6OPzV300

6OPzV300

Tianneng Battery Group Co., Ltd.
에너지 저장 시스템 기술: 납산 (젤)
규격 용량: --
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Tianneng Battery Group Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

KS-W10

Ktech Energy
최저가격 ₩225,000 / kWh
 • 에너지 저장 시스템 카테고리: 독립형
 • 에너지 저장 시스템 기술: LFP (LiFePo4)
 • 공칭 전압: 48 V
 • 규격 용량: 200 Ah

제품특성

모델명
6OPzV300
제품사양  
에너지 저장 시스템 카테고리 독립형
에너지 저장 시스템 기술 납산 (젤)
배터리 데이터시트
전기 데이터  
공칭 전압
2 V
최대 방전 전류
2400 A
최대 충전 전류
90 A
내부 저항
1 mΩ
설계 수명
20 년
온도 파라미터  
충전 온도 -0 ~ +40 ℃
방전 온도 -20 ~ +50 ℃
저장 온도 -15 ~ +40 ℃
일반 사양  
치수 (L*W*H)
145x206x390 mm
무게
26 Kg
용기 재질 ABS (아크릴로니트릴 뷰타다이엔 스타이렌)
피복 재질 ABS (아크릴로니트릴 뷰타다이엔 스타이렌)
정전류 방전 특성: A (25℃)  
고정 전압 / 시간 (V) 0.17 hr 0.25 hr 0.5 hr 1 hr 2 hr 3 hr 5 hr 8 hr 10 hr 20 hr
1.85 V 256.3 233.2 183.2 135.1 91.3 70.1 47.8 33.33 28.1 14.89
1.8 V 315.3 282.3 214.2 152.2 100.1 76.3 51.7 35.74 30 15.9
1.75 V 373.4 316.3 228.2 158.2 103.1 78 52.7 36.34 30.5 16.17
1.7 V 418.4 344.3 241.2 164.2 106.1 79.6 53.5 36.84 30.8 16.32
1.65 V 449.4 364.4 251.3 168.2 108.1 81.1 54.3 37.24 31.1 16.48
1.6 V 470.5 377.4 257.3 171.2 109.1 82 54.9 37.54 31 16.43
정전압 방전 특성: W(25℃)  
고정 전압 / 시간 (V) 0.17 hr 0.25 hr 0.5 hr 1 hr 2 hr 3 hr 5 hr 8 hr 10 hr 20 hr
1.85 V 476.5 438.4 350.4 260.3 177.2 137.1 94.2 66.17 55.96 29.8
1.8 V 576.6 522.5 404.4 291.3 194.2 148.1 101.1 70.67 59.66 31.78
1.75 V 669.7 577.6 426.4 301.3 198.2 151.2 103.1 71.77 60.46 32.2
1.7 V 738.7 620.6 447.4 311.3 202.2 153.2 104.1 72.47 61.06 32.52
1.65 V 778.8 645.6 460.5 317.3 205.2 155.2 105.1 73.17 61.56 32.79
1.6 V 799.8 658.7 467.5 321.3 207.2 157.2 106.1 73.57 61.96 33
PDF  
제품 사양서 다운받기

Tianneng Battery Group Co., Ltd.

Click to show company phone
www.cn-tn.com
중국
No. 18, Baoqiao Road, Huaxi Industrial Functional Zone, Changxing, Zhejiang, 313100
직원수: 20,000
참고: 귀하의 문의가 Tianneng Battery Group Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

관련된 상품

 • TNG2 Series
  Tianneng Standalone
 • ₩225,000 / kWh
  KS-W10
  Ktech Energy 독립형
 • 24OPzV3000
  Tianneng Standalone
 • ₩219,000 / kWh
  KS-G Series
  Ktech Energy 계통연계형
 • 20OPzV2500
  Tianneng Standalone
 • ₩288,000 / kWh
  E-BOX 48100R ...
  PYTES 지능형
 • 16OPzV2000
  Tianneng Standalone
 • HERF-5.12kWh
  E-star Energy 지능형
 • 12OPzV1500
  Tianneng Standalone
 • ₩265,000 / kWh
  GSL 51.2V 100...
  GSL Energy Standalone
 • 12OPzV1200
  Tianneng Standalone
 • ₩323,000 / kWh
  GSL Powerwall...
  GSL Energy 지능형
 • 10OPzV1000
  Tianneng Standalone
 • ₩277,000 / kWh
  LDP 24-100
  EverExceed Standalone
 • 8OPzV800
  Tianneng Standalone
 • ₩483,000 / kWh
  PowerBase FC
  ZRGP 지능형
 • 6OPzV600
  Tianneng Standalone
 • ₩569,000 / kWh
  PowerBase Mat...
  ZRGP 지능형
 • 7OPzV490
  Tianneng Standalone
 • ₩530,000 / kWh
  PowerBase X1
  ZRGP 지능형
 • 6OPzV420
  Tianneng Standalone
 • ₩654,000 / kWh
  RENON Xtreme ...
  Renon Power Tec... 지능형
 • 5OPzV350
  Tianneng Standalone
 • ₩341,000 / kWh
  EverGEN Series
  EverExceed Standalone
 • 5OPzV250
  Tianneng Standalone
 • ₩182,000 / kWh
  SPW series
  SUG 독립형
 • 4OPzV200
  Tianneng Standalone
 • ₩523,000 / kWh
  RENON EBrick ...
  Renon Power Tec... 지능형
 • 4OPzV150
  Tianneng Standalone
 • ₩233,000 / kWh
  Vxl 5100 51.2...
  VTC Power 지능형
 • TNC Series
  Tianneng Standalone
 • ₩266,000 / kWh
  Vxl5100w 51.2...
  VTC Power 지능형
 • TNG12-250B
  Tianneng Standalone
 • ₩222,000 / kWh
  Vxl 7600w 51....
  VTC Power 지능형
 • TNG12-230
  Tianneng Standalone
 • KSHV5-20 High...
  Ktech Energy 지능형
 • TNG12-200
  Tianneng Standalone
 • ES-HyPro1-10k...
  Enershare Techn... Standalone
 • TNG12-180
  Tianneng Standalone
 • ₩196,000 / kWh
  ES-51.2V200Ah...
  Enershare Techn... Standalone
 • TNG12-150B/TN...
  Tianneng Standalone
 • ESF-X50-100-E...
  Enershare Techn... 지능형
 • TNG12-150
  Tianneng Standalone
 • ₩654,000 / kWh
  RENON Xcellent
  Renon Power Tec... 지능형
 • TNG12-135
  Tianneng Standalone
 • ₩317,000 / kWh
  CE100200-B
  Chisage ESS Standalone
 • TNG12-120
  Tianneng Standalone
 • ₩523,000 / kWh
  Powersun-A1 5...
  UFO Power 독립형
 • TNG12-100
  Tianneng Standalone
 • Rack 2.4kWh/R...
  Regitec Solar 지능형
 • TNG12-90
  Tianneng Standalone
 • ₩608,000 / kWh
  BluE-S Solar ...
  Daxieworld Standalone
 • TNG12-80
  Tianneng Standalone
 • ₩345,000 / kWh
  EnerMax-HIS H...
  Coslink Digital... 지능형
 • TNG12-75
  Tianneng Standalone
 • ₩226,000 / kWh
  HWE-16F100
  Howell Energy 지능형
 • TNG12-65B
  Tianneng Standalone
 • ₩216,000 / kWh
  HWE-16F100BG/...
  Howell Energy Standalone