MNL Series

MNL Series

Fujian Minhua Power Source Co., Ltd.
에너지 저장 시스템 기술: SLA
규격 용량: 33 - 250 Ah
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Fujian Minhua Power Source Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

 • 에너지 저장 시스템 카테고리: 지능형
 • 에너지 저장 시스템 기술: LFP (LiFePo4)
 • 공칭 전압: --
 • 규격 용량: --

제품특성

모델명
MNL33-12 MNL36-12 MNL38-12 MNL40-12 MNL50-12 MNL65-12 MNL70-12 MNL75-12 MNL90-12 MNL100-12 MNL120-12 MNL150-12 MNL200-12 MNL230-12 MNL250-12
제품사양  
에너지 저장 시스템 카테고리 독립형
에너지 저장 시스템 기술 SLA
배터리 데이터시트
전기 데이터  
공칭 전압
12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V
규격 용량
33Ah@20hr 36Ah@20hr 38Ah@20hr 40Ah@20hr 50Ah@20hr 70Ah@20hr 70Ah@20hr 75Ah@20hr 90Ah@20hr 100Ah@20hr 120Ah@20hr 150Ah@20hr 200Ah@20hr 230Ah@20hr 250Ah@20hr
일반 사양  
치수 (L*W*H)
196x131x161 mm 194x133x169 mm 196x165x170 mm 196x165x170 mm 230x137x210 mm 350x167x174 mm 260x167x213 mm 260x167x213 mm 330x173x217 mm 330x173x217 mm 330x173x217 mm 486x170x243 mm 523x240x219 mm 521x269x203 mm 520x269x220 mm
무게
10.8 Kg 11.5 Kg 12.8 Kg 12.8 Kg 16 Kg 21.1 Kg 21.5 Kg 23.1 Kg 28.3 Kg 29.3 Kg 32.5 Kg 42.9 Kg 60.1 Kg 65.2 Kg 70.5 Kg
PDF  
제품 사양서 다운받기

Fujian Minhua Power Source Co., Ltd.

Click to show company phone
www.chinaminhua.com
중국
Longqiao Industrial Park, Anxi Economic and Development Zone, Quanzhou, Fujian
직원수: 2,000
참고: 귀하의 문의가 Fujian Minhua Power Source Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

유용한 연락처

Contact Face
HELEN CAI

관련된 상품

 • MNG 45-12 12V...
  MHB Standalone
 • WT5100
  Wirentech Standalone
 • MNG 50-12 12V...
  MHB Standalone
 • WT1MW
  Wirentech 지능형
 • MNG 65-12 12V...
  MHB Standalone
 • WTH500
  Wirentech Standalone
 • MNG 75-12 12V...
  MHB Standalone
 • ₩223,000 / kWh
  KS-W10
  Ktech Energy 독립형
 • MNG 80-12 12V...
  MHB Standalone
 • ₩211,000 / kWh
  KS-G Series
  Ktech Energy 계통연계형
 • MNG 100-12 12...
  MHB Standalone
 • ₩337,000 / kWh
  Energy storag...
  PYTES 지능형
 • MNG 120-12 12...
  MHB Standalone
 • ₩304,000 / kWh
  E-BOX-48100R
  PYTES 지능형
 • MNG 150-12 12...
  MHB Standalone
 • ₩380,000 / kWh
  CATL 8000 bat...
  PYTES 지능형
 • MNG 180-12 12...
  MHB Standalone
 • HERF-5.12kWh
  E-star Energy 지능형
 • MNG 200-12 12...
  MHB Standalone
 • ₩425,000 / kWh
  GSL-7000 138A...
  GSL Energy 지능형
 • MS&MM Series
  MHB Standalone
 • ₩288,000 / kWh
  GSL Powerwall...
  GSL Energy 지능형
 • MM Series
  MHB Standalone
 • ₩268,000 / kWh
  LDP 24-100
  EverExceed Standalone
 • ML Series
  MHB Standalone
 • ₩467,000 / kWh
  PowerBase FC
  ZRGP 지능형
 • MNG Series
  MHB Standalone
 • ₩551,000 / kWh
  PowerBase Mat...
  ZRGP 지능형