5OPzV250

5OPzV250

Tianneng Battery Group Co., Ltd.
에너지 저장 시스템 기술: SLA
규격 용량: --
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Tianneng Battery Group Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

최저가격 ₩340,000 / kWh
 • 에너지 저장 시스템 카테고리: 독립형
 • 에너지 저장 시스템 기술: LFP (LiFePo4)
 • 공칭 전압: 48 V
 • 규격 용량: 200 Ah

제품특성

모델명
5OPzV250
제품사양  
에너지 저장 시스템 카테고리 독립형
에너지 저장 시스템 기술 SLA
배터리 데이터시트
전기 데이터  
공칭 전압
2 V
최대 방전 전류
2000 A
최대 충전 전류
75 A
내부 저항
1.1 mΩ
설계 수명
20 년
온도 파라미터  
충전 온도 -0 ~ +40 ℃
방전 온도 -20 ~ +50 ℃
저장 온도 -15 ~ +40 ℃
일반 사양  
치수 (L*W*H)
124x206x390 mm
무게
22 Kg
용기 재질 ABS (아크릴로니트릴 뷰타다이엔 스타이렌)
피복 재질 ABS (아크릴로니트릴 뷰타다이엔 스타이렌)
정전류 방전 특성: A (25℃)  
고정 전압 / 시간 (V) 0.17 hr 0.25 hr 0.5 hr 1 hr 2 hr 3 hr 5 hr 8 hr 10 hr 20 hr
1.85 V 213.2 194.2 153.2 112.1 76.1 58.5 39.9 27.83 23.4 12.4
1.8 V 263.3 235.2 178.2 126.1 83.6 63.6 43 29.83 25 13.25
1.75 V 311.3 263.3 190.2 131.1 85.9 65 43.8 30.33 25.4 13.46
1.7 V 348.3 287.3 201.2 136.1 88.1 66.4 44.5 30.63 25.7 13.62
1.65 V 374.4 303.3 209.2 140.1 90 67.6 45.2 31.03 25.9 13.73
1.6 V 392.4 314.3 214.2 143.1 91.2 68.4 45.7 31.33 26.1 13.83
정전압 방전 특성: W(25℃)  
고정 전압 / 시간 (V) 0.17 hr 0.25 hr 0.5 hr 1 hr 2 hr 3 hr 5 hr 8 hr 10 hr 20 hr
1.85 V 397.4 365.4 292.3 217.2 148.1 114.1 78.5 55.16 46.65 24.84
1.8 V 480.5 435.4 337.3 243.2 161.2 123.1 84.4 58.86 49.65 26.44
1.75 V 558.6 480.5 355.4 251.3 165.2 126.1 85.7 59.76 50.45 26.87
1.7 V 615.6 517.5 372.4 259.3 168.2 128.1 86.8 60.36 50.95 27.14
1.65 V 648.6 538.5 383.4 265.3 171.2 130.1 87.8 60.96 51.35 27.35
1.6 V 665.7 549.5 389.4 267.3 173.2 130.1 88.3 61.26 51.65 27.51
PDF  
제품 사양서 다운받기

Tianneng Battery Group Co., Ltd.

Click to show company phone
www.cn-tn.com
중국
No. 18, Baoqiao Road, Huaxi Industrial Functional Zone, Changxing, Zhejiang, 313100
직원수: 20,000
참고: 귀하의 문의가 Tianneng Battery Group Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

관련된 상품

 • TNG2 Series
  Tianneng Standalone
 • 24OPzV3000
  Tianneng Standalone
 • 20OPzV2500
  Tianneng Standalone
 • 16OPzV2000
  Tianneng Standalone
 • 12OPzV1500
  Tianneng Standalone
 • 12OPzV1200
  Tianneng Standalone
 • 10OPzV1000
  Tianneng Standalone
 • 8OPzV800
  Tianneng Standalone
 • 6OPzV600
  Tianneng Standalone
 • 7OPzV490
  Tianneng Standalone
 • 6OPzV420
  Tianneng Standalone
 • 5OPzV350
  Tianneng Standalone
 • 6OPzV300
  Tianneng Standalone
 • 4OPzV200
  Tianneng Standalone
 • 4OPzV150
  Tianneng Standalone
 • TNC Series
  Tianneng Standalone
 • TNG12-250B
  Tianneng Standalone
 • TNG12-230
  Tianneng Standalone
 • TNG12-200
  Tianneng Standalone
 • TNG12-180
  Tianneng Standalone
 • TNG12-150B/TN...
  Tianneng Standalone
 • TNG12-150
  Tianneng Standalone
 • TNG12-135
  Tianneng Standalone
 • TNG12-120
  Tianneng Standalone
 • TNG12-100
  Tianneng Standalone
 • TNG12-90
  Tianneng Standalone
 • TNG12-80
  Tianneng Standalone
 • TNG12-75
  Tianneng Standalone
 • TNG12-65B
  Tianneng Standalone