SL120-166MN 375-390W

SL120-166MN 375-390W

Jiangsu Chuangji Renewable Energy Co., Ltd.
유형: PERC
공율범위: 375 ~ 390 Wp
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Jiangsu Chuangji Renewable Energy Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

최저가격 ₩349 / Wp
 • 셀종류: PERC
 • 모듈 외형: 1722x1134x30 mm
 • 무게: 22 kg
 • 셀크기: 182x182 mm
 • 유리의 두께: --
 • Pmax: 390 Wp
 • Vmpp: 30.64 V
 • Impp: 12.73 A
 • 개방 회로 전압: 36.85 V
 • 단락 전류: 13.61 A
 • 호률: 19.98 %
 • 제품보증연한: 12 년
 • 출력 보증: --

제품특성

모델명
SL120-166MN-375W SL120-166MN-380W SL120-166MN-385W SL120-166MN-390W
보증  
제품보증연한 12 년
출력 보증 12년 동안 90% 이상의 효율, 25년 동안 83.1% 이상의 효율
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
375 Wp 380 Wp 385 Wp 390 Wp
최대전압(Vmpp)
34.5 V 34.77 V 35.04 V 35.33 V
최대전류(Impp)
10.87 A 10.93 A 10.99 A 11.04 A
개방전압(Voc)
41.45 V 41.62 V 41.78 V 41.94 V
단락전류(Isc)
11.41 A 11.47 A 11.53 A 11.58 A
모듈 호률
20.1 % 20.3 % 20.6 % 20.9 %
출력 허용오차 (+)
+ 3 % + 3 % + 3 % + 3 %
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
전기적 특성 (NOCT)  
최대출력(Pmax)
284 Wp 287 Wp 291 Wp 295 Wp
최대전압(Vmpp)
32.55 V 32.72 V 32.96 V 33.2 V
최대전류(Impp)
8.71 A 8.78 A 8.83 A 8.88 A
개방전압(Voc)
38.89 V 39.14 V 39.38 V 39.63 V
단락전류(Isc)
9.25 A 9.3 A 9.35 A 9.4 A
온도 45±2 °C
  공칭 작동 셀 온도(NOCT): 방사 조도 800W/m2, AM 1.5, 주위온도 20℃, 풍속1m/s
열 특성  
작동 온도 범위 -40~85 °C
온도 계수(Pmax) -0.35 %/°C
온도 계수(Voc) -0.272 %/°C
온도 계수(Isc) 0.044 %/°C
시스템 통합 파라미터  
최대 시스템 전압 1500 V
퓨즈의 정격전류 20 A
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 1776x1052x35 mm
무게 20.7 kg
셀종류 PERC
설수량 120
유리 유형 강화
유리의 두께 3.2 mm
프레임 양극 처리 된 알루미늄 합금
정션박스 보호등급 IP 68
커넥터 유형 MC4
케이블 단면도 4 mm2
PDF  
제품 사양서 다운받기

Jiangsu Chuangji Renewable Energy Co., Ltd.

Click to show company phone
www.cjxny.com.cn
중국
No. 35 Jiangong Road, Nanfeng Town, Zhangjiagang, Jiangsu
직원수: 200
모회사: 创基机械
참고: 귀하의 문의가 Jiangsu Chuangji Renewable Energy Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

결정실리콘

생산량 (MW)/: MWp
단결정, 다결정
공율범위(Wp): 260-460

유용한 연락처

Contact Face
Zulia Zhu
Contact Face
shirely Cao

관련된 상품

 • SL60-156PF 26...
  CJ Energy PERC
 • ₩360 / Wp
  DHM-72X10 525...
  DAH Solar 단결정
 • SL60-156MF 29...
  CJ Energy PERC
 • ₩418 / Wp
  ECO-530-550M-...
  Eco Delta 단결정
 • SL72-157PF 32...
  CJ Energy PERC
 • ₩278 / Wp
  TP Energy 530...
  Topsky Energy PERC
 • SL120-158MF 3...
  CJ Energy PERC
 • QSUN-144MS 43...
  Q SUN 단결정
 • SL120-158MN 3...
  CJ Energy PERC
 • ₩377 / Wp
  QSUN-108MS-39...
  Q SUN 단결정
 • SL72-158MF 34...
  CJ Energy PERC
 • QSUN-144M10 5...
  Q SUN 단결정
 • SL144-158MN 3...
  CJ Energy PERC
 • ₩367 / Wp
  RS8I-M 535-56...
  Resun Solar 단결정
 • SL144-158MF 3...
  CJ Energy PERC
 • ₩360 / Wp
  RS7I-M 425-45...
  Resun Solar 단결정
 • SL144-166MN 4...
  CJ Energy PERC
 • ₩378 / Wp
  RS6I-M 390-41...
  Resun Solar 단결정
 • ₩317 / Wp
  Puma RCM-450-...
  RECOM 양면형, PERC
 • ₩331 / Wp
  Black Panther...
  RECOM PERC, 양면형
 • ₩344 / Wp
  Black Panther...
  RECOM PERC
 • ₩367 / Wp
  SKT525-550M10
  Sunket New Ener... 단결정
 • ₩360 / Wp
  SKT480-505M10
  Sunket New Ener... 단결정
 • ₩358 / Wp
  SKT390-415M10
  Sunket New Ener... 단결정