NPG12-70Ah

Guangzhou NPP Power Co., Ltd.
에너지 저장 시스템 기술: 납산 (젤)
규격 용량: --
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Guangzhou NPP Power Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

GPG Series

Prostar Solar
 • 에너지 저장 시스템 카테고리: 독립형
 • 에너지 저장 시스템 기술: 납산 (젤)
 • 제품보증연한: --
 • 치수: 166x126x174 mm
 • 무게: 81 kg
 • 공칭 전압: 12 V
 • 규격 용량: 24 - 250 Ah
 • 싸이클 수명 @ %DOD:
 • 설계 수명: 10 년

제품특성

모델명
NPG12-70Ah
제품사양  
에너지 저장 시스템 카테고리 독립형
에너지 저장 시스템 기술 납산 (젤)
배터리 데이터시트
전기 데이터  
공칭 전압
12 V
최대 방전 전류
700 A
최대 충전 전류
14 A
내부 저항
6 mΩ
설계 수명
12 년
온도 파라미터  
충전 온도 -10 ~ +50 ℃
방전 온도 -15 ~ +50 ℃
저장 온도 -20 ~ +50 ℃
일반 사양  
치수 (L*W*H)
260x168x215 mm
무게
23.2 Kg
용기 재질 ABS (아크릴로니트릴 뷰타다이엔 스타이렌)
피복 재질 ABS (아크릴로니트릴 뷰타다이엔 스타이렌)
정전류 방전 특성: A (25℃)  
고정 전압 / 시간 (V) 0.17 hr 0.25 hr 0.5 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 8 hr 10 hr 20 hr
9.6 V 137 112 67.9 42 25.6 18.2 14.3 12.1 8.57 7.13 3.78
9.9 V 132 109 66.5 41.4 25.4 18.1 14.2 12.1 8.52 7.11 3.77
10.2 V 127 105 64.5 40.3 25.2 18 14.1 12 8.46 7.09 3.76
10.5 V 121 102 62.9 39.1 24.8 17.9 14 11.9 8.4 7.05 3.74
10.8 V 115 96.3 60.6 37.8 24.2 17.5 13.6 11.5 8.15 7 3.71
정전압 방전 특성: W(25℃)  
고정 전압 / 시간 (V) 0.17 hr 0.25 hr 0.5 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 8 hr 10 hr 20 hr
9.6 V 1474 1230 762 479 296 214 168 143 102 85.1 45.3
9.9 V 1430 1200 747 472 294 213 167 143 101 84.9 45.2
10.2 V 1371 1156 724 460 292 211 166 142 100 84.7 45.1
10.5 V 1312 1177 706 445 287 210 165 141 99.8 84.2 44.8
10.8 V 1238 1058 680 431 280 206 160 136 96.8 83.6 44.5
PDF  
제품 사양서 다운받기

Guangzhou NPP Power Co., Ltd.

No. 3, Longhui Industrial Road, Huashan Town, Huadu District, Guangzhou, Guangdong
직원수: 800
이 업체에 메시지를 보냄

관련된 상품

 • NPD6-100Ah
  NPP Power Standalone
 • GPG Series
  Prostar Solar Standalone
 • NPD6-150Ah
  NPP Power Standalone
 • LiFePO4 Batte...
  UFO Power 지능형
 • NPD6-180Ah
  NPP Power Standalone
 • ₩1,030,000 / kWh
  LiFePO4 Batte...
  UFO Power Standalone
 • NPD6-200Ah
  NPP Power Standalone
 • ₩710,000 / kWh
  GESA
  Zhejiang Geya E... 지능형
 • NPD12-33Ah
  NPP Power Standalone
 • ₩276,000 / kWh
  GEBP
  Zhejiang Geya E... 지능형
 • NPD12-40Ah
  NPP Power Standalone
 • ₩425,000 / kWh
  GESD
  Zhejiang Geya E... 지능형
 • NPD12-50Ah
  NPP Power Standalone
 • LiFePO4 Batte...
  UFO Power 독립형
 • NPD12-65Ah
  NPP Power Standalone
 • PG
  Plus Power Standalone
 • NPD12-70Ah
  NPP Power Standalone
 • NPD12-75Ah
  NPP Power Standalone
 • NPD12-80Ah
  NPP Power Standalone
 • NPD12-90Ah
  NPP Power Standalone
 • NPD12-100Ah
  NPP Power Standalone
 • NPD12-120Ah
  NPP Power Standalone
 • NPD12-150Ah
  NPP Power Standalone
 • NPD12-200Ah
  NPP Power Standalone
 • NPD12-250Ah
  NPP Power Standalone
 • NPD2-200Ah
  NPP Power Standalone
 • NPD2-300Ah
  NPP Power Standalone
 • NPD2-400Ah
  NPP Power Standalone
 • NPD2-500Ah
  NPP Power Standalone
 • NP2-600Ah
  NPP Power Standalone
 • NPD2-800Ah
  NPP Power Standalone
 • NPD2-1000Ah
  NPP Power Standalone
 • NPD2-1500Ah
  NPP Power Standalone
 • NPD2-2000Ah
  NPP Power Standalone
 • NPD2-3000Ah
  NPP Power Standalone
 • NPG6-100Ah
  NPP Power Standalone
 • NPG6-150Ah
  NPP Power Standalone
 • NPG6-180Ah
  NPP Power Standalone
 • NPG6-200Ah
  NPP Power Standalone
 • NPG12-33Ah
  NPP Power Standalone
 • NPG12-40Ah
  NPP Power Standalone
 • NPG12-50Ah
  NPP Power Standalone
 • NPG12-65Ah
  NPP Power Standalone
 • NPG12-75Ah
  NPP Power Standalone
 • NPG12-80Ah
  NPP Power Standalone
 • NPG12-90Ah
  NPP Power Standalone
 • NPG12-100Ah
  NPP Power Standalone
 • NPG12-120Ah
  NPP Power Standalone
 • NPG12-150Ah
  NPP Power Standalone
 • NPG12-200Ah
  NPP Power Standalone
 • NPG12-250Ah
  NPP Power Standalone
 • NPG2-200Ah
  NPP Power Standalone
 • NPG2-300Ah
  NPP Power Standalone
 • NPG2-400Ah
  NPP Power Standalone
 • NPG2-500Ah
  NPP Power Standalone
 • NPG2-600Ah
  NPP Power Standalone
 • NPG2-800Ah
  NPP Power Standalone
 • NPG2-1000Ah
  NPP Power Standalone
 • NPG2-1500Ah
  NPP Power Standalone
 • NPG2-2000Ah
  NPP Power Standalone
 • NPG2-3000Ah
  NPP Power Standalone
 • NP2/6/12 Seri...
  NPP Power Standalone
 • OPzV Series
  NPP Power Standalone
 • OPzS Series
  NPP Power Standalone