TNG12-135

TNG12-135

Tianneng Battery Group Co., Ltd.
에너지 저장 시스템 기술: SLA
규격 용량: --
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Tianneng Battery Group Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

 • 에너지 저장 시스템 카테고리: 독립형
 • 에너지 저장 시스템 기술: LFP (LiFePo4)
 • 공칭 전압: 12.8 V
 • 규격 용량: --

제품특성

모델명
TNG12-135
제품사양  
에너지 저장 시스템 카테고리 독립형
에너지 저장 시스템 기술 SLA
배터리 데이터시트
전기 데이터  
공칭 전압
12 V
최대 방전 전류
1350 A
최대 충전 전류
40.5 A
내부 저항
4 mΩ
설계 수명
12 년
온도 파라미터  
충전 온도 0 ~ +40 ℃
방전 온도 20 ~ +50 ℃
저장 온도 15 ~ +40 ℃
일반 사양  
치수 (L*W*H)
342x172x288 mm
무게
40 Kg
용기 재질 ABS (아크릴로니트릴 뷰타다이엔 스타이렌)
피복 재질 ABS (아크릴로니트릴 뷰타다이엔 스타이렌)
정전류 방전 특성: A (25℃)  
고정 전압 / 시간 (V) 0.08 hr 0.17 hr 0.25 hr 0.33 hr 0.5 hr 0.75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 20 hr
1.85 V 226.7 178.2 151.6 126.7 100.7 77.3 63.59 40.49 31.99 26.19 21.1 18.4 14.9 12.71 7.096
1.8 V 304.2 227.7 183.1 149.8 118.9 89.9 71.28 44.19 34.49 27.99 22.69 19.7 15.8 13.51 7.168
1.75 V 343 250.1 200 161.2 123.4 93.3 74.58 45.89 35.09 28.59 23.19 20.3 16.1 13.61 7.239
1.7 V 377.8 272.7 213.6 169.4 128.4 97.1 76.88 47.69 36.09 29.29 23.79 20.7 16.3 13.81 7.372
1.65 V 416.5 294.3 227 180 135.5 99.5 79.48 48.99 37.59 30.29 24.49 21.1 16.6 14.11 7.474
1.6 V 459.4 319.5 242.8 191.7 143 103.6 82.38 50.69 38.79 31.29 25.29 21.6 16.7 14.21 7.515
정전압 방전 특성: W(25℃)  
고정 전압 / 시간 (V) 0.08 hr 0.17 hr 0.25 hr 0.33 hr 0.5 hr 0.75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 20 hr
1.85 V 226.7 178.2 151.6 126.7 100.7 77.3 63.59 40.49 31.99 26.19 21.1 18.4 14.9 12.71 6.95
1.8 V 304.2 227.7 183.1 149.8 118.9 89.9 71.28 44.19 34.49 27.99 22.69 19.7 15.8 13.51 7.02
1.75 V 343 250.1 200 161.2 123.4 93.3 74.58 45.89 35.09 28.59 23.19 20.3 16.1 13.61 7.09
1.7 V 377.8 272.7 213.6 169.4 128.4 97.1 76.88 47.69 36.09 29.29 23.79 20.7 16.3 13.81 7.22
1.65 V 416.5 294.3 227 180 135.5 99.5 79.48 48.99 37.59 30.29 24.49 21.1 16.6 14.11 7.32
1.6 V 459.4 319.5 242.8 191.7 143 103.6 82.38 50.69 38.79 31.29 25.29 21.6 16.7 14.21 7.36
PDF  
제품 사양서 다운받기

Tianneng Battery Group Co., Ltd.

