SL60-156MF 295-315W

SL60-156MF 295-315W

Jiangsu Chuangji Renewable Energy Co., Ltd.
유형: PERC
공율범위: 295 ~ 315 Wp
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Jiangsu Chuangji Renewable Energy Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

최저가격 ₩326 / Wp
 • 셀종류: PERC
 • 모듈 외형: 2280x1135x35 mm
 • 무게: 28.6 kg
 • 셀크기: 182x182 mm
 • 유리의 두께: --

제품특성

모델명
SL60-156MF-295W SL60-156MF-300W SL60-156MF-305W SL60-156MF-310W SL60-156MF-315W
보증  
제품보증연한 12 년
출력 보증 12년 동안 90% 이상의 효율, 25년 동안 80.2% 이상의 효율
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
295 Wp 300 Wp 305 Wp 310 Wp 315 Wp
최대전압(Vmpp)
32.4 V 32.6 V 32.8 V 33 V 33.2 V
최대전류(Impp)
9.1 A 9.21 A 9.3 A 9.4 A 9.49 A
개방전압(Voc)
39.7 V 40.1 V 40.3 V 40.5 V 40.7 V
단락전류(Isc)
9.61 A 9.72 A 9.83 A 9.92 A 10.04 A
모듈 호률
18.02 % 18.33 % 18.63 % 18.94 % 19.24 %
출력 허용오차 (+)
+ 3 % + 3 % + 3 % + 3 % + 3 %
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
전기적 특성 (NOCT)  
최대출력(Pmax)
220 Wp 224 Wp 227 Wp 231 Wp 235 Wp
최대전압(Vmpp)
30.4 V 30.6 V 30.8 V 31 V 31.2 V
최대전류(Impp)
7.24 A 7.32 A 7.4 A 7.49 A 7.56 A
개방전압(Voc)
36.8 V 37 V 37.2 V 37.4 V 37.6 V
단락전류(Isc)
7.89 A 8.01 A 8.12 A 8.2 A 8.33 A
온도 45±2 °C
  공칭 작동 셀 온도(NOCT): 방사 조도 800W/m2, AM 1.5, 주위온도 20℃, 풍속1m/s
열 특성  
작동 온도 범위 -40~85 °C
온도 계수(Pmax) -0.39 %/°C
온도 계수(Voc) -0.29 %/°C
온도 계수(Isc) 0.048 %/°C
시스템 통합 파라미터  
최대 시스템 전압 1000 V
퓨즈의 정격전류 20 A
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 1650x992x35 mm
무게 19 kg
셀종류 PERC
셀크기 156.75×156.75 mm
설수량 60
유리 유형 강화
유리의 두께 3.2 mm
프레임 양극 처리 된 알루미늄 합금
정션박스 보호등급 IP 68
커넥터 유형 MC4
케이블 단면도 4 mm2
PDF  
제품 사양서 다운받기

Jiangsu Chuangji Renewable Energy Co., Ltd.

Click to show company phone
www.cjxny.com.cn
중국
No. 35 Jiangong Road, Nanfeng Town, Zhangjiagang, Jiangsu
직원수: 200
모회사: 创基机械
참고: 귀하의 문의가 Jiangsu Chuangji Renewable Energy Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

결정실리콘

생산량 (MW)/: MWp
단결정, 다결정
공율범위(Wp): 260-460

유용한 연락처

Contact Face
Zulia Zhu
Contact Face
shirely Cao

관련된 상품

 • SL60-156PF 26...
  CJ Energy PERC
 • ₩339 / Wp
  DHM-72X10-BF-...
  DAH Solar 양면형, PERC
 • SL72-157PF 32...
  CJ Energy PERC
 • ₩378 / Wp
  ECO-530-550M-...
  Eco Delta 단결정
 • SL120-158MF 3...
  CJ Energy PERC
 • ₩275 / Wp
  TP144-525-550...
  Topsky Energy PERC
 • SL120-158MN 3...
  CJ Energy PERC
 • ₩294 / Wp
  QSUN-144MS 43...
  Q-SUNSolar 단결정
 • SL72-158MF 34...
  CJ Energy PERC
 • ₩298 / Wp
  QSUN-108MS-39...
  Q-SUNSolar 단결정
 • SL120-166MN 3...
  CJ Energy PERC
 • ₩287 / Wp
  QSUN-144M 530...
  Q-SUNSolar 단결정
 • SL144-158MN 3...
  CJ Energy PERC
 • ₩313 / Wp
  RS8I-M 535-56...
  Resun Solar 단결정
 • SL144-158MF 3...
  CJ Energy PERC
 • ₩291 / Wp
  RS7I-M 425-46...
  Resun Solar 단결정
 • SL144-166MN 4...
  CJ Energy PERC
 • ₩350 / Wp
  RS6I-M 390-41...
  Resun Solar 단결정
 • ₩315 / Wp
  Puma RCM-450-...
  RECOM 양면형, PERC
 • ₩265 / Wp
  Black Panther...
  RECOM PERC, 양면형
 • ₩307 / Wp
  Black Panther...
  RECOM PERC
 • ₩350 / Wp
  SKT525-550M10
  Sunket New Ener... 단결정
 • ₩356 / Wp
  SKT480-505M10
  Sunket New Ener... 단결정
 • ₩356 / Wp
  SKT390-415M10
  Sunket New Ener... 단결정