SNG22000

SNG22000

Quanzhou Singlang Electric Technology Co., Ltd.
에너지 저장 시스템 기술: 납산 (젤)
규격 용량: 2000 Ah
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Quanzhou Singlang Electric Technology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

UP-CG256-12

Master Battery
 • 에너지 저장 시스템 카테고리: 독립형
 • 에너지 저장 시스템 기술: 납산 (젤)
 • 공칭 전압: 12 V
 • 규격 용량: 256 - 320 Ah

제품특성

모델명
SNG22000
제품사양  
에너지 저장 시스템 카테고리 독립형
에너지 저장 시스템 기술 납산 (젤)
배터리 데이터시트
전기 데이터  
공칭 전압
2 V
규격 용량
2000Ah@10hr
최대 방전 전류
16000 A
내부 저항
0.28 mΩ
온도 파라미터  
동작 온도 범위 -20 ~ +50 ℃
일반 사양  
치수 (L*W*H)
491x351x383 mm
무게
110 Kg
용기 재질 ABS (아크릴로니트릴 뷰타다이엔 스타이렌)
정전류 방전 특성: A (25℃)  
고정 전압 / 시간 (V) 0.17 hr 0.25 hr 0.33 hr 0.5 hr 0.75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 20 hr
1.85 V 2055.9 1807.2 1599.8 1337 1085.9 886.4 594 454 366 313.3 275.7 223.5 191 101.3
1.8 V 2406 2059.4 1793.2 1469.1 1167.9 944.2 625 492 378.5 326 287.3 234.3 200 105
1.75 V 2757 2329.9 1987.1 1598 1264.1 1016.1 663 500 399.5 342 301 240.3 204 106.4
1.7 V 3116.5 2575.2 2185.2 1736.4 1350.3 1075.6 700 522 416 355.8 311.7 248 209 108.6
1.65 V 3332 2739.9 2309.8 1819.4 1403.6 1117.7 723 538.7 428.5 365.6 317.3 252.5 212.4 110.4
1.6 V 3773.4 3079.7 2575.2 1990.1 1518.2 1200 759 561.3 446.5 382.6 331.3 262 219.2 113.8
정전압 방전 특성: W(25℃)  
고정 전압 / 시간 (V) 0.17 hr 0.25 hr 0.33 hr 0.5 hr 0.75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 20 hr
1.85 V 3818.3 3390.3 3031.5 2561.7 2098.2 1718.7 1159.5 889.5 719.3 617.4 544.7 443.5 379.9 201.7
1.8 V 4416.1 3811.8 3348.4 2771.9 2239.1 1821.1 1211.9 958.5 739.9 639.4 565.5 463.5 397.2 208.7
1.75 V 4979.7 4259.8 3675.1 2990.4 2400.6 1950.6 1280.8 970.3 778.2 668.5 590.6 474.2 404.6 211.2
1.7 V 5502.2 4643 4011.4 3231.4 2554.8 2058.4 1349.5 1011.1 808.8 694.3 610.6 489.1 414.3 215.5
1.65 V 5829 4902.2 4208.4 3358.3 2631.7 2123.6 1385.7 1038.9 830 710.9 619.8 496.7 420.3 218.9
1.6 V 6451.8 5419.7 4641.2 3647.8 2831.5 2268 1447.7 1077.8 862.2 741.5 645.1 514.3 433.1 225.2
PDF  
제품 사양서 다운받기

Quanzhou Singlang Electric Technology Co., Ltd.

