SZGD12075-5P

SZGD12075-5P

Ningbo Yongjiang Shenzhou Photovoltaic Co., Ltd.
유형: 다결정
공율범위: 1 Wp
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Ningbo Yongjiang Shenzhou Photovoltaic Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

KDM355-375W-120HF

Zhejiang Kingdom Solar Energy
최저가격 ₩236 / Wp
 • 셀종류: 단결정
 • 모듈 외형: 1756x1039x35 mm
 • 무게: 21 kg
 • 셀크기: 166×166 mm
 • 유리의 두께: 3.2 mm
 • Pmax: 355 Wp
 • Vmpp: 33.81 V
 • Impp: 10.5 A
 • 개방 회로 전압: 40.39 V
 • 단락 전류: 11.23 A
 • 호률: 19.46 %
 • 제품보증연한: 12 년
 • 출력 보증: 25년 동안 84.8% 이상의 효율

제품특성

모델명
SZGD12075-5P
전기적 특성 (STC)  
최대출력(Pmax)
1 Wp
최대전압(Vmpp)
2.4 V
최대전류(Impp)
0.4 A
개방전압(Voc)
2.75 V
단락전류(Isc)
0.44 A
모듈 호률
11.1 %
  표준 테스트 조건(STC): AM 1.5, 방사조도 1000W/m2, 셀오돈 25°C
기계적 특성  
모듈 외형 (H/W/D) 120x75x2.5 mm
셀종류 다결정
설수량 5

Ningbo Yongjiang Shenzhou Photovoltaic Co., Ltd.

Click to show company phone
www.nbszgd.com
중국
266 Xingzhuang Road, Zhenhai District, Ningbo, Zhejiang, 315201
직원수: 150
참고: 귀하의 문의가 Ningbo Yongjiang Shenzhou Photovoltaic Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

결정실리콘

생산량 (MW)/: MWp
단결정, 다결정
공율범위(Wp): 0.8-280
비즈니스 상세 정보
결정실리콘
유형: 단결정, 다결정
공율범위(Wp): 0.8-280

