MS&MM Series

MS&MM Series

Fujian Minhua Power Source Co., Ltd.
에너지 저장 시스템 기술: SLA
규격 용량: --
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Fujian Minhua Power Source Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

 • 에너지 저장 시스템 카테고리: 독립형
 • 에너지 저장 시스템 기술: 납산 (젤)
 • 공칭 전압: 12 V
 • 규격 용량: 14 - 300 Ah

제품특성

모델명
MS26-12H MM35-12 MM42-12 MM65-12D MM75-12 MM100-12 MM150-12B
제품사양  
제품보증연한 2 년
에너지 저장 시스템 카테고리 독립형
에너지 저장 시스템 기술 SLA
배터리 데이터시트
전기 데이터  
공칭 전압
12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V
일반 사양  
치수 (L*W*H)
165x126x174 mm 196x165x170 mm 196x165x170 mm 350x167x174 mm 260x168x209 mm 330x173x217 mm 486x171x243 mm
무게
8 Kg 118 Kg 138 Kg 235 Kg 215 Kg 285 Kg 43 Kg

Fujian Minhua Power Source Co., Ltd.

Click to show company phone
www.chinaminhua.com
중국
Longqiao Industrial Park, Anxi Economic and Development Zone, Quanzhou, Fujian
직원수: 2,000
참고: 귀하의 문의가 Fujian Minhua Power Source Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

유용한 연락처

Contact Face
HELEN CAI

관련된 상품

 • MNG 45-12 12V...
  MHB Standalone
 • MNG 50-12 12V...
  MHB Standalone
 • MNG 65-12 12V...
  MHB Standalone
 • MNG 75-12 12V...
  MHB Standalone
 • MNG 80-12 12V...
  MHB Standalone
 • MNG 100-12 12...
  MHB Standalone
 • MNG 120-12 12...
  MHB Standalone
 • MNG 150-12 12...
  MHB Standalone
 • MNG 180-12 12...
  MHB Standalone
 • MNG 200-12 12...
  MHB Standalone
 • MM Series
  MHB Standalone
 • ML Series
  MHB Standalone
 • MNL Series
  MHB Standalone
 • MNG Series
  MHB Standalone