4OPzV200

4OPzV200

Tianneng Battery Group Co., Ltd.
에너지 저장 시스템 기술: 납산 (젤)
규격 용량: --
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Tianneng Battery Group Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

최저가격 ₩356,000 / kWh
 • 에너지 저장 시스템 카테고리: 지능형
 • 에너지 저장 시스템 기술: LFP (LiFePo4)
 • 공칭 전압: 51.2 V
 • 규격 용량: 100 Ah

제품특성

모델명
4OPzV200
제품사양  
에너지 저장 시스템 카테고리 독립형
에너지 저장 시스템 기술 납산 (젤)
배터리 데이터시트
전기 데이터  
공칭 전압
2 V
최대 방전 전류
1600 A
최대 충전 전류
60 A
내부 저항
1.2 mΩ
설계 수명
20 년
온도 파라미터  
충전 온도 0 ~ +40 ℃
방전 온도 20 ~ +50 ℃
저장 온도 15 ~ +40 ℃
일반 사양  
치수 (L*W*H)
103x206x390 mm
무게
18 Kg
용기 재질 ABS (아크릴로니트릴 뷰타다이엔 스타이렌)
피복 재질 ABS (아크릴로니트릴 뷰타다이엔 스타이렌)
정전류 방전 특성: A (25℃)  
고정 전압 / 시간 (V) 0.17 hr 0.25 hr 0.5 hr 1 hr 2 hr 3 hr 5 hr 8 hr 10 hr 20 hr
1.85 V 171.2 155.2 122.1 89.8 60.9 46.7 31.9 22.22 18.7 9.91
1.8 V 210.2 188.2 142.1 101.1 66.9 50.9 34.4 23.82 20 10.6
1.75 V 248.2 210.2 152.2 105.1 68.7 52 35.1 24.22 20.3 10.76
1.7 V 279.3 230.2 161.2 109.1 70.5 53.1 35.6 24.52 20.5 10.87
1.65 V 299.3 242.2 167.2 112.1 72 54.1 36.2 24.82 20.8 11.02
1.6 V 313.3 251.3 171.2 114.1 72.9 54.7 36.5 25.03 20.9 11.08
정전압 방전 특성: W(25℃)  
고정 전압 / 시간 (V) 0.17 hr 0.25 hr 0.5 hr 1 hr 2 hr 3 hr 5 hr 8 hr 10 hr 20 hr
1.85 V 318.3 292.3 233.2 174.2 118.1 91.3 62.8 44.14 37.34 19.89
1.8 V 384.4 348.3 269.3 194.2 129.1 98.9 67.5 47.15 39.74 21.17
1.75 V 446.4 384.4 284.3 201.2 132.1 101.1 68.6 47.85 40.34 21.49
1.7 V 492.5 413.4 298.3 207.2 135.1 102.1 69.4 48.35 40.74 21.7
1.65 V 519.5 430.4 307.3 212.2 137.1 104.1 70.2 48.75 41.04 21.86
1.6 V 532.5 439.4 311.3 214.2 138.1 104.1 70.7 49.05 41.04 21.86
PDF  
제품 사양서 다운받기

Tianneng Battery Group Co., Ltd.

Click to show company phone
www.cn-tn.com
중국
No. 18, Baoqiao Road, Huaxi Industrial Functional Zone, Changxing, Zhejiang, 313100
직원수: 20,000
참고: 귀하의 문의가 Tianneng Battery Group Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

관련된 상품

 • TNG2 Series
  Tianneng Standalone
 • WT5100
  Wirentech Standalone
 • 24OPzV3000
  Tianneng Standalone
 • WT1MW
  Wirentech 지능형
 • 20OPzV2500
  Tianneng Standalone
 • WTH500
  Wirentech Standalone
 • 16OPzV2000
  Tianneng Standalone
 • ₩218,000 / kWh
  KS-W10
  Ktech Energy 독립형
 • 12OPzV1500
  Tianneng Standalone
 • ₩213,000 / kWh
  KS-G Series
  Ktech Energy 계통연계형
 • 12OPzV1200
  Tianneng Standalone
 • ₩339,000 / kWh
  Energy Storag...
  PYTES 지능형
 • 10OPzV1000
  Tianneng Standalone
 • ₩305,000 / kWh
  E-BOX-48100R
  PYTES 지능형
 • 8OPzV800
  Tianneng Standalone
 • ₩381,000 / kWh
  CATL E-BoxLV ...
  PYTES 지능형
 • 6OPzV600
  Tianneng Standalone
 • HERF-5.12kWh
  E-star Energy 지능형
 • 7OPzV490
  Tianneng Standalone
 • ₩426,000 / kWh
  GSL-7000 138A...
  GSL Energy 지능형
 • 6OPzV420
  Tianneng Standalone
 • ₩289,000 / kWh
  GSL Powerwall...
  GSL Energy 지능형
 • 5OPzV350
  Tianneng Standalone
 • ESCS
  Consnant Techno... Standalone
 • 6OPzV300
  Tianneng Standalone
 • US2000C-5000
  ASE Energy 지능형
 • 5OPzV250
  Tianneng Standalone
 • ₩195,000 / kWh
  SPW series
  SUG New Energy 독립형
 • 4OPzV150
  Tianneng Standalone
 • ₩238,000 / kWh
  48V100Ah Rack...
  Keheng New Ener... 독립형
 • TNC Series
  Tianneng Standalone
 • ₩254,000 / kWh
  10Kwh Powerwa...
  Keheng New Ener... 독립형
 • TNG12-250B
  Tianneng Standalone
 • ₩293,000 / kWh
  20kwh 48V 400...
  Keheng New Ener... 독립형
 • TNG12-230
  Tianneng Standalone
 • ₩634,000 / kWh
  48V 50Ah 2.4k...
  Jarwin Standalone
 • TNG12-200
  Tianneng Standalone
 • ₩1,270,000 / kWh
  48V 100Ah 4.8...
  Jarwin Standalone
 • TNG12-180
  Tianneng Standalone
 • ₩266,000 / kWh
  Vxl 5100 51.2...
  VTC Power 지능형
 • TNG12-150B/TN...
  Tianneng Standalone
 • ₩266,000 / kWh
  Vxl5100w 51.2...
  VTC Power 지능형
 • TNG12-150
  Tianneng Standalone
 • ₩238,000 / kWh
  Vxl 7600w 51....
  VTC Power 지능형
 • TNG12-135
  Tianneng Standalone
 • KSHV5-20 High...
  Ktech Energy 지능형
 • TNG12-120
  Tianneng Standalone
 • ES-HyPro1-10k...
  Enershare Techn... Standalone
 • TNG12-100
  Tianneng Standalone
 • ₩191,000 / kWh
  ES-51.2V200Ah...
  Enershare Techn... Standalone
 • TNG12-90
  Tianneng Standalone
 • ESF-X50-100-E...
  Enershare Techn... 지능형
 • TNG12-80
  Tianneng Standalone
 • ₩410,000 / kWh
  Panda Single-...
  Zonergy 지능형
 • TNG12-75
  Tianneng Standalone
 • ₩276,000 / kWh
  CE5000-W-L
  Chisage ESS Standalone
 • TNG12-65B
  Tianneng Standalone
 • ₩295,000 / kWh
  CE100200-B
  Chisage ESS Standalone