GFMJ-1000

GFMJ-1000

ShanDong Sacred Sun Power Sources Industry Co., Ltd. (ABT)
에너지 저장 시스템 기술: 납산 (젤)
규격 용량: 560 - 1000 Ah
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 ShanDong Sacred Sun Power Sources Industry Co., Ltd. (ABT)로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

 • 에너지 저장 시스템 카테고리: 독립형
 • 에너지 저장 시스템 기술: LFP (LiFePo4)
 • 공칭 전압: 12.8 V
 • 규격 용량: --

제품특성

모델명
GFMJ-1000
제품사양  
에너지 저장 시스템 카테고리 독립형
에너지 저장 시스템 기술 납산 (젤)
배터리 데이터시트
전기 데이터  
공칭 전압
2 V
규격 용량
560Ah@1hr
875Ah@5hr
1000Ah@10hr
최대 방전 전류
5520 A
내부 저항
0.24 mΩ
설계 수명
18 년
일반 사양  
치수 (L*W*H)
478x175x344 mm
무게
71 Kg
정전류 방전 특성: A (25℃)  
고정 전압 / 시간 (V) 0.08 hr 0.17 hr 0.25 hr 0.33 hr 0.5 hr 1 hr 2 hr 3 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 20 hr 24 hr 48 hr 100 hr 120 hr 240 hr
1.65 V 1700 1550 1440 1300 1010 625 375 275 190 170 133 112.5 56.5 47.8 24.3 12.5 10.9 5.8
1.7 V 1600 1475 1300 1135 950 615 369 272 186 161 129 106.5 55.5 47.4 24.3 12.5 10.9 5.8
1.75 V 1500 1395 1240 1095 920 605 362 268 182 158 126.5 104.5 55 47.1 24.3 12.5 10.9 5.8
1.8 V 1400 1325 1145 1010 850 560 347 256 175 152 121.5 100 54 46.8 24.3 12.5 10.9 5.8
1.85 V 1200 1145 1045 945 795 540 327 240 165 143 114 94.5 51 46.5 24.3 12.5 10.9 5.8
정전압 방전 특성: W(25℃)  
고정 전압 / 시간 (V) 0.08 hr 0.17 hr 0.25 hr 0.33 hr 0.5 hr 1 hr 2 hr 3 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 20 hr 24 hr 48 hr 100 hr 120 hr 240 hr
1.65 V 2970 2755 2590 2355 1845 1160 700 520 360 251 200 165 84.5 91.5 48.6 25 22 11.7
1.7 V 2845 2670 2375 2090 1755 1150 695 520 355 243 193 160 83.5 91.5 48.6 25 22 11.7
1.75 V 2735 2575 2310 2050 1730 1145 690 515 350 235 186 154 82.5 91.5 48.6 25 22 11.7
1.8 V 2615 2490 2170 1915 1625 1070 675 495 340 226 179 150 80.5 91.5 48.6 25 22 11.7
1.85 V 2290 2195 2010 1830 1545 1055 640 470 325 215 171 142 76.5 88 48.6 25 22 11.7
PDF  
제품 사양서 다운받기

ShanDong Sacred Sun Power Sources Industry Co., Ltd. (ABT)

Click to show company phone
www.sacredsun.com
중국
No.1, Shengyang Rd., Qufu, Shangdong, 273100
직원수: 2,001
참고: 귀하의 문의가 ShanDong Sacred Sun Power Sources Industry Co., Ltd. (ABT)로 직접 발송이 될 것입니다.

유용한 연락처

Contact Face
Mr.Gao
Contact Face
圣阳电源

관련된 상품

 • SDC12-110
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • DCS12-100
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • DCS12-50
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • FCP-1000
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • FCP-500
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • 6FMJ-50
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • 6FMJ-33
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • FTA12-200HT
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • GFM-1200
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • SDC6-290
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • SDC6-235B
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • SDC6-235
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • SDC6-195
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • SDC12-170
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • SDC12-130
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • GFM-600HT
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • SDC12-90
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • SDC12-75
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • SDC12-40
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • GFMJ-1500
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • GFMJ-800
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • GFMJ-600
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • GFMJ-500
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • GFMJ-400
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • GFMJ-300
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • GFMJ-200
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • 6FMJ-200
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • SAJ12-200
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • FTA12-150HT
  Sacred Sun Powe... Standalone