12OPzV1200

12OPzV1200

Tianneng Battery Group Co., Ltd.
에너지 저장 시스템 기술: 납산 (젤)
규격 용량: --
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Tianneng Battery Group Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

RENON EBrick S...

Renon Power Technology
최저가격 ₩343,000 / kWh
 • 에너지 저장 시스템 카테고리: 지능형
 • 에너지 저장 시스템 기술: LFP (LiFePo4)
 • 공칭 전압: 51.2 V
 • 규격 용량: 100 Ah

제품특성

모델명
12OPzV1200
제품사양  
에너지 저장 시스템 카테고리 독립형
에너지 저장 시스템 기술 납산 (젤)
배터리 데이터시트
전기 데이터  
공칭 전압
2 V
최대 방전 전류
9600 A
최대 충전 전류
360 A
내부 저항
0.4 mΩ
설계 수명
20 년
온도 파라미터  
충전 온도 0 ~ +40 ℃
방전 온도 20 ~ +50 ℃
저장 온도 15 ~ +40 ℃
일반 사양  
치수 (L*W*H)
275x210x681 mm
무게
93 Kg
용기 재질 ABS (아크릴로니트릴 뷰타다이엔 스타이렌)
피복 재질 ABS (아크릴로니트릴 뷰타다이엔 스타이렌)
정전류 방전 특성: A (25℃)  
고정 전압 / 시간 (V) 0.17 hr 0.25 hr 0.5 hr 1 hr 2 hr 3 hr 5 hr 8 hr 10 hr 20 hr
1.85 V 818.8 777.8 670.7 535.5 354.4 274.3 188.2 132.13 112.01 59.36
1.8 V 1007 941.9 780.8 602.6 389.4 298.3 203.2 141.14 120.01 63.6
1.75 V 1191.2 1054.1 832.8 626.6 400.4 305.3 207.2 143.14 122.01 64.66
1.7 V 1337.3 1150.1 880.9 651.7 410.4 311.3 210.2 145.15 123.01 65.19
1.65 V 1436.4 1214.2 915.9 669.7 419.4 317.3 214.2 147.15 125.01 66.25
1.6 V 1502.5 1257.3 939.9 681.7 424.4 321.3 216.2 148.15 125.01 66.25
정전압 방전 특성: W(25℃)  
고정 전압 / 시간 (V) 0.17 hr 0.25 hr 0.5 hr 1 hr 2 hr 3 hr 5 hr 8 hr 10 hr 20 hr
1.85 V 1523.5 1461.5 1280.3 1035 689.7 535.5 370.4 261.3 224.22 119.42
1.8 V 1840.8 1744.7 1477.5 1158.2 753.8 580.6 398.4 279.3 238.24 126.89
1.75 V 2140.1 1924.9 1558.6 1197.2 769.8 591.6 404.4 283.3 242.24 129.02
1.7 V 2359.4 2071.1 1633.6 1235.2 785.8 600.6 409.4 286.3 244.24 130.09
1.65 V 2488.5 2154.2 1681.7 1262.3 798.8 608.6 414.4 289.3 246.25 131.16
1.6 V 2553.6 2198.2 1706.7 1276.3 804.8 613.6 417.4 290.3 248.25 132.22
PDF  
제품 사양서 다운받기

Tianneng Battery Group Co., Ltd.

Click to show company phone
www.cn-tn.com
중국
No. 18, Baoqiao Road, Huaxi Industrial Functional Zone, Changxing, Zhejiang, 313100
직원수: 20,000
참고: 귀하의 문의가 Tianneng Battery Group Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

관련된 상품

 • TNG2 Series
  Tianneng Standalone
 • WT5100
  Wirentech Standalone
 • 24OPzV3000
  Tianneng Standalone
 • WT1MW
  Wirentech 지능형
 • 20OPzV2500
  Tianneng Standalone
 • WTH500
  Wirentech Standalone
 • 16OPzV2000
  Tianneng Standalone
 • ₩218,000 / kWh
  KS-W10
  Ktech Energy 독립형
 • 12OPzV1500
  Tianneng Standalone
 • ₩213,000 / kWh
  KS-G Series
  Ktech Energy 계통연계형
 • 10OPzV1000
  Tianneng Standalone
 • ₩339,000 / kWh
  Energy Storag...
  PYTES 지능형
 • 8OPzV800
  Tianneng Standalone
 • ₩305,000 / kWh
  E-BOX-48100R
  PYTES 지능형
 • 6OPzV600
  Tianneng Standalone
 • ₩381,000 / kWh
  CATL E-BoxLV ...
  PYTES 지능형
 • 7OPzV490
  Tianneng Standalone
 • HERF-5.12kWh
  E-star Energy 지능형
 • 6OPzV420
  Tianneng Standalone
 • ₩426,000 / kWh
  GSL-7000 138A...
  GSL Energy 지능형
 • 5OPzV350
  Tianneng Standalone
 • ₩289,000 / kWh
  GSL Powerwall...
  GSL Energy 지능형
 • 6OPzV300
  Tianneng Standalone
 • ESCS
  Consnant Techno... Standalone
 • 5OPzV250
  Tianneng Standalone
 • US2000C-5000
  ASE Energy 지능형
 • 4OPzV200
  Tianneng Standalone
 • ₩195,000 / kWh
  SPW series
  SUG New Energy 독립형
 • 4OPzV150
  Tianneng Standalone
 • ₩238,000 / kWh
  48V100Ah Rack...
  Keheng New Ener... 독립형
 • TNC Series
  Tianneng Standalone
 • ₩254,000 / kWh
  10Kwh Powerwa...
  Keheng New Ener... 독립형
 • TNG12-250B
  Tianneng Standalone
 • ₩293,000 / kWh
  20kwh 48V 400...
  Keheng New Ener... 독립형
 • TNG12-230
  Tianneng Standalone
 • ₩634,000 / kWh
  48V 50Ah 2.4k...
  Jarwin Standalone
 • TNG12-200
  Tianneng Standalone
 • ₩1,270,000 / kWh
  48V 100Ah 4.8...
  Jarwin Standalone
 • TNG12-180
  Tianneng Standalone
 • ₩266,000 / kWh
  Vxl 5100 51.2...
  VTC Power 지능형
 • TNG12-150B/TN...
  Tianneng Standalone
 • ₩266,000 / kWh
  Vxl5100w 51.2...
  VTC Power 지능형
 • TNG12-150
  Tianneng Standalone
 • ₩238,000 / kWh
  Vxl 7600w 51....
  VTC Power 지능형
 • TNG12-135
  Tianneng Standalone
 • KSHV5-20 High...
  Ktech Energy 지능형
 • TNG12-120
  Tianneng Standalone
 • ES-HyPro1-10k...
  Enershare Techn... Standalone
 • TNG12-100
  Tianneng Standalone
 • ₩191,000 / kWh
  ES-51.2V200Ah...
  Enershare Techn... Standalone
 • TNG12-90
  Tianneng Standalone
 • ESF-X50-100-E...
  Enershare Techn... 지능형
 • TNG12-80
  Tianneng Standalone
 • ₩410,000 / kWh
  Panda Single-...
  Zonergy 지능형
 • TNG12-75
  Tianneng Standalone
 • ₩276,000 / kWh
  CE5000-W-L
  Chisage ESS Standalone
 • TNG12-65B
  Tianneng Standalone
 • ₩295,000 / kWh
  CE100200-B
  Chisage ESS Standalone