Click to show company phone
www.cn-tn.com
중국
No. 18, Baoqiao Road, Huaxi Industrial Functional Zone, Changxing, Zhejiang, 313100
직원수: 20,000
참고: 귀하의 문의가 Tianneng Battery Group Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

관련된 상품

 • 4OPzV150
  Tianneng Standalone
 • WT5100
  Wirentech Standalone
 • 24OPzV3000
  Tianneng Standalone
 • WT1MW
  Wirentech 지능형
 • 20OPzV2500
  Tianneng Standalone
 • WTH500
  Wirentech Standalone
 • 16OPzV2000
  Tianneng Standalone
 • ₩218,000 / kWh
  KS-W10
  Ktech Energy 독립형
 • 12OPzV1500
  Tianneng Standalone
 • ₩213,000 / kWh
  KS-G Series
  Ktech Energy 계통연계형
 • 12OPzV1200
  Tianneng Standalone
 • ₩339,000 / kWh
  Energy Storag...
  PYTES 지능형
 • 10OPzV1000
  Tianneng Standalone
 • ₩305,000 / kWh
  E-BOX-48100R
  PYTES 지능형
 • 8OPzV800
  Tianneng Standalone
 • ₩381,000 / kWh
  CATL E-BoxLV ...
  PYTES 지능형
 • 6OPzV600
  Tianneng Standalone
 • HERF-5.12kWh
  E-star Energy 지능형
 • 7OPzV490
  Tianneng Standalone
 • ₩426,000 / kWh
  GSL-7000 138A...
  GSL Energy 지능형
 • 6OPzV420
  Tianneng Standalone
 • ₩289,000 / kWh
  GSL Powerwall...
  GSL Energy 지능형
 • 5OPzV350
  Tianneng Standalone
 • ESCS
  Consnant Techno... Standalone
 • 6OPzV300
  Tianneng Standalone
 • US2000C-5000
  ASE Energy 지능형
 • 5OPzV250
  Tianneng Standalone
 • ₩195,000 / kWh
  SPW series
  SUG New Energy 독립형
 • 4OPzV200
  Tianneng Standalone
 • ₩238,000 / kWh
  48V100Ah Rack...
  Keheng New Ener... 독립형
 • TNC Series
  Tianneng Standalone
 • ₩254,000 / kWh
  10Kwh Powerwa...
  Keheng New Ener... 독립형
 • TNG2 Series
  Tianneng Standalone
 • ₩293,000 / kWh
  20kwh 48V 400...
  Keheng New Ener... 독립형
 • TNG12-250B
  Tianneng Standalone
 • ₩634,000 / kWh
  48V 50Ah 2.4k...
  Jarwin Standalone
 • TNG12-230
  Tianneng Standalone
 • ₩1,270,000 / kWh
  48V 100Ah 4.8...
  Jarwin Standalone
 • TNG12-200
  Tianneng Standalone
 • ₩266,000 / kWh
  Vxl 5100 51.2...
  VTC Power 지능형
 • TNG12-180
  Tianneng Standalone
 • ₩266,000 / kWh
  Vxl5100w 51.2...
  VTC Power 지능형
 • TNG12-150B/TN...
  Tianneng Standalone
 • ₩238,000 / kWh
  Vxl 7600w 51....
  VTC Power 지능형
 • TNG12-150
  Tianneng Standalone
 • KSHV5-20 High...
  Ktech Energy 지능형
 • TNG12-120
  Tianneng Standalone
 • ES-HyPro1-10k...
  Enershare Techn... Standalone
 • TNG12-100
  Tianneng Standalone
 • ₩191,000 / kWh
  ES-51.2V200Ah...
  Enershare Techn... Standalone
 • TNG12-90
  Tianneng Standalone
 • ESF-X50-100-E...
  Enershare Techn... 지능형
 • TNG12-80
  Tianneng Standalone
 • ₩410,000 / kWh
  Panda Single-...
  Zonergy 지능형
 • TNG12-75
  Tianneng Standalone
 • ₩276,000 / kWh
  CE5000-W-L
  Chisage ESS Standalone
 • TNG12-65B
  Tianneng Standalone
 • ₩295,000 / kWh
  CE100200-B
  Chisage ESS Standalone