12OPzV1500

12OPzV1500

Tianneng Battery Group Co., Ltd.
에너지 저장 시스템 기술: 납산 (젤)
규격 용량: --
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Tianneng Battery Group Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

12.80V 100Ah L...

Tiger New Power
 • 에너지 저장 시스템 카테고리: 독립형
 • 에너지 저장 시스템 기술: LFP (LiFePo4)
 • 공칭 전압: 12.8 V
 • 규격 용량: 10 - 200 Ah

제품특성

모델명
12OPzV1500
제품사양  
에너지 저장 시스템 카테고리 독립형
에너지 저장 시스템 기술 납산 (젤)
배터리 데이터시트
전기 데이터  
공칭 전압
2 V
최대 방전 전류
12000 A
최대 충전 전류
450 A
내부 저항
0.3 mΩ
설계 수명
20 년
온도 파라미터  
충전 온도 -0 ~ +40 ℃
방전 온도 -20 ~ +50 ℃
저장 온도 -15 ~ +40 ℃
일반 사양  
치수 (L*W*H)
275x210x831 mm
무게
115 Kg
용기 재질 ABS (아크릴로니트릴 뷰타다이엔 스타이렌)
피복 재질 ABS (아크릴로니트릴 뷰타다이엔 스타이렌)
정전류 방전 특성: A (25℃)  
고정 전압 / 시간 (V) 0.17 hr 0.25 hr 0.5 hr 1 hr 2 hr 3 hr 5 hr 8 hr 10 hr 20 hr
1.85 V 876.9 854.9 781.8 666.7 436.4 339.3 233.2 164.16 140.01 74.2
1.8 V 1078.1 1035 910.9 750.8 479.5 369.4 252.3 175.18 150.02 79.5
1.75 V 1275.3 1158.2 971 781.8 492.5 377.4 257.3 178.18 152.02 80.56
1.7 V 1431.4 1264.3 1028 811.8 504.5 385.4 261.3 180.18 154.02 81.62
1.65 V 1536.5 1334.3 1069.1 834.8 515.5 392.4 265.3 183.18 156.02 82.68
1.6 V 1607.6 1382.4 1096.1 849.8 522.5 396.4 267.3 184.18 157.02 83.21
정전압 방전 특성: W(25℃)  
고정 전압 / 시간 (V) 0.17 hr 0.25 hr 0.5 hr 1 hr 2 hr 3 hr 5 hr 8 hr 10 hr 20 hr
1.85 V 1630.6 1606.6 1493.5 1289.3 847.8 661.7 459.5 324.3 279.28 148.75
1.8 V 1970 1917.9 1723.7 1443.4 926.9 717.7 493.5 346.3 298.3 158.88
1.75 V 2290.3 2116.1 1818.8 1492.5 946.9 730.7 501.5 351.4 302.3 161.01
1.7 V 2524.5 2276.3 1904.9 1539.5 967 742.7 507.5 355.4 305.31 162.61
1.65 V 2662.7 2367.4 1962 1573.6 982 752.8 513.5 359.4 308.31 164.21
1.6 V 2732.7 2416.4 1991 1589.6 990 757.8 517.5 360.4 309.31 164.75
PDF  
제품 사양서 다운받기

Tianneng Battery Group Co., Ltd.

Click to show company phone
www.cn-tn.com
중국
No. 18, Baoqiao Road, Huaxi Industrial Functional Zone, Changxing, Zhejiang, 313100
직원수: 20,000
참고: 귀하의 문의가 Tianneng Battery Group Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

관련된 상품

 • TNG2 Series
  Tianneng Standalone
 • ₩228,000 / kWh
  KS-W10
  Ktech Energy 독립형
 • 24OPzV3000
  Tianneng Standalone
 • ₩222,000 / kWh
  KS-G Series
  Ktech Energy 계통연계형
 • 20OPzV2500
  Tianneng Standalone
 • ₩292,000 / kWh
  E-BOX 48100R ...
  PYTES 지능형
 • 16OPzV2000
  Tianneng Standalone
 • HERF-5.12kWh
  E-star Energy 지능형
 • 12OPzV1200
  Tianneng Standalone
 • ₩269,000 / kWh
  GSL 51.2V 100...
  GSL Energy Standalone
 • 10OPzV1000
  Tianneng Standalone
 • ₩328,000 / kWh
  GSL Powerwall...
  GSL Energy 지능형
 • 8OPzV800
  Tianneng Standalone
 • ₩281,000 / kWh
  LDP 24-100
  EverExceed Standalone
 • 6OPzV600
  Tianneng Standalone
 • ₩490,000 / kWh
  PowerBase FC
  ZRGP 지능형
 • 7OPzV490
  Tianneng Standalone
 • ₩577,000 / kWh
  PowerBase Mat...
  ZRGP 지능형
 • 6OPzV420
  Tianneng Standalone
 • ₩538,000 / kWh
  PowerBase X1
  ZRGP 지능형
 • 5OPzV350
  Tianneng Standalone
 • ₩663,000 / kWh
  RENON Xtreme ...
  Renon Power Tec... 지능형
 • 6OPzV300
  Tianneng Standalone
 • ₩346,000 / kWh
  EverGEN Series
  EverExceed Standalone
 • 5OPzV250
  Tianneng Standalone
 • ₩185,000 / kWh
  SPW series
  SUG 독립형
 • 4OPzV200
  Tianneng Standalone
 • ₩531,000 / kWh
  RENON EBrick ...
  Renon Power Tec... 지능형
 • 4OPzV150
  Tianneng Standalone
 • ₩236,000 / kWh
  Vxl 5100 51.2...
  VTC Power 지능형
 • TNC Series
  Tianneng Standalone
 • ₩270,000 / kWh
  Vxl5100w 51.2...
  VTC Power 지능형
 • TNG12-250B
  Tianneng Standalone
 • ₩225,000 / kWh
  Vxl 7600w 51....
  VTC Power 지능형
 • TNG12-230
  Tianneng Standalone
 • KSHV5-20 High...
  Ktech Energy 지능형
 • TNG12-200
  Tianneng Standalone
 • ES-HyPro1-10k...
  Enershare Techn... Standalone
 • TNG12-180
  Tianneng Standalone
 • ₩199,000 / kWh
  ES-51.2V200Ah...
  Enershare Techn... Standalone
 • TNG12-150B/TN...
  Tianneng Standalone
 • ESF-X50-100-E...
  Enershare Techn... 지능형
 • TNG12-150
  Tianneng Standalone
 • ₩663,000 / kWh
  RENON Xcellent
  Renon Power Tec... 지능형
 • TNG12-135
  Tianneng Standalone
 • ₩321,000 / kWh
  CE100200-B
  Chisage ESS Standalone
 • TNG12-120
  Tianneng Standalone
 • ₩530,000 / kWh
  Powersun-A1 5...
  UFO Power 독립형
 • TNG12-100
  Tianneng Standalone
 • Rack 2.4kWh/R...
  Regitec Solar 지능형
 • TNG12-90
  Tianneng Standalone
 • ₩617,000 / kWh
  BluE-S Solar ...
  Daxieworld Standalone
 • TNG12-80
  Tianneng Standalone
 • ₩350,000 / kWh
  EnerMax-HIS H...
  Coslink Digital... 지능형
 • TNG12-75
  Tianneng Standalone
 • ₩229,000 / kWh
  HWE-16F100
  Howell Energy 지능형
 • TNG12-65B
  Tianneng Standalone
 • ₩219,000 / kWh
  HWE-16F100BG/...
  Howell Energy Standalone