관련된 상품

 • SZGD6030-1M
  SZGD 단결정
 • HTM585~610DMH...
  SEYCO 양면형
 • SZGD5555-4P
  SZGD 다결정
 • HTM435~455MH5...
  SEYCO 단결정
 • SZGD5060-5P
  SZGD 다결정
 • ₩377 / Wp
  Vertex S TSM-...
  TWE Solar 단결정
 • SZGD8553-12P
  SZGD 다결정
 • ₩253 / Wp
  JST430-455M(1...
  Just Solar 단결정
 • SZGD6060-4P
  SZGD 다결정
 • ECO-640-660M-...
  ECO DELTA 단결정
 • SZGD8045-8P
  SZGD 다결정
 • ₩398 / Wp
  ECO-530-550M-...
  ECO DELTA 단결정
 • SZGD7060-8P
  SZGD 다결정
 • ₩283 / Wp
  OS-HM72-540-5...
  Oushang Photovo... 단결정
 • SZGDDIA114-7M
  SZGD 단결정
 • ₩283 / Wp
  OS-HP72-330-3...
  Oushang Photovo... 단결정
 • SZGD14568-10P
  SZGD 다결정
 • ₩283 / Wp
  OS-M36-150-17...
  Oushang Photovo... 단결정
 • SZGD12090-8P
  SZGD 다결정
 • ₩442 / Wp
  AE HM6-72 Ser...
  AIONRISE PERC
 • SZGD15558-6P
  SZGD 다결정
 • ₩443 / Wp
  AE HM6-60 Ser...
  AIONRISE PERC
 • SZGD14370-8M
  SZGD 단결정
 • ₩432 / Wp
  AE HM6-72 Ser...
  AIONRISE PERC
 • SZGD21664-36P
  SZGD 다결정
 • ₩347 / Wp
  HITOUCH4-HJT ...
  Csunpower 양면형, HJT
 • SZGD120120-12P
  SZGD 다결정
 • ₩318 / Wp
  ZPM435-455 ph...
  Zonergy 단결정
 • SZGD130115-4P
  SZGD 다결정
 • LR4-60HPH 355...
  GreenSun 단결정
 • SZGD17094-12P
  SZGD 다결정
 • ₩253 / Wp
  RT200WM
  Runtech China 단결정
 • SZGDDIA196-18P
  SZGD 다결정
 • ₩584 / Wp
  BSM400-420M-7...
  PSC Solar UK PERC
 • SZGD105-18P
  SZGD 다결정
 • Serie Nogal I...
  E&M 다결정
 • SZGD155115-12P
  SZGD 다결정
 • LNMH144-525~5...
  Linuo Power 단결정
 • SZGD155115-16P
  SZGD 다결정
 • ₩283 / Wp
  JR72-18X 540-...
  Johnray Solar 단결정
 • SZGD230163-36P
  SZGD 다결정
 • ₩489 / Wp
  Vertex TSM-DE...
  Techno Sun 단결정
 • SZGD27575-9P
  SZGD 다결정
 • ₩284 / Wp
  SKT525-550M10
  Sunket New Ener... 단결정
 • SZGD165120-12P
  SZGD 다결정
 • ₩284 / Wp
  SKT480-505M10
  Sunket New Ener... 단결정
 • SZGD003-18M
  SZGD 단결정
 • ₩284 / Wp
  SKT390-415M10
  Sunket New Ener... 단결정
 • SZGD250140-18P
  SZGD 다결정
 • ₩230 / Wp
  TD-375M-120HC
  Tide Solar 단결정
 • SZGD215175-18P
  SZGD 다결정
 • ₩234 / Wp
  TD-450M-144HC
  Tide Solar 단결정
 • SZGD05-18P
  SZGD 다결정
 • ₩230 / Wp
  TD-410M-144HC
  Tide Solar 단결정
 • SZGDDIA297-26M
  SZGD 단결정
 • ₩265 / Wp
  GPNE-S150/M12...
  GPPV New Energy 단결정
 • SZGD5.2-4P
  SZGD 다결정
 • ₩258 / Wp
  GPNE-S108/M10...
  GPPV New Energy 단결정
 • SZGD345164-18P
  SZGD 다결정
 • JKM395-415M-5...
  GreenSun 단결정
 • SZGD306235-36P
  SZGD 다결정
 • SPV370-375-R6...
  GreenSun PERC
 • SZGD08-20M
  SZGD 단결정
 • ₩351 / Wp
  RMH60-340~355...
  Regitec Solar PERC
 • SZGD09M-12
  SZGD 단결정
 • ₩335 / Wp
  RMH60-355~380...
  Regitec Solar PERC
 • SZGD010-36P
  SZGD 다결정
 • ₩313 / Wp
  RM54/415S1
  Regitec Solar PERC
 • SZGD012-36P
  SZGD 다결정
 • ₩330 / Wp
  AU-108MHB 390...
  Austa Energy 단결정
