SNG12100

SNG12100

Quanzhou Singlang Electric Technology Co., Ltd.
에너지 저장 시스템 기술: 납산 (젤)
규격 용량: 100 Ah
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Quanzhou Singlang Electric Technology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

 • 에너지 저장 시스템 카테고리: 독립형
 • 에너지 저장 시스템 기술: LFP (LiFePo4)
 • 공칭 전압: 204.8 V
 • 규격 용량: 100 Ah

제품특성

모델명
SNG12100
제품사양  
에너지 저장 시스템 카테고리 독립형
에너지 저장 시스템 기술 납산 (젤)
배터리 데이터시트
전기 데이터  
공칭 전압
12 V
규격 용량
100Ah@10hr
최대 방전 전류
1200 A
내부 저항
14 mΩ
온도 파라미터  
동작 온도 범위 -20 ~ +50 ℃
일반 사양  
치수 (L*W*H)
330x173x220 mm
무게
29.4 Kg
용기 재질 ABS (아크릴로니트릴 뷰타다이엔 스타이렌)
정전류 방전 특성: A (25℃)  
고정 전압 / 시간 (V) 0.08 hr 0.17 hr 0.25 hr 0.33 hr 0.5 hr 0.75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 20 hr
1.85 V 171.2 134.6 114.4 95.7 76.1 57.6 47.1 30 23.7 19.4 15.6 13.6 11 9.44 5.15
1.8 V 229.7 171.9 138.3 113.1 89.8 67 52.8 32.8 25.6 20.7 16.8 14.6 11.7 10 5.2
1.75 V 259 188.9 151 121.7 93.2 69.5 55.3 34 26 21.2 17.2 15 11.9 10.1 5.25
1.7 V 285.2 205.9 161.2 127.9 97 72.3 57 35.3 26.8 21.7 17.7 15.3 12.1 10.2 5.35
1.65 V 314.5 222.2 171.4 135.9 102.3 74.1 58.9 36.3 27.9 22.5 18.1 15.6 12.3 10.4 5.42
1.6 V 346.9 241.3 183.4 144.8 108 77.2 61 37.6 28.7 23.2 18.7 16 12.4 10.5 5.45
정전압 방전 특성: W(25℃)  
고정 전압 / 시간 (V) 0.08 hr 0.17 hr 0.25 hr 0.33 hr 0.5 hr 0.75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 20 hr
1.85 V 312.9 248.6 213.5 180.4 145 110.7 90.9 58.3 46.3 37.9 30.6 26.8 21.8 18.7 10.2
1.8 V 415.6 313.9 254.5 210.1 168.5 127.7 101.3 63.2 49.5 40.3 32.8 28.6 23.1 19.8 10.3
1.75 V 458.6 339.3 274.6 223.9 173.5 131.3 105.5 65.3 50.2 41 33.5 29.3 23.4 19.9 10.4
1.7 V 491 361.5 289.1 233.5 179.5 136 108.5 67.8 51.5 42 34.3 29.8 23.7 20.1 10.6
1.65 V 533.7 386.5 305 246.2 187.8 138.1 111.3 69.3 53.5 43.3 35.1 30.4 24 20.5 10.7
1.6 V 575.1 410.1 320.8 259.4 196.9 143.2 114.7 71.2 54.9 44.5 36.2 31 24.2 20.7 10.8
PDF  
제품 사양서 다운받기

Quanzhou Singlang Electric Technology Co., Ltd.

