10OPzV1000

10OPzV1000

Tianneng Battery Group Co., Ltd.
에너지 저장 시스템 기술: 납산 (젤)
규격 용량: --
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Tianneng Battery Group Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

 • 에너지 저장 시스템 카테고리: 지능형
 • 에너지 저장 시스템 기술: LFP (LiFePo4)
 • 공칭 전압: 51.2 V
 • 규격 용량: 100 Ah

제품특성

모델명
10OPzV1000
제품사양  
에너지 저장 시스템 카테고리 독립형
에너지 저장 시스템 기술 납산 (젤)
배터리 데이터시트
전기 데이터  
공칭 전압
2 V
최대 방전 전류
8000 A
최대 충전 전류
300 A
내부 저항
0.19 mΩ
설계 수명
20 년
온도 파라미터  
충전 온도 -0 ~ +40 ℃
방전 온도 -20 ~ +50 ℃
저장 온도 -15 ~ +40 ℃
일반 사양  
치수 (L*W*H)
233x210x681 mm
무게
78.5 Kg
용기 재질 ABS (아크릴로니트릴 뷰타다이엔 스타이렌)
피복 재질 ABS (아크릴로니트릴 뷰타다이엔 스타이렌)
정전류 방전 특성: A (25℃)  
고정 전압 / 시간 (V) 0.17 hr 0.25 hr 0.5 hr 1 hr 2 hr 3 hr 5 hr 8 hr 10 hr 20 hr
1.85 V 682.7 648.6 558.6 445.4 295.3 228.2 157.2 110.11 93.71 49.66
1.8 V 839.8 784.8 650.7 502.5 324.3 249.2 169.2 118.12 100.01 53
1.75 V 993 877.9 693.7 522.5 333.3 254.3 173.2 119.12 102.01 54.06
1.7 V 1114.1 958 733.7 542.5 342.3 259.3 175.2 121.12 103.01 54.59
1.65 V 1197.2 1012 763.8 558.6 349.3 264.3 178.2 122.12 104.01 55.12
1.6 V 1252.3 1048 782.8 568.6 354.4 267.3 180.2 123.12 105.01 55.65
정전압 방전 특성: W(25℃)  
고정 전압 / 시간 (V) 0.17 hr 0.25 hr 0.5 hr 1 hr 2 hr 3 hr 5 hr 8 hr 10 hr 20 hr
1.85 V 1269.3 1218.2 1067.1 862.9 574.6 446.4 309.3 217.2 186.19 99.17
1.8 V 1533.5 1453.5 1231.2 965 627.6 483.5 332.3 232.2 199.2 106.09
1.75 V 1783.8 1604.6 1299.3 998 641.6 492.5 337.3 236.2 201.2 107.17
1.7 V 1966 1725.7 1361.4 1030 654.7 500.5 341.3 238.2 203.2 108.23
1.65 V 2073.1 1794.8 1401.4 1052.1 665.7 507.5 345.3 241.2 205.21 109.3
1.6 V 2128.1 1831.8 1422.4 1063.1 670.7 511.5 347.3 242.2 206.21 109.83
PDF  
제품 사양서 다운받기

Tianneng Battery Group Co., Ltd.

Click to show company phone
www.cn-tn.com
중국
No. 18, Baoqiao Road, Huaxi Industrial Functional Zone, Changxing, Zhejiang, 313100
직원수: 20,000
참고: 귀하의 문의가 Tianneng Battery Group Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

관련된 상품

 • TNG2 Series
  Tianneng Standalone
 • ₩228,000 / kWh
  KS-W10
  Ktech Energy 독립형
 • 24OPzV3000
  Tianneng Standalone
 • ₩222,000 / kWh
  KS-G Series
  Ktech Energy 계통연계형
 • 20OPzV2500
  Tianneng Standalone
 • ₩292,000 / kWh
  E-BOX 48100R ...
  PYTES 지능형
 • 16OPzV2000
  Tianneng Standalone
 • HERF-5.12kWh
  E-star Energy 지능형
 • 12OPzV1500
  Tianneng Standalone
 • ₩269,000 / kWh
  GSL 51.2V 100...
  GSL Energy Standalone
 • 12OPzV1200
  Tianneng Standalone
 • ₩328,000 / kWh
  GSL Powerwall...
  GSL Energy 지능형
 • 8OPzV800
  Tianneng Standalone
 • ₩281,000 / kWh
  LDP 24-100
  EverExceed Standalone
 • 6OPzV600
  Tianneng Standalone
 • ₩490,000 / kWh
  PowerBase FC
  ZRGP 지능형
 • 7OPzV490
  Tianneng Standalone
 • ₩577,000 / kWh
  PowerBase Mat...
  ZRGP 지능형
 • 6OPzV420
  Tianneng Standalone
 • ₩538,000 / kWh
  PowerBase X1
  ZRGP 지능형
 • 5OPzV350
  Tianneng Standalone
 • ₩663,000 / kWh
  RENON Xtreme ...
  Renon Power Tec... 지능형
 • 6OPzV300
  Tianneng Standalone
 • ₩346,000 / kWh
  EverGEN Series
  EverExceed Standalone
 • 5OPzV250
  Tianneng Standalone
 • ₩185,000 / kWh
  SPW series
  SUG 독립형
 • 4OPzV200
  Tianneng Standalone
 • ₩531,000 / kWh
  RENON EBrick ...
  Renon Power Tec... 지능형
 • 4OPzV150
  Tianneng Standalone
 • ₩236,000 / kWh
  Vxl 5100 51.2...
  VTC Power 지능형
 • TNC Series
  Tianneng Standalone
 • ₩270,000 / kWh
  Vxl5100w 51.2...
  VTC Power 지능형
 • TNG12-250B
  Tianneng Standalone
 • ₩225,000 / kWh
  Vxl 7600w 51....
  VTC Power 지능형
 • TNG12-230
  Tianneng Standalone
 • KSHV5-20 High...
  Ktech Energy 지능형
 • TNG12-200
  Tianneng Standalone
 • ES-HyPro1-10k...
  Enershare Techn... Standalone
 • TNG12-180
  Tianneng Standalone
 • ₩199,000 / kWh
  ES-51.2V200Ah...
  Enershare Techn... Standalone
 • TNG12-150B/TN...
  Tianneng Standalone
 • ESF-X50-100-E...
  Enershare Techn... 지능형
 • TNG12-150
  Tianneng Standalone
 • ₩663,000 / kWh
  RENON Xcellent
  Renon Power Tec... 지능형
 • TNG12-135
  Tianneng Standalone
 • ₩321,000 / kWh
  CE100200-B
  Chisage ESS Standalone
 • TNG12-120
  Tianneng Standalone
 • ₩530,000 / kWh
  Powersun-A1 5...
  UFO Power 독립형
 • TNG12-100
  Tianneng Standalone
 • Rack 2.4kWh/R...
  Regitec Solar 지능형
 • TNG12-90
  Tianneng Standalone
 • ₩617,000 / kWh
  BluE-S Solar ...
  Daxieworld Standalone
 • TNG12-80
  Tianneng Standalone
 • ₩350,000 / kWh
  EnerMax-HIS H...
  Coslink Digital... 지능형
 • TNG12-75
  Tianneng Standalone
 • ₩229,000 / kWh
  HWE-16F100
  Howell Energy 지능형
 • TNG12-65B
  Tianneng Standalone
 • ₩219,000 / kWh
  HWE-16F100BG/...
  Howell Energy Standalone