TNG12-180

TNG12-180

Tianneng Battery Group Co., Ltd.
에너지 저장 시스템 기술: SLA
규격 용량: --
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Tianneng Battery Group Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

A51/48174133

China National Building Material Group Corporation
최저가격 ₩35,100 / kWh
 • 에너지 저장 시스템 카테고리: 독립형
 • 에너지 저장 시스템 기술: LFP (LiFePo4)
 • 공칭 전압: 3.2 V
 • 규격 용량: 100 Ah

제품특성

모델명
TNG12-180
제품사양  
에너지 저장 시스템 카테고리 독립형
에너지 저장 시스템 기술 SLA
배터리 데이터시트
전기 데이터  
공칭 전압
12 V
최대 방전 전류
1800 A
최대 충전 전류
54 A
내부 저항
3 mΩ
설계 수명
12 년
온도 파라미터  
충전 온도 0 ~ +40 ℃
방전 온도 20 ~ +50 ℃
저장 온도 15 ~ +40 ℃
일반 사양  
치수 (L*W*H)
532x207x220 mm
무게
54.5 Kg
용기 재질 ABS (아크릴로니트릴 뷰타다이엔 스타이렌)
피복 재질 ABS (아크릴로니트릴 뷰타다이엔 스타이렌)
정전류 방전 특성: A (25℃)  
고정 전압 / 시간 (V) 0.17 hr 0.25 hr 0.33 hr 0.5 hr 0.75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 20 hr
1.85 V 237.6 202.1 169 134.3 103.1 84.88 54.09 42.7 34.9 28.1 24.5 19.9 17 9.5
1.8 V 303.6 244.2 199.8 158.5 119.9 95.08 58.99 46 37.3 30.2 26.3 21.1 18 9.6
1.75 V 333.6 266.6 214.9 164.5 124.4 99.48 61.19 46.8 38.1 31 27 21.5 18.2 9.6
1.7 V 363.6 284.7 225.8 171.3 129.4 102.58 63.59 48.2 39.1 31.8 27.6 21.8 18.4 9.8
1.65 V 392.4 302.7 239.9 180.7 132.6 105.98 65.39 50.2 40.5 32.7 28.2 22.1 18.7 10
1.6 V 426 323.7 255.6 190.7 138.3 109.78 67.58 51.7 41.7 33.8 28.8 22.3 18.9 10
정전압 방전 특성: W(25℃)  
고정 전압 / 시간 (V) 0.17 hr 0.25 hr 0.33 hr 0.5 hr 0.75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 20 hr
1.85 V 237.6 202.1 169 134.3 103.1 84.88 54.1 42.69 34.89 28.09 24.5 19.9 17.02 9.27
1.8 V 303.6 244.2 199.8 158.5 119.9 95.08 59 45.99 37.29 30.19 26.3 21.1 18.02 9.36
1.75 V 333.6 266.6 214.9 164.5 124.4 99.48 61.2 46.79 38.09 30.99 27 21.5 18.22 9.45
1.7 V 363.6 284.7 225.8 171.3 129.4 102.58 63.6 48.19 39.09 31.79 27.6 21.8 18.42 9.63
1.65 V 392.4 302.7 239.9 180.7 132.6 105.98 65.4 50.19 40.49 32.69 28.2 22.1 18.72 9.76
1.6 V 426 323.7 255.6 190.7 138.3 109.78 67.6 51.69 41.69 33.79 28.8 22.3 18.92 9.81
PDF  
제품 사양서 다운받기

Tianneng Battery Group Co., Ltd.

