OPzS100-2~3500-2

Greencisco Industrial Co., Ltd.
에너지 저장 시스템 기술: 납산 (젤)
규격 용량: --
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Greencisco Industrial Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

GPG Series

Prostar Solar
 • 에너지 저장 시스템 카테고리: 독립형
 • 에너지 저장 시스템 기술: 납산 (젤)
 • 제품보증연한: --
 • 치수: 166x126x174 mm
 • 무게: 81 kg
 • 공칭 전압: 12 V
 • 규격 용량: 24 - 250 Ah
 • 싸이클 수명 @ %DOD:
 • 설계 수명: 10 년

제품특성

모델명
OPzS100-2 OPzS150-2 OPzS200-2 OPzS250-2 OPzS300-2 OPzS350-2 OPzS420-2 OPzS490-2 OPzS770-2 OPzS800-2 OPzS1000-2 OPzS1200-2 OPzS1500-2 OPzS2000-2 OPzS2500-2 OPzS3000-2 OPzS3500-2
제품사양  
에너지 저장 시스템 카테고리 독립형
에너지 저장 시스템 기술 납산 (젤)
배터리 데이터시트
전기 데이터  
공칭 전압
2 V 2 V 2 V 2 V 2 V 2 V 2 V 2 V 2 V 2 V 2 V 2 V 2 V 2 V 2 V 2 V 2 V
내부 저항
0.95 mΩ 0.95 mΩ 0.95 mΩ 0.75 mΩ 0.7 mΩ 0.7 mΩ 0.6 mΩ 0.6 mΩ 0.5 mΩ 0.4 mΩ 0.25 mΩ 0.22 mΩ 0.2 mΩ 0.15 mΩ 0.12 mΩ 0.11 mΩ 0.11 mΩ
설계 수명
20 년 20 년 20 년 20 년 20 년 20 년 20 년 20 년 20 년 20 년 20 년 20 년 20 년 20 년 20 년 20 년 20 년
싸이클 수명 @ %DOD 2200@80%DOD
온도 파라미터  
동작 온도 범위 -40 ~ +70 ℃
일반 사양  
치수 (L*W*H)
104x207x355 mm 104x207x355 mm 104x207x410 mm 125x205x410 mm 145x205x410 mm 125x205x526 mm 145x205x526 mm 165x205x526 mm 253x210x526 mm 190x210x700 mm 233x210x700 mm 275x210x700 mm 275x210x850 mm 400x215x828 mm 488x212x828 mm 576x212x828 mm 577x215x772 mm
무게
9 Kg 11 Kg 13 Kg 16 Kg 18.5 Kg 21.5 Kg 25 Kg 29 Kg 45.5 Kg 48 Kg 58 Kg 68 Kg 83.5 Kg 113 Kg 140 Kg 167 Kg 184 Kg

Greencisco Industrial Co., Ltd.

B307, Cuiyuan Building, Songyuan New Village, Hengkeng Industrial Area, Liaobu Town, Dongguan, Guangdong
직원수: 800
이 업체에 메시지를 보냄

유용한 연락처

Contact Face
Mr.Simon

관련된 상품

 • CRE12-33~12-2...
  Greencisco Standalone
 • GPG Series
  Prostar Solar Standalone
 • CRE2-100~2-30...
  Greencisco Standalone
 • LiFePO4 Batte...
  UFO Power 지능형
 • DP6-100-DP6-4...
  Greencisco Standalone
 • ₩1,030,000 / kWh
  LiFePO4 Batte...
  UFO Power Standalone
 • ₩59,500 / kWh
  GPL12-26~12-2...
  Greencisco Standalone
 • ₩707,000 / kWh
  GESA
  Zhejiang Geya E... 지능형
 • OPzV60-12~200...
  Greencisco Standalone
 • ₩275,000 / kWh
  GEBP
  Zhejiang Geya E... 지능형
 • OPzV200-2~300...
  Greencisco Standalone
 • ₩424,000 / kWh
  GESD
  Zhejiang Geya E... 지능형
 • OPzS150-6~150...
  Greencisco Standalone
 • LiFePO4 Batte...
  UFO Power 독립형
 • GNH10-500
  Greencisco Standalone
 • PG
  Plus Power Standalone
 • GNM10-1000
  Greencisco Standalone
 • GNL10-1000
  Greencisco Standalone
 • GLB48V 50-1000
  Greencisco Standalone
 • GLB24V 40-200
  Greencisco Standalone
 • GLB12V 100-400
  Greencisco Standalone
 • Solar Gel bat...
  Greencisco 독립형
 • Solar panel-c...
  Greencisco 계통연계형
 • Solar Gel bat...
  Greencisco 독립형