GFMJ-300

GFMJ-300

ShanDong Sacred Sun Power Sources Industry Co., Ltd. (ABT)
에너지 저장 시스템 기술: 납산 (젤)
규격 용량: 168 - 300 Ah
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 ShanDong Sacred Sun Power Sources Industry Co., Ltd. (ABT)로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

12.80V 100Ah L...

Tiger New Power
 • 에너지 저장 시스템 카테고리: 독립형
 • 에너지 저장 시스템 기술: LFP
 • 제품보증연한: 5 년
 • 치수: 333x176x217 mm
 • 무게: 11.3 kg
 • 공칭 전압: 12.8 V
 • 규격 용량: 10 - 200 Ah
 • 싸이클 수명 @ %DOD: 2000@100%DOD, 3000@80%DOD, 2000@100%DOD, 3000@80%DOD, 2000@100%DOD
 • 설계 수명: 10 년

제품특성

모델명
GFMJ-300
제품사양  
에너지 저장 시스템 카테고리 독립형
에너지 저장 시스템 기술 납산 (젤)
배터리 데이터시트
전기 데이터  
공칭 전압
2 V
규격 용량
168Ah@1hr
262.5Ah@5hr
300Ah@10hr
최대 방전 전류
1845 A
내부 저항
0.54 mΩ
설계 수명
18 년
일반 사양  
치수 (L*W*H)
171x151x344 mm
무게
213 Kg
정전류 방전 특성: A (25℃)  
고정 전압 / 시간 (V) 0.08 hr 0.17 hr 0.25 hr 0.33 hr 0.5 hr 1 hr 2 hr 3 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 20 hr 24 hr 48 hr 100 hr 120 hr 240 hr
1.65 V 510 465 432 390 303 188 112.5 82.5 57 51 39.9 33.75 16.95 14.22 7.29 3.75 3.27 1.74
1.7 V 480 443 390 341 285 185 110.6 81.6 55.6 48.3 38.7 31.9 16.65 14.05 7.29 3.75 3.27 1.74
1.75 V 450 419 372 329 276 182 108.5 80.4 54.6 47.5 37.95 31.35 16.5 13.9 7.29 3.75 3.27 1.74
1.8 V 420 398 344 303 255 168 104.1 76.8 52.5 45.7 36.45 30 16.2 13.72 7.29 3.75 3.27 1.74
1.85 V 360 344 314 284 239 162 98 72 49.4 42.9 34.2 28.35 15.3 13.2 7.29 3.75 3.27 1.74
정전압 방전 특성: W(25℃)  
고정 전압 / 시간 (V) 0.08 hr 0.17 hr 0.25 hr 0.33 hr 0.5 hr 1 hr 2 hr 3 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 20 hr 24 hr 48 hr 100 hr 120 hr 240 hr
1.65 V 891 827 777 707 554 348 210 156 108 75.15 60 49.5 25.3 27.4 14.6 7.5 6.6 3.51
1.7 V 854 801 713 627 527 345 208.5 156 106.5 72.9 57.75 47.8 25 27.4 14.6 7.5 6.6 3.51
1.75 V 821 773 693 615 519 344 207 154.5 105 70.35 55.8 46 24.7 27.4 14.6 7.5 6.6 3.51
1.8 V 785 747 651 575 488 321 202.5 148.5 102 67.8 53.7 45 24.1 27.4 14.6 7.5 6.6 3.51
1.85 V 687 659 603 549 464 317 192 141 97.5 64.35 51.15 42.4 22.9 26.4 14.6 7.5 6.6 3.51
PDF  
제품 사양서 다운받기

ShanDong Sacred Sun Power Sources Industry Co., Ltd. (ABT)

Click to show company phone
www.sacredsun.com
중국
No.1, Shengyang Rd., Qufu, Shangdong, 273100
직원수: 2,001
참고: 귀하의 문의가 ShanDong Sacred Sun Power Sources Industry Co., Ltd. (ABT)로 직접 발송이 될 것입니다.

유용한 연락처

Contact Face
Mr.Gao
Contact Face
圣阳电源

관련된 상품

 • SDC12-110
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • DCS12-100
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • DCS12-50
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • FCP-1000
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • FCP-500
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • 6FMJ-50
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • 6FMJ-33
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • FTA12-200HT
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • GFM-1200
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • SDC6-290
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • SDC6-235B
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • SDC6-235
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • SDC6-195
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • SDC12-170
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • SDC12-130
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • GFM-600HT
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • SDC12-90
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • SDC12-75
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • SDC12-40
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • GFMJ-1500
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • GFMJ-1000
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • GFMJ-800
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • GFMJ-600
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • GFMJ-500
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • GFMJ-400
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • GFMJ-200
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • 6FMJ-200
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • SAJ12-200
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • FTA12-150HT
  Sacred Sun Powe... Standalone