SL120-158MF 325-340W

SL120-158MF 325-340W

Jiangsu Chuangji Renewable Energy Co., Ltd.
유형: PERC
공율범위: 325 ~ 340 Wp
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Jiangsu Chuangji Renewable Energy Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

QS430-535W

Quality Solar
 • 셀종류: 단결정
 • 모듈 외형: --
 • 무게: --
 • 셀크기: --
 • 유리의 두께: 3.2 mm

제품특성

모델명
SL120-158MF-325W SL120-158MF-330W SL120-158MF-335W SL120-158MF-340W
보증  
제품보증연한 12 년
출력 보증 12년 동안 90% 이상의 효율, 25년 동안 83.1% 이상의 효율
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
325 Wp 330 Wp 335 Wp 340 Wp
최대전압(Vmpp)
33.87 V 34.13 V 34.36 V 34.63 V
최대전류(Impp)
9.6 A 9.67 A 9.75 A 9.82 A
개방전압(Voc)
40.56 V 40.87 V 41.12 V 41.36 V
단락전류(Isc)
10.23 A 10.3 A 10.38 A 10.46 A
모듈 호률
19.27 % 19.57 % 19.86 % 20.16 %
출력 허용오차 (+)
+ 3 % + 3 % + 3 % + 3 %
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
전기적 특성 (NOCT)  
최대출력(Pmax)
241 Wp 244 Wp 248 Wp 252 Wp
최대전압(Vmpp)
33.54 V 33.82 V 34.1 V 34.38 V
최대전류(Impp)
7.17 A 7.22 A 7.27 A 7.32 A
개방전압(Voc)
37.38 V 37.65 V 37.93 V 38.18 V
단락전류(Isc)
8.2 A 8.25 A 8.3 A 8.36 A
온도 45±2 °C
  공칭 작동 셀 온도(NOCT): 방사 조도 800W/m2, AM 1.5, 주위온도 20℃, 풍속1m/s
열 특성  
작동 온도 범위 -40~85 °C
온도 계수(Pmax) -0.37 %/°C
온도 계수(Voc) -0.29 %/°C
온도 계수(Isc) 0.048 %/°C
시스템 통합 파라미터  
최대 시스템 전압 1500 V
퓨즈의 정격전류 20 A
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 1684x1000x35 mm
무게 18.7 kg
셀종류 PERC
설수량 120
유리 유형 강화
유리의 두께 3.2 mm
프레임 양극 처리 된 알루미늄 합금
정션박스 보호등급 IP 68
커넥터 유형 MC4
케이블 단면도 4 mm2
PDF  
제품 사양서 다운받기

Jiangsu Chuangji Renewable Energy Co., Ltd.

+86 512 58618056
www.cjxny.com.cn
중국
No. 35 Jiangong Road, Nanfeng Town, Zhangjiagang, Jiangsu
직원수: 200
모회사: 创基机械
참고: 귀하의 문의가 Jiangsu Chuangji Renewable Energy Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

결정실리콘

생산량 (MW)/: MWp
단결정, 다결정
공율범위(Wp): 260-460

유용한 연락처

Contact Face
Zulia Zhu
Contact Face
shirely Cao

관련된 상품

 • SL60-156PF 26...
  CJ Energy PERC
 • ₩340 / Wp
  DHM-72X10-BF-...
  DAH Solar 양면형, PERC
 • SL60-156MF 29...
  CJ Energy PERC
 • ₩380 / Wp
  ECO-530-550M-...
  Eco Delta 단결정
 • SL72-157PF 32...
  CJ Energy PERC
 • ₩276 / Wp
  TP144-525-550...
  Topsky Energy PERC
 • SL120-158MN 3...
  CJ Energy PERC
 • ₩296 / Wp
  QSUN-144MS 43...
  Q-SUNSolar 단결정
 • SL72-158MF 34...
  CJ Energy PERC
 • ₩300 / Wp
  QSUN-108MS-39...
  Q-SUNSolar 단결정
 • SL120-166MN 3...
  CJ Energy PERC
 • ₩288 / Wp
  QSUN-144M 530...
  Q-SUNSolar 단결정
 • SL144-158MN 3...
  CJ Energy PERC
 • ₩314 / Wp
  RS8I-M 535-56...
  Resun Solar 단결정
 • SL144-158MF 3...
  CJ Energy PERC
 • ₩292 / Wp
  RS7I-M 425-46...
  Resun Solar 단결정
 • SL144-166MN 4...
  CJ Energy PERC
 • ₩351 / Wp
  RS6I-M 390-41...
  Resun Solar 단결정
 • ₩317 / Wp
  Puma RCM-450-...
  RECOM 양면형, PERC
 • ₩266 / Wp
  Black Panther...
  RECOM PERC, 양면형
 • ₩308 / Wp
  Black Panther...
  RECOM PERC
 • ₩351 / Wp
  SKT525-550M10
  Sunket New Ener... 단결정
 • ₩357 / Wp
  SKT480-505M10
  Sunket New Ener... 단결정
 • ₩357 / Wp
  SKT390-415M10
  Sunket New Ener... 단결정