Click to show company phone
www.chinashengneng.com
중국
Longmei Industury Zone, Anxi, Quanzhou, Fujian
참고: 귀하의 문의가 Quanzhou Singlang Electric Technology Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

관련된 상품

 • SNG02300
  Singlang Electr... Standalone
 • ₩224,000 / kWh
  KS-W10
  Ktech Energy 독립형
 • SN12180F
  Singlang Electr... Standalone
 • ₩218,000 / kWh
  KS-G Series
  Ktech Energy 계통연계형
 • SN12150F
  Singlang Electr... Standalone
 • ₩287,000 / kWh
  E-BOX 48100R ...
  PYTES 지능형
 • SN12120F
  Singlang Electr... Standalone
 • HERF-5.12kWh
  E-star Energy 지능형
 • SN12105F
  Singlang Electr... Standalone
 • ₩265,000 / kWh
  GSL 51.2V 100...
  GSL Energy Standalone
 • SN12100F
  Singlang Electr... Standalone
 • ₩323,000 / kWh
  GSL Powerwall...
  GSL Energy 지능형
 • SN12075F
  Singlang Electr... Standalone
 • ₩277,000 / kWh
  LDP 24-100
  EverExceed Standalone
 • SN12055F
  Singlang Electr... Standalone
 • ₩481,000 / kWh
  PowerBase FC
  ZRGP 지능형
 • SNG23000
  Singlang Electr... Standalone
 • ₩568,000 / kWh
  PowerBase Mat...
  ZRGP 지능형
 • SNG21500
  Singlang Electr... Standalone
 • ₩529,000 / kWh
  PowerBase X1
  ZRGP 지능형
 • SNG21000
  Singlang Electr... Standalone
 • ₩652,000 / kWh
  RENON Xtreme ...
  Renon Power Tec... 지능형
 • SNG02800
  Singlang Electr... Standalone
 • ₩341,000 / kWh
  EverGEN Series
  EverExceed Standalone
 • SNG02600
  Singlang Electr... Standalone
 • ₩182,000 / kWh
  SPW series
  SUG 독립형
 • SNG02500
  Singlang Electr... Standalone
 • ₩522,000 / kWh
  RENON EBrick ...
  Renon Power Tec... 지능형
 • SNG02400
  Singlang Electr... Standalone
 • ₩232,000 / kWh
  Vxl 5100 51.2...
  VTC Power 지능형
 • SN12100DC
  Singlang Electr... Standalone
 • ₩266,000 / kWh
  Vxl5100w 51.2...
  VTC Power 지능형
 • SNG02200
  Singlang Electr... Standalone
 • ₩221,000 / kWh
  Vxl 7600w 51....
  VTC Power 지능형
 • SNG02100
  Singlang Electr... Standalone
 • KSHV5-20 High...
  Ktech Energy 지능형
 • SNG06200
  Singlang Electr... Standalone
 • ES-HyPro1-10k...
  Enershare Techn... Standalone
 • SNG06180
  Singlang Electr... Standalone
 • ₩196,000 / kWh
  ES-51.2V200Ah...
  Enershare Techn... Standalone
 • SNG06150
  Singlang Electr... Standalone
 • ESF-X50-100-E...
  Enershare Techn... 지능형
 • SNG06120
  Singlang Electr... Standalone
 • ₩652,000 / kWh
  RENON Xcellent
  Renon Power Tec... 지능형
 • SNG06100
  Singlang Electr... Standalone
 • ₩316,000 / kWh
  CE100200-B
  Chisage ESS Standalone
 • SNG12200
  Singlang Electr... Standalone
 • ₩521,000 / kWh
  Powersun-A1 5...
  UFO Power 독립형
 • SNG12150
  Singlang Electr... Standalone
 • Rack 2.4kWh/R...
  Regitec Solar 지능형
 • SNG12120
  Singlang Electr... Standalone
 • ₩607,000 / kWh
  BluE-S Solar ...
  Daxieworld Standalone
 • SNG12100
  Singlang Electr... Standalone
 • ₩344,000 / kWh
  EnerMax-HIS H...
  Coslink Digital... 지능형
 • SNG12090
  Singlang Electr... Standalone
 • ₩226,000 / kWh
  HWE-16F100
  Howell Energy 지능형
 • SN22000DC
  Singlang Electr... Standalone
 • ₩215,000 / kWh
  HWE-16F100BG/...
  Howell Energy Standalone