YB156M72-350W

YB156M72-350W

Jiaxing Winbright New Energy Co., Ltd.
유형: 단결정
공율범위: 350 Wp
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Jiaxing Winbright New Energy Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

JHM4/72BH 425-445 Blac...

Yangzhou Jinghua New Energy Technology
최저가격 ₩287 / Wp
 • 셀종류: 단결정
 • 모듈 외형: 2108x1048x35 mm
 • 무게: 24.5 kg
 • 셀크기: 166×166 mm
 • 유리의 두께: 3.2 mm
 • Pmax: 425 Wp
 • Vmpp: 39.9 V
 • Impp: 10.65 A
 • 개방 회로 전압: 48.2 V
 • 단락 전류: 11.12 A
 • 호률: 19.24 %
 • 제품보증연한: 12 년
 • 출력 보증: 10년 동안 92.1% 이상의 효율, 25년 동안 83.1% 이상의 효율

제품특성

모델명
YB156M72-350W
보증  
출력 보증 10년 동안 90% 이상의 효율
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
350 Wp
최대전압(Vmpp)
36 V
최대전류(Impp)
9.72 A
개방전압(Voc)
43.2 V
단락전류(Isc)
11.34 A
모듈 호률
19.9 %
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
시스템 통합 파라미터  
최대 시스템 전압 1000 V
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 1956x992x50 mm
무게 21 kg
셀종류 단결정
셀크기 156×156 mm
설수량 72
커넥터 유형 MC4

Jiaxing Winbright New Energy Co., Ltd.

Click to show company phone
www.winbright.com.cn
중국
No. 99, Xingyuan Road, Xinchen, Xiuzhou Industrial Zone, Jiaxing, Zhejiang, 314015
참고: 귀하의 문의가 Jiaxing Winbright New Energy Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

결정실리콘

생산량 (MW)/: MWp
단결정, 다결정
공율범위(Wp): 50-350

유용한 연락처

Contact Face
骆平

관련된 상품

 • YB125M36-100W
  Jiaxing Winbrig... 단결정
 • ₩600 / Wp
  LR4-72HPH 445...
  K and C Solar 단결정
 • YB156P36-100W
  Jiaxing Winbrig... 다결정
 • ₩1,190 / Wp
  XXR-SFSP- ETF...
  Shenzhen XXR So... 단결정
 • YB156M36-150W
  Jiaxing Winbrig... 단결정
 • YB156P36-150W
  Jiaxing Winbrig... 다결정
 • YB156M36-170W
  Jiaxing Winbrig... 단결정
 • YB125M72-200W
  Jiaxing Winbrig... 단결정
 • YB156P72-250W
  Jiaxing Winbrig... 다결정
 • YB156P60-270W
  Jiaxing Winbrig... 다결정
 • YB156P72-270W
  Jiaxing Winbrig... 다결정