SNG12200

SNG12200

Quanzhou Singlang Electric Technology Co., Ltd.
에너지 저장 시스템 기술: 납산 (젤)
규격 용량: 200 Ah
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Quanzhou Singlang Electric Technology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

  • 에너지 저장 시스템 카테고리: 독립형
  • 에너지 저장 시스템 기술: LFP (LiFePo4)
  • 공칭 전압: 12.8 V
  • 규격 용량: 172 Ah

제품특성

모델명
SNG12200
제품사양  
에너지 저장 시스템 카테고리 독립형
에너지 저장 시스템 기술 납산 (젤)
배터리 데이터시트
전기 데이터  
공칭 전압
12 V
규격 용량
200Ah@10hr
최대 방전 전류
2000 A
내부 저항
2.7 mΩ
온도 파라미터  
동작 온도 범위 -20 ~ +50 ℃
일반 사양  
치수 (L*W*H)
522x240x224 mm
무게
57.2 Kg
용기 재질 ABS (아크릴로니트릴 뷰타다이엔 스타이렌)
정전류 방전 특성: A (25℃)  
고정 전압 / 시간 (V) 0.08 hr 0.17 hr 0.25 hr 0.33 hr 0.5 hr 0.75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 20 hr
1.85 V 342.3 269.1 228.9 191.4 152.1 115.1 94.3 60.1 47.5 38.8 31.3 27.2 22.1 18.9 10.3
1.8 V 459.5 343.9 276.5 226.3 179.5 133.9 105.6 65.5 51.1 41.4 33.6 29.2 23.4 20 10.4
1.75 V 518.1 377.8 302 243.4 186.4 139 110.5 68 52 42.3 34.4 30 23.8 20.2 10.5
1.7 V 570.5 411.8 322.5 255.8 194 144.5 114 70.7 53.5 43.5 35.3 30.6 24.2 20.4 10.7
1.65 V 629.1 444.4 342.9 271.8 204.6 148.1 117.8 72.7 55.8 45 36.3 31.3 24.6 20.8 10.8
1.6 V 693.8 482.5 366.7 289.5 216 154.4 122 75.1 57.5 46.4 37.5 32 24.8 21 10.9
정전압 방전 특성: W(25℃)  
고정 전압 / 시간 (V) 0.08 hr 0.17 hr 0.25 hr 0.33 hr 0.5 hr 0.75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 20 hr
1.85 V 625.9 497.1 427.1 360.8 290 221.3 181.9 116.6 92.6 75.8 61.3 53.5 43.6 37.4 20.4
1.8 V 831.2 627.7 509 420.3 336.9 255.4 202.6 126.4 99 80.5 65.5 57.2 46.1 39.5 20.6
1.75 V 917.2 678.7 549.2 447.8 346.9 262.5 211 130.6 100.5 82.1 67 58.6 46.8 39.9 20.7
1.7 V 982 723 578.2 467.1 359.1 272 217 135.6 103.1 84.1 68.6 59.7 47.4 40.2 21.1
1.65 V 1067.5 773.1 610.1 492.5 375.7 276.3 222.7 138.5 107 86.6 70.2 60.8 48.1 41 21.4
1.6 V 1150.2 820.2 641.7 518.9 393.8 286.4 229.4 142.5 109.8 89.1 72.3 62 48.4 41.4 21.5
PDF  
제품 사양서 다운받기

Quanzhou Singlang Electric Technology Co., Ltd.

