GFM-600HT

GFM-600HT

ShanDong Sacred Sun Power Sources Industry Co., Ltd. (ABT)
에너지 저장 시스템 기술: 납산 (AGM)
규격 용량: 348 - 600 Ah
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 ShanDong Sacred Sun Power Sources Industry Co., Ltd. (ABT)로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

 • 에너지 저장 시스템 카테고리: 독립형
 • 에너지 저장 시스템 기술: LFP (LiFePo4)
 • 공칭 전압: 12.8 V
 • 규격 용량: --

제품특성

모델명
GFM-600HT
제품사양  
에너지 저장 시스템 카테고리 독립형
에너지 저장 시스템 기술 납산 (AGM)
배터리 데이터시트
전기 데이터  
공칭 전압
2 V
규격 용량
348Ah@1hr
545Ah@5hr
600Ah@10hr
최대 방전 전류
3800 A
내부 저항
0.35 mΩ
설계 수명
10 년
일반 사양  
치수 (L*W*H)
296x178x347 mm
무게
43 Kg
정전류 방전 특성: A (25℃)  
고정 전압 / 시간 (V) 0.08 hr 0.17 hr 0.25 hr 0.33 hr 0.5 hr 1 hr 2 hr 3 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 24 hr
1.6 V 1428 1094 896 757 595 373 229 169 114 100 79.7 68.3 29.2
1.65 V 1274 992 821 699 556 363 225 166 113 99.2 78.9 67.2 29
1.7 V 1164 902 752 669 519 350 221 164 111 98.2 78.2 66 28.8
1.75 V 1000 826 701 627 499 348 217 161 110 97 77.4 64.3 28.6
1.8 V 886 754 656 584 476 336 212 159 109 95.8 76.6 60 28.4
정전압 방전 특성: W(25℃)  
고정 전압 / 시간 (V) 0.08 hr 0.17 hr 0.25 hr 0.33 hr 0.5 hr 1 hr 2 hr 3 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 24 hr
1.6 V 2250 1880 1571 1364 1106 723 458 334 226 199 1631 36 67.2
1.65 V 2020 1691 1425 1246 1035 692 443 325 222 195 161 133 66
1.7 V 1898 1535 1313 1150 968 668 431 318 219 192 159 132 64.9
1.75 V 1688 1412 1212 1071 906 637 420 311 215 190 157 130 63.9
1.8 V 1564 1290 1114 986 851 616 408 305 211 187 154 129 63.2
PDF  
제품 사양서 다운받기

ShanDong Sacred Sun Power Sources Industry Co., Ltd. (ABT)

Click to show company phone
www.sacredsun.com
중국
No.1, Shengyang Rd., Qufu, Shangdong, 273100
직원수: 2,001
참고: 귀하의 문의가 ShanDong Sacred Sun Power Sources Industry Co., Ltd. (ABT)로 직접 발송이 될 것입니다.

유용한 연락처

Contact Face
Mr.Gao
Contact Face
圣阳电源

관련된 상품

 • SDC12-110
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • DCS12-100
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • DCS12-50
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • FCP-1000
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • FCP-500
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • 6FMJ-50
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • 6FMJ-33
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • FTA12-200HT
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • GFM-1200
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • SDC6-290
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • SDC6-235B
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • SDC6-235
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • SDC6-195
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • SDC12-170
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • SDC12-130
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • FTA12-150HT
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • SDC12-90
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • SDC12-75
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • SDC12-40
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • GFMJ-1500
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • GFMJ-1000
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • GFMJ-800
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • GFMJ-600
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • GFMJ-500
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • GFMJ-400
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • GFMJ-300
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • GFMJ-200
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • 6FMJ-200
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • SAJ12-200
  Sacred Sun Powe... Standalone