설수량 132
유리 유형 강화, 저반사, 고투명
유리의 두께 3.2 mm
봉합재 EVA
프레임 양극 처리 된 알루미늄 합금
정션박스 보호등급 IP 68
커넥터 유형 MC4
케이블 단면도 4 mm2
PDF  
제품 사양서 다운받기

Topsky Electronics Technology (HK) Co., Ltd.

Click to show company phone
www.topsky-tech.com
중국
No.86, QianJin Road, Area 21, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong
참고: 귀하의 문의가 Topsky Electronics Technology (HK) Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

유용한 연락처

Contact Face
Charlie
Contact Face
Christina
Contact Face
Julie Zhu
Contact Face
Coco
Contact Face
Anne Lu
Contact Face
Rocky
Contact Face
Sunny
Contact Face
Yoko Cai
비즈니스 상세 정보
최소 주문량 (units)
100
서비스범위
중국, 남아프리카
글로벌, 아프리카, 유럽, 남아메리카
성립날자
2005
언어능력
영어
제품
제품


Topsky Electronics Technology (HK) Co., Ltd.의 다른 33시리즈

 • ₩299 / Wp
  Vertex TSM-DE...
  585~605 Wp 단결정
 • ₩281 / Wp
  LR5-72HPH-530...
  530~550 Wp 단결정
 • ₩275 / Wp
  JAM72S30 525-...
  525~550 Wp PERC
 • ₩287 / Wp
  LR5-72HBD 520...
  양면형
 • ₩264 / Wp
  Tiger Mono-fa...
  450~470 Wp 단결정
 • ₩300 / Wp
  Vertex TSM-DE...
  580~600 Wp 양면형
 • ₩285 / Wp
  RSM120-8-580-...
  580~600 Wp 양면형, PERC
 • ₩279 / Wp
  RSM120-8-580-...
  580~600 Wp PERC
 • ₩281 / Wp
  Tiger Pro 78M...
  560~580 Wp 단결정
 • ₩299 / Wp
  JKM545-565M-7...
  545~565 Wp 단결정
 • ₩293 / Wp
  Vertex TSM-DE...
  530~555 Wp 단결정
 • ₩287 / Wp
  RSM110-8-530-...
  530~550 Wp 양면형, PERC
 • ₩300 / Wp
  LR5-72HBD 520...
  520~545 Wp 양면형
 • ₩295 / Wp
  JKM520-540M-7...
  520~540 Wp 단결정
 • ₩285 / Wp
  LR5-66HPH 480...
  480~505 Wp 단결정
 • ₩269 / Wp
  Vertex TSM-DE...
  480~505 Wp 단결정
 • ₩287 / Wp
  Tiger Bifacia...
  450~470 Wp 단결정
 • ₩234 / Wp
  JAM60S10 320-...
  320~340 Wp PERC
 • ₩281 / Wp
  Tiger Mono-fa...
  450~470 Wp 단결정
 • ₩255 / Wp
  LR4-72HPH 430...
  430~460 Wp 단결정
 • ₩252 / Wp
  RSM156-6-430-...
  430~455 Wp PERC
 • ₩258 / Wp
  LR4-72HBD 425...
  425~455 Wp 양면형, PERC
 • ₩258 / Wp
  Q.PEAK DUO L-...
  415~430 Wp 단결정
 • ₩279 / Wp
  HiDM CS1U400-...
  400~420 Wp PERC
 • ₩234 / Wp
  RSM144-6-395M...
  395~420 Wp PERC
 • ₩290 / Wp
  Vertex S TSM-...
  390~405 Wp 단결정
 • ₩258 / Wp
  JAM72S10 390-...
  390~410 Wp PERC
 • ₩242 / Wp
  Cheetah HC 72...
  390~410 Wp PERC
 • ₩269 / Wp
  JAM60S21 365-...
  365~390 Wp PERC
 • ₩255 / Wp
  LR4-60HPH 355...
  355~385 Wp 단결정
 • ₩259 / Wp
  Q.PEAK DUO-G8...
  340~360 Wp 단결정
 • ₩232 / Wp
  RSM120-6-330-...
  330~350 Wp 단결정
 • ₩290 / Wp
  HiKu7 CS7N-64...
  645~665 Wp PERC