TNG12-120

TNG12-120

Tianneng Battery Group Co., Ltd.
에너지 저장 시스템 기술: SLA
규격 용량: --
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Tianneng Battery Group Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

 • 에너지 저장 시스템 카테고리: 지능형
 • 에너지 저장 시스템 기술: LFP (LiFePo4)
 • 공칭 전압: 51.2 V
 • 규격 용량: --

제품특성

모델명
TNG12-120
제품사양  
에너지 저장 시스템 카테고리 독립형
에너지 저장 시스템 기술 SLA
배터리 데이터시트
전기 데이터  
공칭 전압
12 V
최대 방전 전류
1300 A
최대 충전 전류
36 A
내부 저항
4 mΩ
설계 수명
12 년
온도 파라미터  
충전 온도 -0 ~ +40 ℃
방전 온도 -20 ~ +50 ℃
저장 온도 -15 ~ +40 ℃
일반 사양  
치수 (L*W*H)
406x173x233 mm
무게
38.3 Kg
용기 재질 ABS (아크릴로니트릴 뷰타다이엔 스타이렌)
피복 재질 ABS (아크릴로니트릴 뷰타다이엔 스타이렌)
정전류 방전 특성: A (25℃)  
고정 전압 / 시간 (V) 0.08 hr 0.17 hr 0.25 hr 0.33 hr 0.5 hr 0.75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 20 hr
1.85 V 201.5 158.4 134.7 112.7 89.6 68.7 56.59 35.99 28.49 23.29 18.8 16.3 13.3 11.31 6.31
1.8 V 270.5 202.4 162.7 133.2 105.7 80 63.39 39.29 30.69 24.79 20.1 17.5 14.1 12.01 6.371
1.75 V 304.9 222.4 177.8 143.3 109.7 83 66.29 40.79 31.19 25.39 20.6 18 14.3 12.11 6.432
1.7 V 335.8 242.4 189.8 150.6 114.2 86.2 68.38 42.39 32.09 26.09 21.2 18.4 14.5 12.21 6.555
1.65 V 370.2 261.6 201.8 160 120.5 88.4 70.68 43.59 33.49 26.99 21.8 18.8 14.7 12.51 6.637
1.6 V 408.4 284 215.8 170.4 127.1 92.1 73.18 45.09 34.49 27.79 22.49 19.2 14.9 12.61 6.677
정전압 방전 특성: W(25℃)  
고정 전압 / 시간 (V) 0.08 hr 0.17 hr 0.25 hr 0.33 hr 0.5 hr 0.75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 20 hr
1.85 V 201.5 158.4 134.7 112.7 89.6 68.7 56.59 35.99 28.49 23.29 18.8 16.3 13.3 11.31 6.18
1.8 V 270.5 202.4 162.7 133.2 105.7 80 63.39 39.29 30.69 24.79 20.1 17.5 14.1 12.01 6.24
1.75 V 304.9 222.4 177.8 143.3 109.7 83 66.29 40.79 31.19 25.39 20.6 18 14.3 12.11 6.3
1.7 V 335.8 242.4 189.8 150.6 114.2 86.2 68.38 42.39 32.09 26.09 21.2 18.4 14.5 12.21 6.42
1.65 V 370.2 261.6 201.8 160 120.5 88.4 70.68 43.59 33.49 26.99 21.8 18.8 14.7 12.51 6.5
1.6 V 408.4 284 215.8 170.4 127.1 92.1 73.18 45.09 34.49 27.79 22.49 19.2 14.9 12.61 6.54
PDF  
제품 사양서 다운받기

Tianneng Battery Group Co., Ltd.