 • SZGD015-36P
  SZGD 다결정
 • ₩330 / Wp
  AU-545W-36MH
  Austa Energy 단결정
 • SZGD020-36P
  SZGD 다결정
 • ₩330 / Wp
  AU-460W-36MH
  Austa Energy 단결정
 • SZGD025-36P
  SZGD 다결정
 • LNMH120-355W/...
  Linuo Power 단결정
 • SZGD028-36M
  SZGD 단결정
 • ₩341 / Wp
  NPV MP 365-38...
  EnergyCostSaver 단결정
 • SZGD030-36P
  SZGD 다결정
 • ₩341 / Wp
  NPV MP 144-6-...
  EnergyCostSaver 단결정
 • SZGD30M-12
  SZGD 단결정
 • ₩353 / Wp
  NPV-BFC 385-4...
  EnergyCostSaver 양면형, PERC
 • SZGD035-36P
  SZGD 다결정
 • ₩466 / Wp
  e.Classic M H...
  SolSol PERC
 • SZGD040-36P
  SZGD 다결정
 • ₩343 / Wp
  AS-M1203-H-37...
  SolSol 단결정
 • SZGD045-36P
  SZGD 다결정
 • ₩315 / Wp
  HiKu CS3W-435...
  SolSol PERC
 • SZGD050-36P
  SZGD 다결정
 • ₩247 / Wp
  INE-MONO-8MA ...
  Ktech Solar PERC
 • SZGD055-36P
  SZGD 다결정
 • ₩247 / Wp
  INE-MONO-9MA ...
  Ktech Solar PERC
 • SZGD055M-12
  SZGD 단결정
 • ₩247 / Wp
  INE-MONO-40T ...
  Ktech Solar PERC
 • SZGD060-36P
  SZGD 다결정
 • ₩277 / Wp
  166 Double-gl...
  Jayu Solar 양면형
 • SZGD065-36P
  SZGD 다결정
 • ₩271 / Wp
  166 HC Solar ...
  Jayu Solar 단결정
 • SZGD070-36P
  SZGD 다결정
 • ₩268 / Wp
  166 HC Solar ...
  Jayu Solar 단결정
 • SZGD075-36P
  SZGD 다결정
 • JST210*210-M-...
  Just Solar 단결정
 • SZGD080-36P
  SZGD 다결정
 • ₩278 / Wp
  LIVELY Series...
  GEP-Solar Manuf... 단결정
 • SZGD80M-12
  SZGD 단결정
 • ₩312 / Wp
  APEX Series 5...
  GEP-Solar Manuf... 단결정
 • SZGD085-36P
  SZGD 다결정
 • ₩288 / Wp
  Ultimate Seri...
  GEP-Solar Manuf... 단결정
 • SZGD090-36P
  SZGD 다결정
 • ₩321 / Wp
  QSUN-144M10 5...
  Q SUN 단결정
 • SZGD095-36P
  SZGD 다결정
 • ₩326 / Wp
  QSUN-M182-M39...
  Q SUN 단결정
 • SZGD100-36P
  SZGD 다결정
 • ₩318 / Wp
  QSUN-144MS 43...
  Q SUN 단결정
 • SZGD100P-12
  SZGD 다결정
 • ₩510 / Wp
  AS-M1202B-G 3...
  VDH Solar 단결정
 • SZGD140-72M
  SZGD 단결정
 • ₩315 / Wp
  DM375M6-60HSW
  VDH Solar PERC
 • SZGD160-72M
  SZGD 단결정
 • ₩257 / Wp
  FFDS-M10M-72-...
  Fortunes Solar 단결정
 • SZGD200-72M
  SZGD 단결정
 • ₩283 / Wp
  FDS-M6M-72-42...
  Fortunes Solar 양면형
 • SZGD210-72M
  SZGD 단결정
 • ₩271 / Wp
  Black Solar M...
  Fortunes Solar 단결정
 • SZGD210-72P
  SZGD 다결정
 • ₩344 / Wp
  DM335G1-60HBB
  VDH Solar 단결정
 • SZGD230-96M
  SZGD 단결정
 • ₩271 / Wp
  530W~545W Bif...
  Csunpower PERC, 양면형
 • SZGD230M-36
  SZGD 단결정
 • ₩272 / Wp
  HITOUCH6 CP21...
  Csunpower PERC, 양면형
 • SZGD250-36P
  SZGD 다결정
 • ₩277 / Wp
  (5BB)315-335W...
  East Lux Energy 단결정
 • SZGD270P-36
  SZGD 다결정
 • ₩247 / Wp
  JFS2-144-18X ...
  JF Solar Techno... 단결정
 • SZGD280-72P
  SZGD 다결정
 • ₩247 / Wp
  JFS2-18X-MDB ...
  JF Solar Techno... 양면형
 • SZGD280-72M
  SZGD 단결정
 • ₩236 / Wp
  JFS1-144-166 ...
  JF Solar Techno... 단결정