YS280-300M-60

YS280-300M-60

Guangzhou 3HZ Solar Technology Co., Ltd.
유형: 단결정
공율범위: 280 ~ 300 Wp
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Guangzhou 3HZ Solar Technology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

Cortex P3 series Bifac...

Omnis Power Co,.Ltd
최저가격 ₩541 / Wp
 • 셀종류: 단결정
 • 모듈 외형: 2274x1133x35 mm
 • 무게: 30.2 kg
 • 셀크기: 182x182 mm
 • 유리의 두께: 2 mm
 • Pmax: 530 Wp
 • Vmpp: 40.8 V
 • Impp: 13 A
 • 개방 회로 전압: 49 V
 • 단락 전류: 13.76 A
 • 호률: 20.51 %
 • 제품보증연한: 20 년
 • 출력 보증: 10년 동안 93.05% 이상의 효율, 25년 동안 84.80% 이상의 효율

제품특성

모델명
YS280M-60 YS285M-60 YS290M-60 YS295M-60 YS300M-60
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
280 Wp 285 Wp 290 Wp 295 Wp 300 Wp
최대전압(Vmpp)
31.8 V 32 V 32.2 V 32.4 V 32.6 V
최대전류(Impp)
8.81 A 8.9 A 9.02 A 9.1 A 9.21 A
개방전압(Voc)
38.6 V 38.7 V 39.5 V 39.7 V 40.1 V
단락전류(Isc)
9.49 A 9.51 A 9.55 A 9.61 A 9.72 A
모듈 호률
17.11 % 17.41 % 17.72 % 18.02 % 18.33 %
출력 허용오차 (+)
+ 3 % + 3 % + 3 % + 3 % + 3 %
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
전기적 특성 (NOCT)  
온도 45±2 °C
  공칭 작동 셀 온도(NOCT): 방사 조도 800W/m2, AM 1.5, 주위온도 20℃, 풍속1m/s
열 특성  
작동 온도 범위 -40~85 °C
온도 계수(Pmax) -0.39 %/°C
온도 계수(Voc) -0.29 %/°C
온도 계수(Isc) 0.05 %/°C
시스템 통합 파라미터  
최대 시스템 전압 1500 V
퓨즈의 정격전류 15 A
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 1640x992x40 mm
셀종류 단결정
셀크기 156×156 mm
설수량 60
유리 유형 강화
유리의 두께 3.2 mm
프레임 양극 처리 된 알루미늄 합금
바이패스 다이오드 수 6
정션박스 보호등급 IP 67
커넥터 유형 MC4
케이블 단면도 4 mm2
커넥터 케이블 길이 900 mm

Guangzhou 3HZ Solar Technology Co., Ltd.

Click to show company phone
www.3hz-solar.com
중국
Building C5, Huachuang Industrial Park, Shiji Town, Panyu District, Guangzhou, Guangdong, 511430
참고: 귀하의 문의가 Guangzhou 3HZ Solar Technology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

결정실리콘

생산량 (MW)/: MWp
단결정, 다결정
공율범위(Wp): 140-540

유용한 연락처

Contact Face
Fang
Contact Face
Jack
Contact Face
陈芳

추가 오피스

국가:
수단
전화:
+249 118868590
주소:
Sudan - Khartoum - Riyadh Square 21 - Property No. 439

관련된 상품

 • YS140-170M-36
  3Hz Solar 단결정
 • ₩341 / Wp
  DHM-72X10 525...
  DAH Solar 단결정
 • YS230-270P-60
  3Hz Solar 다결정
 • ₩416 / Wp
  ECO-530-550M-...
  Eco Delta 단결정
 • YS300-340P-60
  3Hz Solar 다결정
 • ₩278 / Wp
  TP Energy 530...
  Topsky Energy PERC
 • SP445W-30V
  3Hz Solar 단결정
 • QSUN-144MS 43...
  Q SUN 단결정
 • SPM144B/525-5...
  3Hz Solar 단결정
 • ₩357 / Wp
  QSUN-108MS-39...
  Q SUN 단결정
 • QSUN-144M10 5...
  Q SUN 단결정
 • ₩321 / Wp
  RS8I-M 535-56...
  Resun Solar 단결정
 • ₩298 / Wp
  RS7I-M 425-45...
  Resun Solar 단결정
 • ₩358 / Wp
  RS6I-M 390-41...
  Resun Solar 단결정
 • ₩316 / Wp
  Puma RCM-450-...
  RECOM 양면형, PERC
 • ₩330 / Wp
  Black Panther...
  RECOM PERC, 양면형
 • ₩344 / Wp
  Black Panther...
  RECOM PERC
 • ₩318 / Wp
  SKT525-550M10
  Sunket New Ener... 단결정
 • ₩321 / Wp
  SKT480-505M10
  Sunket New Ener... 단결정
 • ₩324 / Wp
  SKT390-415M10
  Sunket New Ener... 단결정
 • ₩214 / Wp
  TPL M-144HC S...
  TPL Solar PERC
 • ₩253 / Wp
  PST-72M-370
  Suzhou PV Solar... 단결정
 • ₩266 / Wp
  PERC Mono Hal...
  Suzhou PV Solar... 단결정
 • ₩655 / Wp
  LR4-72HPH 445...
  The Sol Patch 단결정