20OPzV2500

20OPzV2500

Tianneng Battery Group Co., Ltd.
에너지 저장 시스템 기술: 납산 (젤)
규격 용량: --
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Tianneng Battery Group Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

최저가격 ₩306,000 / kWh
 • 에너지 저장 시스템 카테고리: 지능형
 • 에너지 저장 시스템 기술: LFP (LiFePo4)
 • 공칭 전압: 51.2 V
 • 규격 용량: 100 Ah

제품특성

모델명
20OPzV2500
제품사양  
에너지 저장 시스템 카테고리 독립형
에너지 저장 시스템 기술 납산 (젤)
배터리 데이터시트
전기 데이터  
공칭 전압
2 V
최대 방전 전류
20000 A
최대 충전 전류
750 A
내부 저항
0.2 mΩ
설계 수명
20 년
온도 파라미터  
충전 온도 0 ~ +40 ℃
방전 온도 20 ~ +50 ℃
저장 온도 15 ~ +40 ℃
일반 사양  
치수 (L*W*H)
487x212x807 mm
무게
196 Kg
용기 재질 ABS (아크릴로니트릴 뷰타다이엔 스타이렌)
피복 재질 ABS (아크릴로니트릴 뷰타다이엔 스타이렌)
정전류 방전 특성: A (25℃)  
고정 전압 / 시간 (V) 0.17 hr 0.25 hr 0.5 hr 1 hr 2 hr 3 hr 5 hr 8 hr 10 hr 20 hr
1.85 V 1460.5 1425.4 1303.3 1111.1 726.7 565.6 389.4 273.27 234.02 124.02
1.8 V 1796.8 1724.7 1518.5 1251.3 798.8 614.6 420.4 292.29 250.03 132.5
1.75 V 2125.1 1930.9 1618.6 1302.3 820.8 628.6 428.4 297.3 254.03 134.62
1.7 V 2385.4 2107.1 1712.7 1352.4 841.8 641.6 434.4 301.3 257.03 136.21
1.65 V 2561.6 2224.1 1781.8 1391.4 859.9 653.7 441.4 304.3 259.03 137.27
1.6 V 2679.7 2303.3 1827.8 1415.4 870.9 661.7 446.4 307.31 261.03 138.33
정전압 방전 특성: W(25℃)  
고정 전압 / 시간 (V) 0.17 hr 0.25 hr 0.5 hr 1 hr 2 hr 3 hr 5 hr 8 hr 10 hr 20 hr
1.85 V 2716.7 2677.7 2489.5 2149.1 1413.4 1103.1 765.8 540.5 466.47 248.44
1.8 V 3283.3 3196.2 2872.9 2405.4 1544.5 1195.2 822.8 577.6 496.5 264.44
1.75 V 3817.8 3526.5 3031 2486.5 1578.6 1217.2 835.8 586.6 504.5 268.71
1.7 V 4208.2 3793.8 3175.2 2566.6 1611.6 1237.2 846.8 592.6 509.51 271.37
1.65 V 4438.4 3945.9 3270.3 2621.6 1637.6 1254.3 855.9 598.6 513.51 273.51
1.6 V 4554.6 4027 3319.3 2649.6 1650.6 1263.3 861.9 601.6 516.52 275.11
PDF  
제품 사양서 다운받기

Tianneng Battery Group Co., Ltd.

Click to show company phone
www.cn-tn.com
중국
No. 18, Baoqiao Road, Huaxi Industrial Functional Zone, Changxing, Zhejiang, 313100
직원수: 20,000
참고: 귀하의 문의가 Tianneng Battery Group Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

관련된 상품

 • TNG2 Series
  Tianneng Standalone
 • WT5100
  Wirentech Standalone
 • 24OPzV3000
  Tianneng Standalone
 • WT1MW
  Wirentech 지능형
 • 16OPzV2000
  Tianneng Standalone
 • WTH500
  Wirentech Standalone
 • 12OPzV1500
  Tianneng Standalone
 • ₩273,000 / kWh
  KS-W10
  Ktech Energy 독립형
 • 12OPzV1200
  Tianneng Standalone
 • ₩214,000 / kWh
  KS-G Series
  Ktech Energy 계통연계형
 • 10OPzV1000
  Tianneng Standalone
 • ₩340,000 / kWh
  Energy Storag...
  PYTES 지능형
 • 8OPzV800
  Tianneng Standalone
 • ₩306,000 / kWh
  E-BOX-48100R
  PYTES 지능형
 • 6OPzV600
  Tianneng Standalone
 • ₩383,000 / kWh
  CATL E-BoxLV ...
  PYTES 지능형
 • 7OPzV490
  Tianneng Standalone
 • HERF-5.12kWh
  E-star Energy 지능형
 • 6OPzV420
  Tianneng Standalone
 • ₩428,000 / kWh
  GSL-7000 138A...
  GSL Energy 지능형
 • 5OPzV350
  Tianneng Standalone
 • ₩290,000 / kWh
  GSL Powerwall...
  GSL Energy 지능형
 • 6OPzV300
  Tianneng Standalone
 • ₩471,000 / kWh
  PowerBase FC
  ZRGP 지능형
 • 5OPzV250
  Tianneng Standalone
 • ₩555,000 / kWh
  PowerBase Mat...
  ZRGP 지능형
 • 4OPzV200
  Tianneng Standalone
 • ₩517,000 / kWh
  PowerBase X1
  ZRGP 지능형
 • 4OPzV150
  Tianneng Standalone
 • ₩408,000 / kWh
  RENON Xtreme ...
  Renon Power Tec... 지능형
 • TNC Series
  Tianneng Standalone
 • ESCS
  Consnant Techno... Standalone
 • TNG12-250B
  Tianneng Standalone
 • US2000C-5000
  ASE Energy 지능형
 • TNG12-230
  Tianneng Standalone
 • ₩196,000 / kWh
  SPW series
  SUG New Energy 독립형
 • TNG12-200
  Tianneng Standalone
 • ₩239,000 / kWh
  48V100Ah Rack...
  Keheng New Ener... 독립형
 • TNG12-180
  Tianneng Standalone
 • ₩255,000 / kWh
  10Kwh Powerwa...
  Keheng New Ener... 독립형
 • TNG12-150B/TN...
  Tianneng Standalone
 • ₩295,000 / kWh
  20kwh 48V 400...
  Keheng New Ener... 독립형
 • TNG12-150
  Tianneng Standalone
 • ₩344,000 / kWh
  RENON EBrick ...
  Renon Power Tec... 지능형
 • TNG12-135
  Tianneng Standalone
 • ₩637,000 / kWh
  48V 50Ah 2.4k...
  Jarwin Standalone
 • TNG12-120
  Tianneng Standalone
 • ₩1,270,000 / kWh
  48V 100Ah 4.8...
  Jarwin Standalone
 • TNG12-100
  Tianneng Standalone
 • ₩267,000 / kWh
  Vxl 5100 51.2...
  VTC Power 지능형
 • TNG12-90
  Tianneng Standalone
 • ₩267,000 / kWh
  Vxl5100w 51.2...
  VTC Power 지능형
 • TNG12-80
  Tianneng Standalone
 • ₩239,000 / kWh
  Vxl 7600w 51....
  VTC Power 지능형
 • TNG12-75
  Tianneng Standalone
 • KSHV5-20 High...
  Ktech Energy 지능형
 • TNG12-65B
  Tianneng Standalone
 • ES-HyPro1-10k...
  Enershare Techn... Standalone