Click to show company phone
www.cn-tn.com
중국
No. 18, Baoqiao Road, Huaxi Industrial Functional Zone, Changxing, Zhejiang, 313100
직원수: 20,000
참고: 귀하의 문의가 Tianneng Battery Group Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

관련된 상품

 • 4OPzV150
  Tianneng Standalone
 • ₩228,000 / kWh
  KS-W10
  Ktech Energy 독립형
 • 24OPzV3000
  Tianneng Standalone
 • ₩222,000 / kWh
  KS-G Series
  Ktech Energy 계통연계형
 • 20OPzV2500
  Tianneng Standalone
 • ₩292,000 / kWh
  E-BOX 48100R ...
  PYTES 지능형
 • 16OPzV2000
  Tianneng Standalone
 • HERF-5.12kWh
  E-star Energy 지능형
 • 12OPzV1500
  Tianneng Standalone
 • ₩269,000 / kWh
  GSL 51.2V 100...
  GSL Energy Standalone
 • 12OPzV1200
  Tianneng Standalone
 • ₩328,000 / kWh
  GSL Powerwall...
  GSL Energy 지능형
 • 10OPzV1000
  Tianneng Standalone
 • ₩281,000 / kWh
  LDP 24-100
  EverExceed Standalone
 • 8OPzV800
  Tianneng Standalone
 • ₩490,000 / kWh
  PowerBase FC
  ZRGP 지능형
 • 6OPzV600
  Tianneng Standalone
 • ₩577,000 / kWh
  PowerBase Mat...
  ZRGP 지능형
 • 7OPzV490
  Tianneng Standalone
 • ₩538,000 / kWh
  PowerBase X1
  ZRGP 지능형
 • 6OPzV420
  Tianneng Standalone
 • ₩663,000 / kWh
  RENON Xtreme ...
  Renon Power Tec... 지능형
 • 5OPzV350
  Tianneng Standalone
 • ₩346,000 / kWh
  EverGEN Series
  EverExceed Standalone
 • 6OPzV300
  Tianneng Standalone
 • ₩185,000 / kWh
  SPW series
  SUG 독립형
 • 5OPzV250
  Tianneng Standalone
 • ₩531,000 / kWh
  RENON EBrick ...
  Renon Power Tec... 지능형
 • 4OPzV200
  Tianneng Standalone
 • ₩236,000 / kWh
  Vxl 5100 51.2...
  VTC Power 지능형
 • TNC Series
  Tianneng Standalone
 • ₩270,000 / kWh
  Vxl5100w 51.2...
  VTC Power 지능형
 • TNG2 Series
  Tianneng Standalone
 • ₩225,000 / kWh
  Vxl 7600w 51....
  VTC Power 지능형
 • TNG12-250B
  Tianneng Standalone
 • KSHV5-20 High...
  Ktech Energy 지능형
 • TNG12-230
  Tianneng Standalone
 • ES-HyPro1-10k...
  Enershare Techn... Standalone
 • TNG12-200
  Tianneng Standalone
 • ₩199,000 / kWh
  ES-51.2V200Ah...
  Enershare Techn... Standalone
 • TNG12-180
  Tianneng Standalone
 • ESF-X50-100-E...
  Enershare Techn... 지능형
 • TNG12-150B/TN...
  Tianneng Standalone
 • ₩663,000 / kWh
  RENON Xcellent
  Renon Power Tec... 지능형
 • TNG12-150
  Tianneng Standalone
 • ₩321,000 / kWh
  CE100200-B
  Chisage ESS Standalone
 • TNG12-135
  Tianneng Standalone
 • ₩530,000 / kWh
  Powersun-A1 5...
  UFO Power 독립형
 • TNG12-100
  Tianneng Standalone
 • Rack 2.4kWh/R...
  Regitec Solar 지능형
 • TNG12-90
  Tianneng Standalone
 • ₩617,000 / kWh
  BluE-S Solar ...
  Daxieworld Standalone
 • TNG12-80
  Tianneng Standalone
 • ₩350,000 / kWh
  EnerMax-HIS H...
  Coslink Digital... 지능형
 • TNG12-75
  Tianneng Standalone
 • ₩230,000 / kWh
  HWE-16F100
  Howell Energy 지능형
 • TNG12-65B
  Tianneng Standalone
 • ₩219,000 / kWh
  HWE-16F100BG/...
  Howell Energy Standalone