OPzV230000

Shenzhen Napel Power Tech Co., Ltd.
에너지 저장 시스템 기술: 납산 (젤)
규격 용량: 1710 - 3000 Ah
지역: 중국 중국

대체 제품

GPG Series

Prostar Solar
 • 에너지 저장 시스템 카테고리: 독립형
 • 에너지 저장 시스템 기술: 납산 (젤)
 • 제품보증연한: --
 • 치수: 166x126x174 mm
 • 무게: 81 kg
 • 공칭 전압: 12 V
 • 규격 용량: 24 - 250 Ah
 • 싸이클 수명 @ %DOD:
 • 설계 수명: 10 년

제품특성

모델명
OPzV230000
제품사양  
에너지 저장 시스템 카테고리 독립형
에너지 저장 시스템 기술 납산 (젤)
배터리 데이터시트
전기 데이터  
공칭 전압
2 V
규격 용량
1710Ah@1hr
2685Ah@5hr
3000Ah@10hr
내부 저항
0.13 mΩ
일반 사양  
치수 (L*W*H)
576x212x772 mm
무게
230 Kg
용기 재질 ABS (아크릴로니트릴 뷰타다이엔 스타이렌)
정전류 방전 특성: A (25℃)  
고정 전압 / 시간 (V) 0.5 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 20 hr 24 hr
1.6 V 2550 1710 1035 796 643 548 471 370 305 162 139
1.65 V 2499 1684 1029 791 639 545 468 368 305 162 139
1.7 V 2423 1642 1020 785 634 541 465 366 304 161 138
1.75 V 2364 1609 1005 780 630 537 462 363 302 160 138
1.8 V 2277 1560 979 757 611 521 448 352 300 159 137
정전압 방전 특성: W(25℃)  
고정 전압 / 시간 (V) 0.5 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 20 hr 24 hr
1.6 V 4769 3249 1998 1559 1259 1079 928 733 608 324 280
1.65 V 4673 3200 1986 1550 1252 1073 923 729 607 323 280
1.7 V 4530 3119 1969 1540 1243 1065 917 724 605 322 278
1.75 V 4420 3057 1939 1529 1235 1058 910 719 601 320 277
1.8 V 4258 2963 1890 1483 1198 1026 883 697 597 318 276
PDF  
제품 사양서 다운받기

Shenzhen Napel Power Tech Co., Ltd.

Rm. 2601/2602, No. B8 Building, Xingheshidai Park, Ailian, Longgan District centre, Shenzhen, Guangdong
직원수: 500

관련된 상품

 • NPL2500
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • GPG Series
  Prostar Solar Standalone
 • NPL21000
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • LiFePO4 Batte...
  UFO Power 독립형
 • NPL21500
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • LiFePO4 Batte...
  UFO Power Standalone
 • NPL22000
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • LiFePO4 Batte...
  UFO Power 독립형
 • NPL22500
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • ₩228,000 / kWh
  FS012
  Future Solar 독립형
 • NPL23000
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • ₩85,300 / kWh
  FS200
  Future Solar 독립형
 • NPL24000
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NPL24500
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NPL25000
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NPL25500
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NPL26000
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NPL27000
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NPL28000
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NPL210000
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NPL212000
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NPL215000
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NPL218000
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NPL220000
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NPL225000
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NPL230000
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP1250D
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP1270D
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP12120D
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP12180D
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP12240D
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP12260D
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP12280D
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP12330D
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP12400D
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP12550D
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP12650D
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP12700D
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP12900D
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP121000D
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP121200D
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP121500D
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP121800D
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP122000D
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP122300D
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP122500D
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP21000D
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP22000D
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP23000D
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP24000D
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP25000D
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP26000D
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP28000D
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP210000D
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP212000D
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP215000D
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP220000D
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP230000D
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP12310G
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP12400G
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP12500G
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP12650G
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP12700G
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP12800G
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP12900G
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP121000G
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP121200G
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP121500G
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP121600G
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP121800G
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP122000G
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP122300G
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP122500G
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP21000G
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP21500G
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP22000G
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP23000G
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP24000G
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP25000G
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP26000G
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP28000G
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP210000G
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP215000G
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP220000G
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • NP230000G
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • OPzV22000
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • OPzV22500
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • OPzV23000
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • OPzV23500
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • OPzV24200
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • OPzV24900
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • OPzV26000
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • OPzV27700
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • OPzV28000
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • OPzV210000
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • OPzV212000
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • OPzV215000
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • OPzV220000
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • OPzV225000
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • OPzS21000
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • OPzS22000
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • OPzS22500
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • OPzS23000
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • OPzS23500
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • OPzS24200
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • OPzS25000
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • OPzS26000
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • OPzS28000
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • OPzS210000
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • OPzS212000
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • OPzS215000
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • OPzS220000
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • OPzS225000
  Shenzhen Napel ... Standalone
 • OPzS230000
  Shenzhen Napel ... Standalone