12V Small Size Series

Zhejiang Just Electrical Appliances Co., Ltd.
가격:
최저가격 ₩109,000 / kWh
최저가격 ₩2,480 / 대
에너지 저장 시스템 기술: 납산 (액상)
규격 용량: 1.9 Ah
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Zhejiang Just Electrical Appliances Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

GEBP

Zhejiang Geya Electrical
최저가격 ₩276,000 / kWh
 • 에너지 저장 시스템 카테고리: 지능형
 • 에너지 저장 시스템 기술: LFP
 • 제품보증연한: 3 년
 • 치수: --
 • 무게: --
 • 공칭 전압: 48 V
 • 규격 용량: 100 - 110 Ah
 • 싸이클 수명 @ %DOD: 3000@80%DOD
 • 설계 수명: 10 년

제품특성

모델명
12V1.9AH
제품사양  
가격 (kWh)
₩109,000 / kWh
가격 (단위)
₩2,480 / 대
제품보증연한 1 년
에너지 저장 시스템 카테고리 독립형
에너지 저장 시스템 기술 납산 (액상)
배터리 데이터시트
전기 데이터  
공칭 전압
12 V
규격 용량
1.9Ah@20hr
설계 수명
10 년
싸이클 수명 @ %DOD 260@100%DOD
온도 파라미터  
동작 온도 범위 -20 ~ +80 ℃
일반 사양  
치수 (L*W*H)
178x35x66 mm
무게
085 Kg
용기 재질 폴리프로필렌
피복 재질 폴리프로필렌
정전류 방전 특성: A (25℃)  
고정 전압 / 시간 (V)
12 V

Zhejiang Just Electrical Appliances Co., Ltd.

21th Floor, Jinxin Building, No.355 Yingbin Road, Yuhang Area, Hangzhou, Zhejiang
이 업체에 메시지를 보냄

관련된 상품

 • ₩59,600 / kWh
  FM 12V Series
  Zhejiang Just E... Standalone
 • GPG Series
  Prostar Solar Standalone
 • ₩103,000 / kWh
  FM 6V Series
  Zhejiang Just E... Standalone
 • LiFePO4 Batte...
  UFO Power 지능형
 • ₩70,500 / kWh
  FT 12V Series
  Zhejiang Just E... Standalone
 • ₩1,030,000 / kWh
  LiFePO4 Batte...
  UFO Power Standalone
 • ₩86,200 / kWh
  FM 12V Series...
  Zhejiang Just E... Standalone
 • ₩710,000 / kWh
  GESA
  Zhejiang Geya E... 지능형
 • ₩148,000 / kWh
  FM 6V Series ...
  Zhejiang Just E... Standalone
 • ₩276,000 / kWh
  GEBP
  Zhejiang Geya E... 지능형
 • ₩258,000 / kWh
  FM 4V Series ...
  Zhejiang Just E... Standalone
 • ₩425,000 / kWh
  GESD
  Zhejiang Geya E... 지능형
 • ₩118,000 / kWh
  GFM Series
  Zhejiang Just E... Standalone
 • LiFePO4 Batte...
  UFO Power 독립형
 • OPZS Series
  Zhejiang Just E... Standalone
 • PG
  Plus Power Standalone
 • OPZV Series
  Zhejiang Just E... Standalone
 • 12V250AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V200AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V150AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V120AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V100AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V100AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V100AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V100AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V150AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V150AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V150AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V200AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V200AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V200AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V200AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V250AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V250AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V250AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V250AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V250AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V120AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V100AH-LONG
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V100AH-LONG
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V100AH-LONG
  Zhejiang Just E... 독립형
 • FT12V100AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • FT12V100AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • FT12V100AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • FT12V100AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • FT12V150AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • FT12V150AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • FT12V150AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • FT12V180AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • FT12V180AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • FT12V180AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • FT12V200AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • FT12V200AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V7AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V7AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V7AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V7.2AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V7.2AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V9AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V9AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V9.2AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • ₩115,000 / kWh
  6V4AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • ₩117,000 / kWh
  6V4AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • ₩109,000 / kWh
  6V4.5AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • ₩119,000 / kWh
  6V4.5AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • ₩122,000 / kWh
  6V4.5AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • ₩132,000 / kWh
  4V4AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • ₩152,000 / kWh
  4V3AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • ₩127,000 / kWh
  4V4.5AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • ₩116,000 / kWh
  4V5AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • ₩132,000 / kWh
  4V5AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • ₩16,900 / kWh
  4V5.5AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 6V1.1AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 6V1.3AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 6V2.8AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 6V3.2AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • ₩138,000 / kWh
  6V5AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • ₩136,000 / kWh
  6V5AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • ₩106,000 / kWh
  6V7AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • ₩108,000 / kWh
  6V7.2AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • ₩110,000 / kWh
  6V7.5AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • Pb-carbon 12V...
  Zhejiang Just E... 독립형
 • Pb-carbon 12V...
  Zhejiang Just E... 독립형
 • Pb-carbon 12V...
  Zhejiang Just E... 독립형
 • Pb-carbon 12V...
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 6V10AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 6V10AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 6V12AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 6V14AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 6V14AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V1.3AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V1.3AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V1.9AH
  Zhejiang Just E... 독립형
 • 12V2.3AH
  Zhejiang Just E... 독립형