16OPzV2000

16OPzV2000

Tianneng Battery Group Co., Ltd.
에너지 저장 시스템 기술: 납산 (젤)
규격 용량: --
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Tianneng Battery Group Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

최저가격 ₩218,000 / kWh
 • 에너지 저장 시스템 카테고리: 지능형
 • 에너지 저장 시스템 기술: LFP (LiFePo4)
 • 공칭 전압: 51.2 V
 • 규격 용량: 100 - 1000 Ah

제품특성

모델명
16OPzV2000
제품사양  
에너지 저장 시스템 카테고리 독립형
에너지 저장 시스템 기술 납산 (젤)
배터리 데이터시트
전기 데이터  
공칭 전압
2 V
최대 방전 전류
16000 A
최대 충전 전류
600 A
내부 저항
0.25 mΩ
설계 수명
20 년
온도 파라미터  
충전 온도 -0 ~ +40 ℃
방전 온도 -20 ~ +50 ℃
저장 온도 -15 ~ +40 ℃
일반 사양  
치수 (L*W*H)
399x214x807 mm
무게
155 Kg
용기 재질 ABS (아크릴로니트릴 뷰타다이엔 스타이렌)
피복 재질 ABS (아크릴로니트릴 뷰타다이엔 스타이렌)
정전류 방전 특성: A (25℃)  
고정 전압 / 시간 (V) 0.17 hr 0.25 hr 0.5 hr 1 hr 2 hr 3 hr 5 hr 8 hr 10 hr 20 hr
1.85 V 1168.2 1140.1 1042 888.9 581.6 452.5 311.3 218.22 187.02 99.11
1.8 V 1437.4 1380.4 1215.2 1001 638.6 491.5 336.3 234.23 200.02 106
1.75 V 1699.7 1544.5 1294.3 1042 656.7 502.5 342.3 237.24 203.02 107.59
1.7 V 1907.9 1685.7 1370.4 1082.1 673.7 513.5 348.3 240.24 205.02 108.65
1.65 V 2049 1779.8 1425.4 1113.1 687.7 522.5 353.4 243.24 208.02 110.24
1.6 V 2144.1 1842.8 1461.5 1132.1 696.7 528.5 356.4 245.25 209.02 110.77
정전압 방전 특성: W(25℃)  
고정 전압 / 시간 (V) 0.17 hr 0.25 hr 0.5 hr 1 hr 2 hr 3 hr 5 hr 8 hr 10 hr 20 hr
1.85 V 2173.2 2142.1 1992 1719.7 1130.1 882.9 612.6 432.4 373.37 198.86
1.8 V 2626.6 2556.6 2298.3 1923.9 1235.2 956 658.7 462.5 397.4 211.66
1.75 V 3054.1 2821.8 2424.4 1989 1263.3 974 668.7 469.5 403.4 214.86
1.7 V 3366.4 3035 2540.5 2053.1 1289.3 990 676.7 474.5 407.41 216.99
1.65 V 3550.5 3157.2 2615.6 2097.1 1310.3 1003 684.7 478.5 410.41 218.6
1.6 V 3643.6 3221.2 2655.7 2120.1 1320.3 1011 689.7 481.5 413.41 220.19
PDF  
제품 사양서 다운받기

Tianneng Battery Group Co., Ltd.

Click to show company phone
www.cn-tn.com
중국
No. 18, Baoqiao Road, Huaxi Industrial Functional Zone, Changxing, Zhejiang, 313100
직원수: 20,000
참고: 귀하의 문의가 Tianneng Battery Group Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

관련된 상품

 • TNG2 Series
  Tianneng Standalone
 • ₩228,000 / kWh
  KS-W10
  Ktech Energy 독립형
 • 24OPzV3000
  Tianneng Standalone
 • ₩222,000 / kWh
  KS-G Series
  Ktech Energy 계통연계형
 • 20OPzV2500
  Tianneng Standalone
 • ₩292,000 / kWh
  E-BOX 48100R ...
  PYTES 지능형
 • 12OPzV1500
  Tianneng Standalone
 • HERF-5.12kWh
  E-star Energy 지능형
 • 12OPzV1200
  Tianneng Standalone
 • ₩269,000 / kWh
  GSL 51.2V 100...
  GSL Energy Standalone
 • 10OPzV1000
  Tianneng Standalone
 • ₩328,000 / kWh
  GSL Powerwall...
  GSL Energy 지능형
 • 8OPzV800
  Tianneng Standalone
 • ₩281,000 / kWh
  LDP 24-100
  EverExceed Standalone
 • 6OPzV600
  Tianneng Standalone
 • ₩490,000 / kWh
  PowerBase FC
  ZRGP 지능형
 • 7OPzV490
  Tianneng Standalone
 • ₩577,000 / kWh
  PowerBase Mat...
  ZRGP 지능형
 • 6OPzV420
  Tianneng Standalone
 • ₩538,000 / kWh
  PowerBase X1
  ZRGP 지능형
 • 5OPzV350
  Tianneng Standalone
 • ₩663,000 / kWh
  RENON Xtreme ...
  Renon Power Tec... 지능형
 • 6OPzV300
  Tianneng Standalone
 • ₩346,000 / kWh
  EverGEN Series
  EverExceed Standalone
 • 5OPzV250
  Tianneng Standalone
 • ₩185,000 / kWh
  SPW series
  SUG 독립형
 • 4OPzV200
  Tianneng Standalone
 • ₩531,000 / kWh
  RENON EBrick ...
  Renon Power Tec... 지능형
 • 4OPzV150
  Tianneng Standalone
 • ₩236,000 / kWh
  Vxl 5100 51.2...
  VTC Power 지능형
 • TNC Series
  Tianneng Standalone
 • ₩270,000 / kWh
  Vxl5100w 51.2...
  VTC Power 지능형
 • TNG12-250B
  Tianneng Standalone
 • ₩225,000 / kWh
  Vxl 7600w 51....
  VTC Power 지능형
 • TNG12-230
  Tianneng Standalone
 • KSHV5-20 High...
  Ktech Energy 지능형
 • TNG12-200
  Tianneng Standalone
 • ES-HyPro1-10k...
  Enershare Techn... Standalone
 • TNG12-180
  Tianneng Standalone
 • ₩199,000 / kWh
  ES-51.2V200Ah...
  Enershare Techn... Standalone
 • TNG12-150B/TN...
  Tianneng Standalone
 • ESF-X50-100-E...
  Enershare Techn... 지능형
 • TNG12-150
  Tianneng Standalone
 • ₩663,000 / kWh
  RENON Xcellent
  Renon Power Tec... 지능형
 • TNG12-135
  Tianneng Standalone
 • ₩321,000 / kWh
  CE100200-B
  Chisage ESS Standalone
 • TNG12-120
  Tianneng Standalone
 • ₩530,000 / kWh
  Powersun-A1 5...
  UFO Power 독립형
 • TNG12-100
  Tianneng Standalone
 • Rack 2.4kWh/R...
  Regitec Solar 지능형
 • TNG12-90
  Tianneng Standalone
 • ₩617,000 / kWh
  BluE-S Solar ...
  Daxieworld Standalone
 • TNG12-80
  Tianneng Standalone
 • ₩350,000 / kWh
  EnerMax-HIS H...
  Coslink Digital... 지능형
 • TNG12-75
  Tianneng Standalone
 • ₩230,000 / kWh
  HWE-16F100
  Howell Energy 지능형
 • TNG12-65B
  Tianneng Standalone
 • ₩219,000 / kWh
  HWE-16F100BG/...
  Howell Energy Standalone