GFMJ-1500

GFMJ-1500

ShanDong Sacred Sun Power Sources Industry Co., Ltd. (ABT)
에너지 저장 시스템 기술: 납산 (젤)
규격 용량: 840 - 1500 Ah
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 ShanDong Sacred Sun Power Sources Industry Co., Ltd. (ABT)로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

 • 에너지 저장 시스템 카테고리: 독립형
 • 에너지 저장 시스템 기술: LFP (LiFePo4)
 • 공칭 전압: 12.8 V
 • 규격 용량: --

제품특성

모델명
GFMJ-1500
제품사양  
에너지 저장 시스템 카테고리 독립형
에너지 저장 시스템 기술 납산 (젤)
배터리 데이터시트
전기 데이터  
공칭 전압
2 V
규격 용량
840Ah@1hr
1315Ah@5hr
1500Ah@10hr
최대 방전 전류
8280 A
내부 저항
0.184 mΩ
설계 수명
18 년
일반 사양  
치수 (L*W*H)
401x351x350 mm
무게
107 Kg
정전류 방전 특성: A (25℃)  
고정 전압 / 시간 (V) 0.08 hr 0.17 hr 0.25 hr 0.33 hr 0.5 hr 1 hr 2 hr 3 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 20 hr 24 hr 48 hr 100 hr 120 hr 240 hr
1.65 V 2550 2325 2160 1950 1515 938 563 413 285 255 199.5 168.8 84.8 70.9 36.5 18.8 16.4 8.7
1.7 V 2400 2213 1950 1703 1425 923 553 408 278 241.5 193.5 159.8 83.3 70.4 36.5 18.8 16.4 8.7
1.75 V 2250 2093 1860 1643 1380 908 542 402 273 237.8 189.8 156.8 82.5 70 36.5 18.8 16.4 8.7
1.8 V 2100 1988 1718 1515 1275 840 521 384 263 228.8 182.3 150 81 69.3 36.5 18.8 16.4 8.7
1.85 V 1800 1718 1568 1418 1193 810 490 360 247 214.5 171 141.8 76.5 66 36.5 18.8 16.4 8.7
정전압 방전 특성: W(25℃)  
고정 전압 / 시간 (V) 0.08 hr 0.17 hr 0.25 hr 0.33 hr 0.5 hr 1 hr 2 hr 3 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 20 hr 24 hr 48 hr 100 hr 120 hr 240 hr
1.65 V 4455 4133 3885 3533 2768 1740 1050 780 540 375.8 300 248 127 119 72.9 37.5 33 17.6
1.7 V 4268 4005 3563 3135 2633 1725 1043 780 533 364.5 289 239 125 119 72.9 37.5 33 17.6
1.75 V 4103 3863 3465 3075 2595 1718 1035 773 525 351.8 279 230 124 119 72.9 37.5 33 17.6
1.8 V 3923 3735 3255 2873 2438 1605 1013 743 510 339 269 225 121 117 72.9 37.5 33 17.6
1.85 V 3435 3293 3015 2745 2318 1583 960 705 487 321.8 256 212 115 113 72.9 37.5 33 17.6
PDF  
제품 사양서 다운받기

ShanDong Sacred Sun Power Sources Industry Co., Ltd. (ABT)

Click to show company phone
www.sacredsun.com
중국
No.1, Shengyang Rd., Qufu, Shangdong, 273100
직원수: 2,001
참고: 귀하의 문의가 ShanDong Sacred Sun Power Sources Industry Co., Ltd. (ABT)로 직접 발송이 될 것입니다.

유용한 연락처

Contact Face
Mr.Gao
Contact Face
圣阳电源

관련된 상품

 • SDC12-110
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • WT5100
  Wirentech Standalone
 • DCS12-100
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • WT1MW
  Wirentech 지능형
 • DCS12-50
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • WTH500
  Wirentech Standalone
 • FCP-1000
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • ₩217,000 / kWh
  KS-W10
  Ktech Energy 독립형
 • FCP-500
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • ₩205,000 / kWh
  KS-G Series
  Ktech Energy 계통연계형
 • 6FMJ-50
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • ₩328,000 / kWh
  E-BOX-4850
  PYTES 지능형
 • 6FMJ-33
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • ₩296,000 / kWh
  E-BOX-48100R
  PYTES 지능형
 • FTA12-200HT
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • ₩369,000 / kWh
  E-BOX-48100C
  PYTES 지능형
 • GFM-1200
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • SMILE-T10-HV
  Solaris Green E... Standalone
 • SDC6-290
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • HERF-5.12kWh
  E-star Energy 지능형
 • SDC6-235B
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • ₩413,000 / kWh
  GSL-7000 138A...
  GSL Energy 지능형
 • SDC6-235
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • ₩280,000 / kWh
  GSL Powerwall...
  GSL Energy 지능형
 • SDC6-195
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • ₩261,000 / kWh
  LDP 24-100
  EverExceed Standalone
 • SDC12-170
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • ₩544,000 / kWh
  PowerBase FC
  ZRGP 지능형
 • SDC12-130
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • ₩648,000 / kWh
  PowerBase Mat...
  ZRGP 지능형
 • GFM-600HT
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • ₩607,000 / kWh
  PowerBase X1
  ZRGP 지능형
 • SDC12-90
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • ₩409,000 / kWh
  RENON Xtreme ...
  Renon Power Tec... 지능형
 • SDC12-75
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • ESCS
  Consnant Techno... Standalone
 • SDC12-40
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • ₩321,000 / kWh
  EverGEN Series
  EverExceed Standalone
 • GFMJ-1000
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • US2000C-5000
  ASE Energy 지능형
 • GFMJ-800
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • ₩189,000 / kWh
  SPW series
  SUG New Energy 독립형
 • GFMJ-600
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • ₩231,000 / kWh
  48V100Ah Rack...
  Keheng New Ener... 독립형
 • GFMJ-500
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • ₩246,000 / kWh
  10Kwh Powerwa...
  Keheng New Ener... 독립형
 • GFMJ-400
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • ₩284,000 / kWh
  20kwh 48V 400...
  Keheng New Ener... 독립형
 • GFMJ-300
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • ₩569,000 / kWh
  RENON EBrick ...
  Renon Power Tec... 지능형
 • GFMJ-200
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • ₩683,000 / kWh
  48V 50Ah 2.4k...
  Jarwin Standalone
 • 6FMJ-200
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • ₩1,440,000 / kWh
  48V 100Ah 4.8...
  Jarwin Standalone
 • SAJ12-200
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • ₩258,000 / kWh
  Vxl 5100 51.2...
  VTC Power 지능형
 • FTA12-150HT
  Sacred Sun Powe... Standalone
 • ₩258,000 / kWh
  Vxl5100w 51.2...
  VTC Power 지능형