HIPro STP305-325-A60/Wfh

Suntech Power HIPro STP305-325-A60/Wfh

Suzhou Junhui Import and Export Trade Co., Ltd.
유형: 다결정
공율범위: 305 ~ 325 Wp
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Suzhou Junhui Import and Export Trade Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

NeX Series SNX...

Sonnex Energie
 • 셀종류: 단결정
 • 모듈 외형: 1885x1039x35 mm
 • 무게: 21 kg
 • 셀크기: --
 • 유리의 두께: 3.2 mm

제품특성

모델명
HIPro STP305-A60/Wfh HIPro STP310-A60/Wfh HIPro STP315-A60/Wfh HIPro STP320-A60/Wfh HIPro STP325-A60/Wfh
보증  
제품보증연한 12 년
출력 보증 25년 동안 80.7% 이상의 효율
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
305 Wp 310 Wp 315 Wp 320 Wp 325 Wp
최대전압(Vmpp)
32.7 V 32.9 V 33.1 V 33.3 V 33.5 V
최대전류(Impp)
9.33 A 9.43 A 9.52 A 9.61 A 9.71 A
개방전압(Voc)
39.4 V 39.6 V 39.8 V 40 V 40.2 V
단락전류(Isc)
9.75 A 9.85 A 9.94 A 10.03 A 10.13 A
모듈 호률
18.1 % 18.4 % 18.7 % 19 % 19.3 %
출력 허용오차 (+)
+ 1.5 % + 1.5 % + 1.5 % + 1.5 % + 1.5 %
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
전기적 특성 (NOCT)  
최대출력(Pmax)
228.9 Wp 232.7 Wp 236.4 Wp 240 Wp 243.9 Wp
최대전압(Vmpp)
30.6 V 30.8 V 31 V 31.2 V 31.4 V
최대전류(Impp)
7.47 A 7.55 A 7.62 A 7.69 A 7.77 A
개방전압(Voc)
36.9 V 37.1 V 37.3 V 37.5 V 37.7 V
단락전류(Isc)
7.86 A 7.94 A 8.02 A 8.09 A 8.17 A
온도 42±2 °C
  공칭 작동 셀 온도(NOCT): 방사 조도 800W/m2, AM 1.5, 주위온도 20℃, 풍속1m/s
열 특성  
작동 온도 범위 -40~85 °C
온도 계수(Pmax) -0.38 %/°C
온도 계수(Voc) -0.321 %/°C
온도 계수(Isc) 0.05 %/°C
시스템 통합 파라미터  
최대 시스템 전압 1500 V
퓨즈의 정격전류 20 A
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 1684x1002x35 mm
무게 19 kg
셀종류 다결정
셀크기 158.75×158.75 mm
설수량 120
유리 유형 강화
유리의 두께 3.2 mm
프레임 양극 처리 된 알루미늄 합금
바이패스 다이오드 수 3
정션박스 보호등급 IP 68
커넥터 유형 MC4
케이블 단면도 4 mm2
커넥터 케이블 길이 1200 mm

Suzhou Junhui Import and Export Trade Co., Ltd.

Click to show company phone
https://junhui.site.joinf.com
중국
No. 801, Huagang Road, Wujiang District, Suzhou, Jiangsu
참고: 귀하의 문의가 Suzhou Junhui Import and Export Trade Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

유용한 연락처

Contact Face
Chang Yun

관련된 상품

 • Cheetah HC 72...
  Junhui Solar PERC
 • ₩339 / Wp
  DHM-72X10-BF-...
  DAH Solar 양면형, PERC
 • LR4-72HIH 445...
  Junhui Solar 단결정
 • ₩380 / Wp
  ECO-530-550M-...
  Eco Delta 단결정
 • YLM 144 Cell ...
  Junhui Solar 단결정
 • ₩274 / Wp
  TP144-525-550...
  Topsky Energy PERC
 • JAM72D10 400-...
  Junhui Solar 양면형, PERC
 • ₩295 / Wp
  QSUN-144MS 43...
  Q-SUNSolar 단결정
 • Hi-MO 4m LR4-...
  Junhui Solar 단결정
 • ₩300 / Wp
  QSUN-108MS-39...
  Q-SUNSolar 단결정
 • JAM72S20 445-...
  Junhui Solar 단결정
 • ₩288 / Wp
  QSUN-144M 530...
  Q-SUNSolar 단결정
 • Hi-MO 4m LR4-...
  Junhui Solar 단결정
 • ₩313 / Wp
  RS8I-M 535-56...
  Resun Solar 단결정
 • S4 Series SRP...
  Junhui Solar PERC
 • ₩290 / Wp
  RS7I-M 425-46...
  Resun Solar 단결정
 • S4 Series SRP...
  Junhui Solar PERC
 • ₩349 / Wp
  RS6I-M 390-41...
  Resun Solar 단결정
 • ₩316 / Wp
  Puma RCM-450-...
  RECOM 양면형, PERC
 • ₩266 / Wp
  Black Panther...
  RECOM PERC, 양면형
 • ₩308 / Wp
  Black Panther...
  RECOM PERC
 • ₩349 / Wp
  SKT525-550M10
  Sunket New Ener... 단결정
 • ₩355 / Wp
  SKT480-505M10
  Sunket New Ener... 단결정
 • ₩355 / Wp
  SKT390-415M10
  Sunket New Ener... 단결정