NPL25000

Shenzhen Napel Power Tech Co., Ltd.
에너지 저장 시스템 기술: 납산 (AGM)
규격 용량: 300 - 500 Ah
지역: 중국 중국

대체 제품

PG

Plus Power
 • 에너지 저장 시스템 카테고리: 독립형
 • 에너지 저장 시스템 기술: 납산 (젤)
 • 제품보증연한: 2 년
 • 치수: 260x168x211 mm
 • 무게: 22 kg
 • 공칭 전압: 12 V
 • 규격 용량: 80 - 200 Ah
 • 싸이클 수명 @ %DOD: 370@100%DOD, 750@50%DOD, 1600@30%DOD
 • 설계 수명: 10 년

제품특성

모델명
NPL25000
제품사양  
에너지 저장 시스템 카테고리 독립형
에너지 저장 시스템 기술 납산 (AGM)
배터리 데이터시트
전기 데이터  
공칭 전압
2 V
규격 용량
300Ah@1hr
400Ah@5hr
500Ah@10hr
최대 방전 전류
2500 A
내부 저항
0.38 mΩ
일반 사양  
치수 (L*W*H)
242x172x331 mm
무게
31 Kg
용기 재질 ABS (아크릴로니트릴 뷰타다이엔 스타이렌)
정전류 방전 특성: A (25℃)  
고정 전압 / 시간 (V) 0.08 hr 0.17 hr 0.25 hr 0.5 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 8 hr 10 hr 20 hr
1.6 V 1602 1055 851 570 300 175 128.5 100 82.5 58.5 52.5 28.4
1.7 V 1551 952 801 545 282 167 125 97.5 81 57 51.5 27.5
1.75 V 1501 852 701 510 273 163 122 96 80 56.5 50.5 27.5
1.8 V 1446 803 651 470 264 159 119 94.5 78 55 50 27
1.85 V 1398 752 601 420 255 155 115 92 76 53.5 47.5 25.5
정전압 방전 특성: W(25℃)  
고정 전압 / 시간 (V) 0.08 hr 0.17 hr 0.25 hr 0.5 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 8 hr 10 hr 20 hr
1.6 V 2755 1878 1520 1021 540 320.3 238.4 187.5 156.3 111.7 101.1 54.9
1.7 V 2761 1772 1494 1020 531.6 320.8 241.3 189 157.4 111.2 100.8 53.8
1.75 V 2731 1614 1332 978 526.9 315.1 236.9 187.2 156.3 110.7 99.6 54.2
1.8 V 2704 1542 1250 908 512.2 310.4 233.8 186 153.7 108.6 99.1 53.6
1.85 V 2641 1451 1166 819 499.8 305.4 227.7 182.6 151.2 106.8 95.6 51.5
PDF  
제품 사양서 다운받기

Shenzhen Napel Power Tech Co., Ltd.

Rm. 2601/2602, No. B8 Building, Xingheshidai Park, Ailian, Longgan District centre, Shenzhen, Guangdong
직원수: 500

관련된 상품

 • NPL2500
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • GPG Series
  Prostar Solar Standalone
 • NPL21000
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • LiFePO4 Batte...
  UFO Power 독립형
 • NPL21500
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • LiFePO...
  UFO Power Standalone
 • NPL22000
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • LiFePO4 Batte...
  UFO Power 지능형
 • NPL22500
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • PG
  Plus Power 독립형
 • NPL23000
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NPL24000
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NPL24500
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NPL25500
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NPL26000
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NPL27000
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NPL28000
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NPL210000
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NPL212000
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NPL215000
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NPL218000
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NPL220000
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NPL225000
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NPL230000
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP1250D
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP1270D
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP12120D
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP12180D
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP12240D
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP12260D
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP12280D
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP12330D
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP12400D
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP12550D
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP12650D
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP12700D
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP12900D
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP121000D
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP121200D
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP121500D
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP121800D
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP122000D
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP122300D
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP122500D
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP21000D
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP22000D
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP23000D
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP24000D
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP25000D
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP26000D
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP28000D
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP210000D
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP212000D
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP215000D
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP220000D
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP230000D
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP12310G
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP12400G
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP12500G
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP12650G
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP12700G
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP12800G
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP12900G
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP121000G
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP121200G
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP121500G
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP121600G
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP121800G
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP122000G
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP122300G
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP122500G
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP21000G
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP21500G
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP22000G
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP23000G
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP24000G
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP25000G
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP26000G
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP28000G
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP210000G
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP215000G
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP220000G
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP230000G
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • OPzV22000
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • OPzV22500
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • OPzV23000
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • OPzV23500
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • OPzV24200
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • OPzV24900
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • OPzV26000
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • OPzV27700
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • OPzV28000
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • OPzV210000
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • OPzV212000
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • OPzV215000
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • OPzV220000
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • OPzV225000
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • OPzV230000
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • OPzS21000
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • OPzS22000
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • OPzS22500
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • OPzS23000
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • OPzS23500
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • OPzS24200
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • OPzS25000
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • OPzS26000
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • OPzS28000
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • OPzS210000
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • OPzS212000
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • OPzS215000
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • OPzS220000
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • OPzS225000
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • OPzS230000
  Shenzhen Napel ... Standalone