Click to show company phone
www.chinashengneng.com
중국
Longmei Industury Zone, Anxi, Quanzhou, Fujian
참고: 귀하의 문의가 Quanzhou Singlang Electric Technology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

관련된 상품

 • SNG02400
  Singlang Electr... Standalone
 • ₩224,000 / kWh
  KS-W10
  Ktech Energy 독립형
 • SN12180F
  Singlang Electr... Standalone
 • ₩218,000 / kWh
  KS-G Series
  Ktech Energy 계통연계형
 • SN12150F
  Singlang Electr... Standalone
 • ₩287,000 / kWh
  E-BOX 48100R ...
  PYTES 지능형
 • SN12120F
  Singlang Electr... Standalone
 • HERF-5.12kWh
  E-star Energy 지능형
 • SN12105F
  Singlang Electr... Standalone
 • ₩264,000 / kWh
  GSL 51.2V 100...
  GSL Energy Standalone
 • SN12100F
  Singlang Electr... Standalone
 • ₩322,000 / kWh
  GSL Powerwall...
  GSL Energy 지능형
 • SN12075F
  Singlang Electr... Standalone
 • ₩276,000 / kWh
  LDP 24-100
  EverExceed Standalone
 • SN12055F
  Singlang Electr... Standalone
 • ₩481,000 / kWh
  PowerBase FC
  ZRGP 지능형
 • SNG23000
  Singlang Electr... Standalone
 • ₩567,000 / kWh
  PowerBase Mat...
  ZRGP 지능형
 • SNG22000
  Singlang Electr... Standalone
 • ₩529,000 / kWh
  PowerBase X1
  ZRGP 지능형
 • SNG21500
  Singlang Electr... Standalone
 • ₩652,000 / kWh
  RENON Xtreme ...
  Renon Power Tec... 지능형
 • SNG21000
  Singlang Electr... Standalone
 • ₩340,000 / kWh
  EverGEN Series
  EverExceed Standalone
 • SNG02800
  Singlang Electr... Standalone
 • ₩182,000 / kWh
  SPW series
  SUG 독립형
 • SNG02600
  Singlang Electr... Standalone
 • ₩521,000 / kWh
  RENON EBrick ...
  Renon Power Tec... 지능형
 • SNG02500
  Singlang Electr... Standalone
 • ₩232,000 / kWh
  Vxl 5100 51.2...
  VTC Power 지능형
 • SN12100DC
  Singlang Electr... Standalone
 • ₩265,000 / kWh
  Vxl5100w 51.2...
  VTC Power 지능형
 • SNG02300
  Singlang Electr... Standalone
 • ₩221,000 / kWh
  Vxl 7600w 51....
  VTC Power 지능형
 • SNG02200
  Singlang Electr... Standalone
 • KSHV5-20 High...
  Ktech Energy 지능형
 • SNG02100
  Singlang Electr... Standalone
 • ES-HyPro1-10k...
  Enershare Techn... Standalone
 • SNG06200
  Singlang Electr... Standalone
 • ₩196,000 / kWh
  ES-51.2V200Ah...
  Enershare Techn... Standalone
 • SNG06180
  Singlang Electr... Standalone
 • ESF-X50-100-E...
  Enershare Techn... 지능형
 • SNG06150
  Singlang Electr... Standalone
 • ₩652,000 / kWh
  RENON Xcellent
  Renon Power Tec... 지능형
 • SNG06120
  Singlang Electr... Standalone
 • ₩316,000 / kWh
  CE100200-B
  Chisage ESS Standalone
 • SNG06100
  Singlang Electr... Standalone
 • ₩521,000 / kWh
  Powersun-A1 5...
  UFO Power 독립형
 • SNG12200
  Singlang Electr... Standalone
 • Rack 2.4kWh/R...
  Regitec Solar 지능형
 • SNG12150
  Singlang Electr... Standalone
 • ₩606,000 / kWh
  BluE-S Solar ...
  Daxieworld Standalone
 • SNG12120
  Singlang Electr... Standalone
 • ₩343,000 / kWh
  EnerMax-HIS H...
  Coslink Digital... 지능형
 • SNG12090
  Singlang Electr... Standalone
 • ₩226,000 / kWh
  HWE-16F100
  Howell Energy 지능형
 • SN22000DC
  Singlang Electr... Standalone
 • ₩215,000 / kWh
  HWE-16F100BG/...
  Howell Energy Standalone