7OPzV490

7OPzV490

Tianneng Battery Group Co., Ltd.
에너지 저장 시스템 기술: 납산 (젤)
규격 용량: --
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Tianneng Battery Group Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

최저가격 ₩593,000 / kWh
 • 에너지 저장 시스템 카테고리: 지능형
 • 에너지 저장 시스템 기술: LFP (LiFePo4)
 • 공칭 전압: 102.4 V
 • 규격 용량: 30 Ah

제품특성

모델명
7OPzV490
제품사양  
에너지 저장 시스템 카테고리 독립형
에너지 저장 시스템 기술 납산 (젤)
배터리 데이터시트
전기 데이터  
공칭 전압
2 V
최대 방전 전류
3920 A
최대 충전 전류
147 A
내부 저항
0.73 mΩ
설계 수명
20 년
온도 파라미터  
충전 온도 -0 ~ +40 ℃
방전 온도 -20 ~ +50 ℃
저장 온도 -15 ~ +40 ℃
일반 사양  
치수 (L*W*H)
166x206x506 mm
무게
39 Kg
용기 재질 ABS (아크릴로니트릴 뷰타다이엔 스타이렌)
피복 재질 ABS (아크릴로니트릴 뷰타다이엔 스타이렌)
정전류 방전 특성: A (25℃)  
고정 전압 / 시간 (V) 0.17 hr 0.25 hr 0.5 hr 1 hr 2 hr 3 hr 5 hr 8 hr 10 hr 20 hr
1.85 V 384.4 354.4 289.3 219.2 147.1 113.1 77.7 54.25 45.9 24.33
1.8 V 472.5 429.4 337.3 247.2 162.2 123.1 83.8 58.06 49 25.97
1.75 V 559.6 480.5 359.4 257.3 166.2 126.1 85.4 59.06 49.8 26.39
1.7 V 627.6 523.5 380.4 267.3 170.2 129.1 86.8 59.86 50.31 26.66
1.65 V 673.7 553.6 395.4 274.3 174.2 131.1 88.1 60.56 50.91 26.98
1.6 V 704.7 572.6 405.4 279.3 176.2 133.1 89 61.06 51.21 27.14
정전압 방전 특성: W(25℃)  
고정 전압 / 시간 (V) 0.17 hr 0.25 hr 0.5 hr 1 hr 2 hr 3 hr 5 hr 8 hr 10 hr 20 hr
1.85 V 714.7 665.7 552.6 424.4 286.3 221.2 153.2 107.11 91.39 48.68
1.8 V 863.9 794.8 637.6 474.5 313.3 240.2 164.2 115.12 97.4 51.88
1.75 V 1004 876.9 672.7 491.5 320.3 244.2 167.2 116.12 98.8 52.62
1.7 V 1107.1 942.9 704.7 506.5 326.3 248.2 169.2 118.12 99.8 53.16
1.65 V 1167.2 981 725.7 517.5 332.3 252.3 171.2 119.12 101.1 53.85
1.6 V 1198.2 1001 736.7 523.5 334.3 253.3 172.2 120.12 102.1 54.38
PDF  
제품 사양서 다운받기

Tianneng Battery Group Co., Ltd.

Click to show company phone
www.cn-tn.com
중국
No. 18, Baoqiao Road, Huaxi Industrial Functional Zone, Changxing, Zhejiang, 313100
직원수: 20,000
참고: 귀하의 문의가 Tianneng Battery Group Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

관련된 상품

 • TNG2 Series
  Tianneng Standalone
 • 24OPzV3000
  Tianneng Standalone
 • 20OPzV2500
  Tianneng Standalone
 • 16OPzV2000
  Tianneng Standalone
 • 12OPzV1500
  Tianneng Standalone
 • 12OPzV1200
  Tianneng Standalone
 • 10OPzV1000
  Tianneng Standalone
 • 8OPzV800
  Tianneng Standalone
 • 6OPzV600
  Tianneng Standalone
 • 6OPzV420
  Tianneng Standalone
 • 5OPzV350
  Tianneng Standalone
 • 6OPzV300
  Tianneng Standalone
 • 5OPzV250
  Tianneng Standalone
 • 4OPzV200
  Tianneng Standalone
 • 4OPzV150
  Tianneng Standalone
 • TNC Series
  Tianneng Standalone
 • TNG12-250B
  Tianneng Standalone
 • TNG12-230
  Tianneng Standalone
 • TNG12-200
  Tianneng Standalone
 • TNG12-180
  Tianneng Standalone
 • TNG12-150B/TN...
  Tianneng Standalone
 • TNG12-150
  Tianneng Standalone
 • TNG12-135
  Tianneng Standalone
 • TNG12-120
  Tianneng Standalone
 • TNG12-100
  Tianneng Standalone
 • TNG12-90
  Tianneng Standalone
 • TNG12-80
  Tianneng Standalone
 • TNG12-75
  Tianneng Standalone
 • TNG12-65B
  Tianneng Standalone