Click to show company phone
www.cn-tn.com
중국
No. 18, Baoqiao Road, Huaxi Industrial Functional Zone, Changxing, Zhejiang, 313100
직원수: 20,000
참고: 귀하의 문의가 Tianneng Battery Group Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

관련된 상품

 • 4OPzV150
  Tianneng Standalone
 • WT5100
  Wirentech Standalone
 • 24OPzV3000
  Tianneng Standalone
 • WT1MW
  Wirentech 지능형
 • 20OPzV2500
  Tianneng Standalone
 • WTH500
  Wirentech Standalone
 • 16OPzV2000
  Tianneng Standalone
 • ₩273,000 / kWh
  KS-W10
  Ktech Energy 독립형
 • 12OPzV1500
  Tianneng Standalone
 • ₩214,000 / kWh
  KS-G Series
  Ktech Energy 계통연계형
 • 12OPzV1200
  Tianneng Standalone
 • ₩340,000 / kWh
  Energy Storag...
  PYTES 지능형
 • 10OPzV1000
  Tianneng Standalone
 • ₩306,000 / kWh
  E-BOX-48100R
  PYTES 지능형
 • 8OPzV800
  Tianneng Standalone
 • ₩383,000 / kWh
  CATL E-BoxLV ...
  PYTES 지능형
 • 6OPzV600
  Tianneng Standalone
 • HERF-5.12kWh
  E-star Energy 지능형
 • 7OPzV490
  Tianneng Standalone
 • ₩428,000 / kWh
  GSL-7000 138A...
  GSL Energy 지능형
 • 6OPzV420
  Tianneng Standalone
 • ₩290,000 / kWh
  GSL Powerwall...
  GSL Energy 지능형
 • 5OPzV350
  Tianneng Standalone
 • ₩471,000 / kWh
  PowerBase FC
  ZRGP 지능형
 • 6OPzV300
  Tianneng Standalone
 • ₩555,000 / kWh
  PowerBase Mat...
  ZRGP 지능형
 • 5OPzV250
  Tianneng Standalone
 • ₩517,000 / kWh
  PowerBase X1
  ZRGP 지능형
 • 4OPzV200
  Tianneng Standalone
 • ₩408,000 / kWh
  RENON Xtreme ...
  Renon Power Tec... 지능형
 • TNC Series
  Tianneng Standalone
 • ESCS
  Consnant Techno... Standalone
 • TNG2 Series
  Tianneng Standalone
 • US2000C-5000
  ASE Energy 지능형
 • TNG12-250B
  Tianneng Standalone
 • ₩196,000 / kWh
  SPW series
  SUG New Energy 독립형
 • TNG12-230
  Tianneng Standalone
 • ₩239,000 / kWh
  48V100Ah Rack...
  Keheng New Ener... 독립형
 • TNG12-200
  Tianneng Standalone
 • ₩255,000 / kWh
  10Kwh Powerwa...
  Keheng New Ener... 독립형
 • TNG12-150B/TN...
  Tianneng Standalone
 • ₩295,000 / kWh
  20kwh 48V 400...
  Keheng New Ener... 독립형
 • TNG12-150
  Tianneng Standalone
 • ₩344,000 / kWh
  RENON EBrick ...
  Renon Power Tec... 지능형
 • TNG12-135
  Tianneng Standalone
 • ₩637,000 / kWh
  48V 50Ah 2.4k...
  Jarwin Standalone
 • TNG12-120
  Tianneng Standalone
 • ₩1,270,000 / kWh
  48V 100Ah 4.8...
  Jarwin Standalone
 • TNG12-100
  Tianneng Standalone
 • ₩267,000 / kWh
  Vxl 5100 51.2...
  VTC Power 지능형
 • TNG12-90
  Tianneng Standalone
 • ₩267,000 / kWh
  Vxl5100w 51.2...
  VTC Power 지능형
 • TNG12-80
  Tianneng Standalone
 • ₩239,000 / kWh
  Vxl 7600w 51....
  VTC Power 지능형
 • TNG12-75
  Tianneng Standalone
 • KSHV5-20 High...
  Ktech Energy 지능형
 • TNG12-65B
  Tianneng Standalone
 • ES-HyPro1-10k...
  Enershare Techn... Standalone