TNG12-230

TNG12-230

Tianneng Battery Group Co., Ltd.
에너지 저장 시스템 기술: SLA
규격 용량: --
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Tianneng Battery Group Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

CE100200-B

Chisage ESS
최저가격 ₩296,000 / kWh
 • 에너지 저장 시스템 카테고리: 독립형
 • 에너지 저장 시스템 기술: LFP (LiFePo4)
 • 공칭 전압: 716.8 V
 • 규격 용량: 280 Ah

제품특성

모델명
TNG12-230
제품사양  
에너지 저장 시스템 카테고리 독립형
에너지 저장 시스템 기술 SLA
배터리 데이터시트
전기 데이터  
공칭 전압
12 V
최대 방전 전류
2250 A
최대 충전 전류
60 A
내부 저항
2.6 mΩ
설계 수명
12 년
온도 파라미터  
충전 온도 0 ~ +40 ℃
방전 온도 20 ~ +50 ℃
저장 온도 15 ~ +40 ℃
일반 사양  
치수 (L*W*H)
522x238x224 mm
무게
65.6 Kg
용기 재질 ABS (아크릴로니트릴 뷰타다이엔 스타이렌)
피복 재질 ABS (아크릴로니트릴 뷰타다이엔 스타이렌)
정전류 방전 특성: A (25℃)  
고정 전압 / 시간 (V) 0.17 hr 0.25 hr 0.33 hr 0.5 hr 0.75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 20 hr
1.85 V 314.1 270.8 230.8 174.6 131.7 108.4 69.1 69.1 53.1 43.2 36 31.3 25.4 21.8
1.8 V 388 318.6 266 202.5 153.2 121.4 75.3 75.3 58.2 46.7 38.6 33.6 26.9 23
1.75 V 426.2 340.7 282.3 213.4 159 127 78.2 78.2 59.8 47.9 39.7 34.5 27.4 23.3
1.7 V 464.6 363.8 297.8 221.6 165.3 131.1 81.3 81.3 61.5 49.1 40.6 35.2 27.8 23.5
1.65 V 501.3 386.8 317.5 230.8 169.4 135.4 83.6 83.6 64.2 50.8 41.7 36 28.4 23.9
1.6 V 537.4 413.7 335.7 243.7 176.6 140.3 86.3 86.3 66.1 52.3 42.9 36.8 28.9 24.2
정전압 방전 특성: W(25℃)  
고정 전압 / 시간 (V) 0.17 hr 0.25 hr 0.33 hr 0.5 hr 0.75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 20 hr
1.85 V 314.1 270.8 230.8 174.6 131.7 108.4 69.1 53.12 43.23 35.99 31.28 25.41 21.76 11.884
1.8 V 388 318.6 266 202.5 153.2 121.4 75.3 58.18 46.68 38.63 33.58 26.91 23.02 11.999
1.75 V 426.2 340.7 282.3 213.4 159 127 78.2 59.79 47.94 39.67 34.5 27.37 23.25 12.115
1.7 V 464.6 363.8 297.8 221.6 165.3 131.1 81.3 61.51 49.09 40.59 35.19 27.83 23.48 12.346
1.65 V 501.3 386.8 317.5 230.8 169.4 135.4 83.6 64.16 50.82 41.74 35.99 28.4 23.94 12.461
1.6 V 537.4 413.7 335.7 243.7 176.6 140.3 86.3 66.11 52.31 42.89 36.8 28.86 24.17 12.576
PDF  
제품 사양서 다운받기

Tianneng Battery Group Co., Ltd.

Click to show company phone
www.cn-tn.com
중국
No. 18, Baoqiao Road, Huaxi Industrial Functional Zone, Changxing, Zhejiang, 313100
직원수: 20,000
참고: 귀하의 문의가 Tianneng Battery Group Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

관련된 상품

 • 4OPzV150
  Tianneng Standalone
 • 24OPzV3000
  Tianneng Standalone
 • 20OPzV2500
  Tianneng Standalone
 • 16OPzV2000
  Tianneng Standalone
 • 12OPzV1500
  Tianneng Standalone
 • 12OPzV1200
  Tianneng Standalone
 • 10OPzV1000
  Tianneng Standalone
 • 8OPzV800
  Tianneng Standalone
 • 6OPzV600
  Tianneng Standalone
 • 7OPzV490
  Tianneng Standalone
 • 6OPzV420
  Tianneng Standalone
 • 5OPzV350
  Tianneng Standalone
 • 6OPzV300
  Tianneng Standalone
 • 5OPzV250
  Tianneng Standalone
 • 4OPzV200
  Tianneng Standalone
 • TNC Series
  Tianneng Standalone
 • TNG2 Series
  Tianneng Standalone
 • TNG12-250B
  Tianneng Standalone
 • TNG12-200
  Tianneng Standalone
 • TNG12-180
  Tianneng Standalone
 • TNG12-150B/TN...
  Tianneng Standalone
 • TNG12-150
  Tianneng Standalone
 • TNG12-135
  Tianneng Standalone
 • TNG12-120
  Tianneng Standalone
 • TNG12-100
  Tianneng Standalone
 • TNG12-90
  Tianneng Standalone
 • TNG12-80
  Tianneng Standalone
 • TNG12-75
  Tianneng Standalone
 • TNG12-65B
  Tianneng Standalone