NPD12-80Ah

Guangzhou NPP Power Co., Ltd.
에너지 저장 시스템 기술: 납산 (AGM)
규격 용량: --
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Guangzhou NPP Power Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

 • 에너지 저장 시스템 카테고리: 독립형
 • 에너지 저장 시스템 기술: LFP
 • 제품보증연한: 5 년
 • 치수: 442x400x221 mm
 • 무게: 45 kg
 • 공칭 전압: 48 V
 • 규격 용량: --
 • 싸이클 수명 @ %DOD: 3500@80%DOD, 3500@80%DOD
 • 설계 수명: 8 년

제품특성

모델명
NPD12-80Ah
제품사양  
에너지 저장 시스템 카테고리 독립형
에너지 저장 시스템 기술 납산 (AGM)
배터리 데이터시트
전기 데이터  
공칭 전압
12 V
최대 방전 전류
700 A
최대 충전 전류
24 A
내부 저항
5 mΩ
설계 수명
10 년
온도 파라미터  
충전 온도 -10 ~ +50 ℃
방전 온도 -15 ~ +50 ℃
저장 온도 -20 ~ +50 ℃
일반 사양  
치수 (L*W*H)
260x168x215 mm
무게
25.3 Kg
용기 재질 ABS (아크릴로니트릴 뷰타다이엔 스타이렌)
피복 재질 ABS (아크릴로니트릴 뷰타다이엔 스타이렌)
정전류 방전 특성: A (25℃)  
고정 전압 / 시간 (V) 0.17 hr 0.25 hr 0.5 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 8 hr 10 hr 20 hr
9.6 V 179 138 82.4 50.7 30 21.6 17.2 14.7 10.1 8.35 4.42
9.9 V 173 134 80.8 49.9 29.8 21.5 17.1 14.6 10.1 8.33 4.42
10.2 V 166 129 78.3 48.6 29.5 21.3 17 14.5 9.99 8.31 4.4
10.5 V 159 125 76.4 47.1 29.1 21.2 16.9 14.4 9.92 8.26 4.38
10.8 V 150 118 73.6 45.6 28.3 20.5 16.4 14 9.62 8.2 4.35
정전압 방전 특성: W(25℃)  
고정 전압 / 시간 (V) 0.17 hr 0.25 hr 0.5 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 8 hr 10 hr 20 hr
9.6 V 1931 1513 925 578 347 254 203 174 120 99.7 53.1
9.9 V 1873 1476 906 569 345 252 201 173 120 99.5 53
10.2 V 1795 1422 878 555 342 251 200 172 119 99.2 52.8
10.5 V 1718 1373 857 537 337 249 199 171 118 98.6 52.5
10.8 V 1622 1301 826 520 328 241 193 165 114 97.9 52.2
PDF  
제품 사양서 다운받기

Guangzhou NPP Power Co., Ltd.

No. 3, Longhui Industrial Road, Huashan Town, Huadu District, Guangzhou, Guangdong
직원수: 800
이 업체에 메시지를 보냄

관련된 상품

 • NPD6-100Ah
  NPP Power Standalone
 • GPG Series
  Prostar Solar Standalone
 • NPD6-150Ah
  NPP Power Standalone
 • LiFePO4 Batte...
  UFO Power 지능형
 • NPD6-180Ah
  NPP Power Standalone
 • ₩1,030,000 / kWh
  LiFePO4 Batte...
  UFO Power Standalone
 • NPD6-200Ah
  NPP Power Standalone
 • ₩710,000 / kWh
  GESA
  Zhejiang Geya E... 지능형
 • NPD12-33Ah
  NPP Power Standalone
 • ₩276,000 / kWh
  GEBP
  Zhejiang Geya E... 지능형
 • NPD12-40Ah
  NPP Power Standalone
 • ₩425,000 / kWh
  GESD
  Zhejiang Geya E... 지능형
 • NPD12-50Ah
  NPP Power Standalone
 • LiFePO4 Batte...
  UFO Power 독립형
 • NPD12-65Ah
  NPP Power Standalone
 • PG
  Plus Power Standalone
 • NPD12-70Ah
  NPP Power Standalone
 • NPD12-75Ah
  NPP Power Standalone
 • NPD12-90Ah
  NPP Power Standalone
 • NPD12-100Ah
  NPP Power Standalone
 • NPD12-120Ah
  NPP Power Standalone
 • NPD12-150Ah
  NPP Power Standalone
 • NPD12-200Ah
  NPP Power Standalone
 • NPD12-250Ah
  NPP Power Standalone
 • NPD2-200Ah
  NPP Power Standalone
 • NPD2-300Ah
  NPP Power Standalone
 • NPD2-400Ah
  NPP Power Standalone
 • NPD2-500Ah
  NPP Power Standalone
 • NP2-600Ah
  NPP Power Standalone
 • NPD2-800Ah
  NPP Power Standalone
 • NPD2-1000Ah
  NPP Power Standalone
 • NPD2-1500Ah
  NPP Power Standalone
 • NPD2-2000Ah
  NPP Power Standalone
 • NPD2-3000Ah
  NPP Power Standalone
 • NPG6-100Ah
  NPP Power Standalone
 • NPG6-150Ah
  NPP Power Standalone
 • NPG6-180Ah
  NPP Power Standalone
 • NPG6-200Ah
  NPP Power Standalone
 • NPG12-33Ah
  NPP Power Standalone
 • NPG12-40Ah
  NPP Power Standalone
 • NPG12-50Ah
  NPP Power Standalone
 • NPG12-65Ah
  NPP Power Standalone
 • NPG12-70Ah
  NPP Power Standalone
 • NPG12-75Ah
  NPP Power Standalone
 • NPG12-80Ah
  NPP Power Standalone
 • NPG12-90Ah
  NPP Power Standalone
 • NPG12-100Ah
  NPP Power Standalone
 • NPG12-120Ah
  NPP Power Standalone
 • NPG12-150Ah
  NPP Power Standalone
 • NPG12-200Ah
  NPP Power Standalone
 • NPG12-250Ah
  NPP Power Standalone
 • NPG2-200Ah
  NPP Power Standalone
 • NPG2-300Ah
  NPP Power Standalone
 • NPG2-400Ah
  NPP Power Standalone
 • NPG2-500Ah
  NPP Power Standalone
 • NPG2-600Ah
  NPP Power Standalone
 • NPG2-800Ah
  NPP Power Standalone
 • NPG2-1000Ah
  NPP Power Standalone
 • NPG2-1500Ah
  NPP Power Standalone
 • NPG2-2000Ah
  NPP Power Standalone
 • NPG2-3000Ah
  NPP Power Standalone
 • NP2/6/12 Seri...
  NPP Power Standalone
 • OPzV Series
  NPP Power Standalone
 • OPzS Series
  NPP Power Standalone