SEAB72T 360-370W

SEAB72T 360-370W

Changzhou Almaden Co., Ltd.
유형: 양면형
공율범위: 360 ~ 370 Wp
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Changzhou Almaden Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

Bifacial Mono ...

Shinesun Solar
 • 셀종류: PERC, 양면형
 • 모듈 외형: 2279x1134x35 mm
 • 무게: 28.6 kg
 • 셀크기: --
 • 유리의 두께: 2 mm
 • Pmax: 535 Wp
 • Vmpp: 41.47 V
 • Impp: 12.9 A
 • 개방 회로 전압: 49.45 V
 • 단락 전류: 13.79 A
 • 호률: 20.75 %
 • 제품보증연한: --
 • 출력 보증: 15년 동안 91.7% 이상의 효율, 30년 동안 84.95% 이상의 효율

제품특성

모델명
SEAB72T-360 SEAB72T-365 SEAB72T-370
보증  
제품보증연한 12 년
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
360 Wp 365 Wp 370 Wp
최대전압(Vmpp)
39.48 V 39.76 V 40.13 V
최대전류(Impp)
9.12 A 9.18 A 9.22 A
개방전압(Voc)
47.5 V 47.72 V 47.94 V
단락전류(Isc)
9.69 A 9.72 A 9.76 A
모듈 호률
18.4 % 18.7 % 19 %
출력 허용오차 (+)
+ 3 % + 3 % + 3 %
전력 허용차 (-)
- 3 % - 3 % - 3 %
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
전기적 특성 (NOCT)  
최대출력(Pmax)
268.79 Wp 272.2 Wp 276.03 Wp
최대전압(Vmpp)
36.63 V 36.91 V 37.15 V
최대전류(Impp)
7.34 A 7.37 A 7.43 A
개방전압(Voc)
44.57 V 44.7 V 44.79 V
단락전류(Isc)
7.8 A 7.83 A 7.89 A
온도 45±2 °C
  공칭 작동 셀 온도(NOCT): 방사 조도 800W/m2, AM 1.5, 주위온도 20℃, 풍속1m/s
열 특성  
작동 온도 범위 -40~85 °C
온도 계수(Pmax) -0.3797 %/°C
온도 계수(Voc) -0.2883 %/°C
온도 계수(Isc) 0.0484 %/°C
시스템 통합 파라미터  
최대 시스템 전압 1500 V
퓨즈의 정격전류 20 A
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 1972x992x5 mm
무게 24 kg
셀종류 양면형
셀크기 156.75×156.75 mm
설수량 72
유리 유형 저반사, 강화
유리의 두께 2 mm
봉합재 POE
프레임 테두리 없음
바이패스 다이오드 수 3
정션박스 보호등급 IP 68
케이블 단면도 4 mm2
PDF  
제품 사양서 다운받기

Changzhou Almaden Co., Ltd.

Click to show company phone
en.czamd.com
중국
No. 639, East Road, Qinglong, Tianning Dt., Changzhou, Jiangsu
직원수: 1,500
참고: 귀하의 문의가 Changzhou Almaden Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

결정실리콘

생산량 (MW)/: MWp
단결정, 다결정
공율범위(Wp): 175-330

유용한 연락처

Contact Face
Almaden
Contact Face
Yuhua Yu

관련된 상품

 • SEAP40T 175-1...
  Changzhou Almad... 다결정
 • ₩601 / Wp
  LR4-72HPH 445...
  K and C Solar 단결정
 • SEAC40T 190-2...
  Changzhou Almad... 단결정
 • ₩1,180 / Wp
  XXR-SFSP- ETF...
  Shenzhen XXR So... 단결정
 • SEAC40T 195-2...
  Changzhou Almad... 단결정
 • SEAP50T 220-2...
  Changzhou Almad... 다결정
 • SEAC50T 240-2...
  Changzhou Almad... 단결정
 • SEAC50T 255-2...
  Changzhou Almad... 단결정
 • SEAP60W 265-2...
  Changzhou Almad... 다결정
 • SEAB60T 295-3...
  Changzhou Almad... 양면형
 • SEAC60W 295-3...
  Changzhou Almad... PERC
 • SEAP72W 320-3...
  Changzhou Almad... 다결정
 • SHBB120T/W 33...
  Changzhou Almad... 양면형
 • SHAC120T/W 33...
  Changzhou Almad... PERC
 • SHBC120T/W 33...
  Changzhou Almad... PERC
 • SHAB120T/W 33...
  Changzhou Almad... 양면형
 • SEAC72W 355-3...
  Changzhou Almad... PERC
 • SHAB120T/W 35...
  Changzhou Almad... 양면형
 • SHBC120T/W 35...
  Changzhou Almad... PERC
 • SHBB120T/W 35...
  Changzhou Almad... 양면형
 • SHAC120T/W 35...
  Changzhou Almad... PERC
 • SHBC144T/W 43...
  Changzhou Almad... PERC
 • SHBB144T/W 43...
  Changzhou Almad... 양면형