Click to show company phone
www.chinashengneng.com
중국
Longmei Industury Zone, Anxi, Quanzhou, Fujian
참고: 귀하의 문의가 Quanzhou Singlang Electric Technology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

관련된 상품

  • SNG02400
    Singlang Electr... Standalone
  • ₩222,000 / kWh
    KS-W10
    Ktech Energy 독립형
  • SN12180F
    Singlang Electr... Standalone
  • ₩217,000 / kWh
    KS-G Series
    Ktech Energy 계통연계형
  • SN12150F
    Singlang Electr... Standalone
  • ₩285,000 / kWh
    E-BOX 48100R ...
    PYTES 지능형
  • SN12120F
    Singlang Electr... Standalone
  • HERF-5.12kWh
    E-star Energy 지능형
  • SN12105F
    Singlang Electr... Standalone
  • ₩263,000 / kWh
    GSL 51.2V 100...
    GSL Energy Standalone
  • SN12100F
    Singlang Electr... Standalone
  • ₩320,000 / kWh
    GSL Powerwall...
    GSL Energy 지능형
  • SN12075F
    Singlang Electr... Standalone
  • ₩274,000 / kWh
    LDP 24-100
    EverExceed Standalone
  • SN12055F
    Singlang Electr... Standalone
  • ₩478,000 / kWh
    PowerBase FC
    ZRGP 지능형
  • SNG23000
    Singlang Electr... Standalone
  • ₩564,000 / kWh
    PowerBase Mat...
    ZRGP 지능형
  • SNG22000
    Singlang Electr... Standalone
  • ₩525,000 / kWh
    PowerBase X1
    ZRGP 지능형
  • SNG21500
    Singlang Electr... Standalone
  • ₩647,000 / kWh
    RENON Xtreme ...
    Renon Power Tec... 지능형
  • SNG21000
    Singlang Electr... Standalone
  • ₩338,000 / kWh
    EverGEN Series
    EverExceed Standalone
  • SNG02800
    Singlang Electr... Standalone
  • ₩181,000 / kWh
    SPW series
    SUG 독립형
  • SNG02600
    Singlang Electr... Standalone
  • ₩518,000 / kWh
    RENON EBrick ...
    Renon Power Tec... 지능형
  • SNG02500
    Singlang Electr... Standalone
  • ₩231,000 / kWh
    Vxl 5100 51.2...
    VTC Power 지능형
  • SN12100DC
    Singlang Electr... Standalone
  • ₩264,000 / kWh
    Vxl5100w 51.2...
    VTC Power 지능형
  • SNG02300
    Singlang Electr... Standalone
  • ₩219,000 / kWh
    Vxl 7600w 51....
    VTC Power 지능형
  • SNG02200
    Singlang Electr... Standalone
  • KSHV5-20 High...
    Ktech Energy 지능형
  • SNG02100
    Singlang Electr... Standalone
  • ES-HyPro1-10k...
    Enershare Techn... Standalone
  • SNG06200
    Singlang Electr... Standalone
  • ₩194,000 / kWh
    ES-51.2V200Ah...
    Enershare Techn... Standalone
  • SNG06180
    Singlang Electr... Standalone
  • ESF-X50-100-E...
    Enershare Techn... 지능형
  • SNG06150
    Singlang Electr... Standalone
  • ₩647,000 / kWh
    RENON Xcellent
    Renon Power Tec... 지능형
  • SNG06120
    Singlang Electr... Standalone
  • ₩314,000 / kWh
    CE100200-B
    Chisage ESS Standalone
  • SNG06100
    Singlang Electr... Standalone
  • ₩518,000 / kWh
    Powersun-A1 5...
    UFO Power 독립형
  • SNG12150
    Singlang Electr... Standalone
  • Rack 2.4kWh/R...
    Regitec Solar 지능형
  • SNG12120
    Singlang Electr... Standalone
  • ₩602,000 / kWh
    BluE-S Solar ...
    Daxieworld Standalone
  • SNG12100
    Singlang Electr... Standalone
  • ₩341,000 / kWh
    EnerMax-HIS H...
    Coslink Digital... 지능형
  • SNG12090
    Singlang Electr... Standalone
  • ₩224,000 / kWh
    HWE-16F100
    Howell Energy 지능형
  • SN22000DC
    Singlang Electr... Standalone
  • ₩214,000 / kWh
    HWE-16F100BG/...
    Howell Energy Standalone