NPG2-300Ah

NPG2-300Ah

Guangzhou NPP Power Co., Ltd.
에너지 저장 시스템 기술: 납산 (젤)
규격 용량: --
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Guangzhou NPP Power Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

JGFM Series

Oliter Energy Technology
 • 에너지 저장 시스템 카테고리: 독립형
 • 에너지 저장 시스템 기술: 납산 (젤)
 • 공칭 전압: 2 V
 • 규격 용량: 100 Ah

제품특성

모델명
NPG2-300Ah
제품사양  
에너지 저장 시스템 카테고리 독립형
에너지 저장 시스템 기술 납산 (젤)
배터리 데이터시트
전기 데이터  
공칭 전압
2 V
최대 방전 전류
2100 A
최대 충전 전류
60 A
내부 저항
0.8 mΩ
설계 수명
18 년
온도 파라미터  
충전 온도 -10 ~ +50 ℃
방전 온도 -15 ~ +50 ℃
저장 온도 -20 ~ +50 ℃
일반 사양  
치수 (L*W*H)
171x151x364 mm
무게
19.5 Kg
용기 재질 ABS (아크릴로니트릴 뷰타다이엔 스타이렌)
피복 재질 ABS (아크릴로니트릴 뷰타다이엔 스타이렌)
정전류 방전 특성: A (25℃)  
고정 전압 / 시간 (V) 0.25 hr 0.5 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 20 hr
1.6 V 375 261 180 108 78.3 61.8 51.4 45.3 36.1 30.5 16
1.65 V 366 256 176 107 77.3 61.4 51.1 45 35.9 30.5 16
1.7 V 353 248 171 107 77.3 61 50.8 44.7 35.6 30.4 16
1.75 V 341 242 167 105 76.8 60.6 50.4 44.4 35.4 30.2 15.9
1.8 V 323 233 162 102 75.3 58.8 48.9 43.1 34.3 30 15.8
정전압 방전 특성: W(25℃)  
고정 전압 / 시간 (V) 0.25 hr 0.5 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 20 hr
1.6 V 686 488 342 209 154 121 101 89.2 71.9 60.8 32.1
1.65 V 670 478 335 207 153 120 101 88.7 71.4 60.7 32
1.7 V 645 464 325 206 152 120 100 88.1 70.9 60.5 31.9
1.75 V 623 452 318 202 151 119 99.3 87.5 70.4 60.1 31.7
1.8 V 590 436 308 197 148 115 96.3 84.8 68.3 59.7 31.5
PDF  
제품 사양서 다운받기

Guangzhou NPP Power Co., Ltd.

Click to show company phone
www.nppower.com.cn
중국
3rd Floor, No. 1, Liuyun 7th Street, Tianhe South 2nd Road, Tianhe District, Guangzhou, Guangdong
직원수: 800
참고: 귀하의 문의가 Guangzhou NPP Power Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

관련된 상품

 • NPG12-150Ah
  NPP Power Standalone
 • OPzS Series
  NPP Power Standalone
 • OPzV Series
  NPP Power Standalone
 • NP2/6/12 Seri...
  NPP Power Standalone
 • NPG2-3000Ah
  NPP Power Standalone
 • NPG2-2000Ah
  NPP Power Standalone
 • NPG2-1500Ah
  NPP Power Standalone
 • NPG2-1000Ah
  NPP Power Standalone
 • NPG2-800Ah
  NPP Power Standalone
 • NPG2-600Ah
  NPP Power Standalone
 • NPG2-500Ah
  NPP Power Standalone
 • NPG2-400Ah
  NPP Power Standalone
 • NPG2-200Ah
  NPP Power Standalone
 • NPG12-250Ah
  NPP Power Standalone
 • NPG12-200Ah
  NPP Power Standalone
 • NPD12-75Ah
  NPP Power Standalone
 • NPG12-120Ah
  NPP Power Standalone
 • NPG12-100Ah
  NPP Power Standalone
 • NPG12-90Ah
  NPP Power Standalone
 • NPG12-80Ah
  NPP Power Standalone
 • NPG12-75Ah
  NPP Power Standalone
 • NPG12-70Ah
  NPP Power Standalone
 • NPG12-65Ah
  NPP Power Standalone
 • NPG12-50Ah
  NPP Power Standalone
 • NPG12-40Ah
  NPP Power Standalone
 • NPG12-33Ah
  NPP Power Standalone
 • NPD12-200Ah
  NPP Power Standalone
 • NPD12-150Ah
  NPP Power Standalone
 • NPD12-100Ah
  NPP Power Standalone