MNG Series

MNG Series

Fujian Minhua Power Source Co., Ltd.
에너지 저장 시스템 기술: 납산 (AGM)
규격 용량: 17 - 250 Ah
지역: 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 Fujian Minhua Power Source Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

20kwh 48V 400a...

Keheng New Energy
최저가격 ₩295,000 / kWh
 • 에너지 저장 시스템 카테고리: 독립형
 • 에너지 저장 시스템 기술: LFP (LiFePo4)
 • 공칭 전압: 51.2 V
 • 규격 용량: 400 Ah

제품특성

모델명
MNG17-12 MNG18-12 MNG20-12 MNG26-12W MNG26-12WT MNG26-12H MNG28-12 MNG30-12 MNG33-12 MNG34-12 MNG34-12Q MNG36-12 MNG38-12Q MNG38-12T MNG40-12 MNG42-12 MNG54-12T MNG54-12Q MNG55-12 MNG60-12 MNG65-12A MNG70-12B MNG70-12 MNG70-12Q MNG85-12 MNG90-12 MNG90-12Q MNG92-12T MNG92-12Q MNG100-12T MNG100-12Q MNG110-12 MNG110-12Q MNG120-12Q MNG130-12 MNG135-12H MNG140-12 MNG150-12Q MNG160-12 MNG175-12 MNG190-12 MNG200-12A MNG210-12 MNG210-12Q MNG230-12 MNG240-12B MNG250-12
제품사양  
에너지 저장 시스템 카테고리 독립형
에너지 저장 시스템 기술 납산 (AGM)
배터리 데이터시트
전기 데이터  
공칭 전압
12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V
규격 용량
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
일반 사양  
치수 (L*W*H)
181x77x167 mm 181x77x167 mm 181x77x167 mm 175x166x125 mm 175x166x125 mm 165x126x174 mm 175x166x125 mm 175x166x125 mm 196x131x161 mm 196x165x170 mm 196x165x168 mm 196x131x161 mm 196x165x168 mm 196x165x170 mm 196x165x170 mm 196x165x170 mm 350x167x174 mm 349x165x175 mm 230x137x210 mm 260x167x213 mm 350x167x174 mm 260x167x213 mm 260x167x213 mm 260x167x213 mm 330x173x217 mm 330x173x217 mm 329x173x219 mm 307x169x211 mm 307x169x208 mm 330x173x217 mm 329x173x219 mm 330x173x217 mm 406x173x236 mm 406x173x236 mm 486x170x243 mm 341x172x283 mm 486x170x243 mm 486x170x240 mm 532x207x215 mm 523x240x219 mm 523x240x219 mm 523x240x219 mm 521x269x203 mm 521x269x203 mm 521x269x203 mm 520x269x220 mm 520x269x220 mm
무게
5 Kg 5.3 Kg 5.6 Kg 7.32 Kg 7.32 Kg 8 Kg 7.92 Kg 8.7 Kg 10.8 Kg 11.3 Kg 11.3 Kg 10.8 Kg 12.8 Kg 12.8 Kg 12.8 Kg 12.1 Kg 18 Kg 18 Kg 17.2 Kg 21.2 Kg 21.2 Kg 20.5 Kg 21.5 Kg 21.5 Kg 27.7 Kg 28.3 Kg 28.3 Kg 28.4 Kg 28.4 Kg 29.3 Kg 29.3 Kg 32.5 Kg 32.5 Kg 35.6 Kg 39.8 Kg 42 Kg 39.8 Kg 42.9 Kg 48.2 Kg 55.2 Kg 58.2 Kg 62.5 Kg 62.5 Kg 62.5 Kg 65.2 Kg 67.3 Kg 70.5 Kg
PDF  
제품 사양서 다운받기

Fujian Minhua Power Source Co., Ltd.

Click to show company phone
www.chinaminhua.com
중국
Longqiao Industrial Park, Anxi Economic and Development Zone, Quanzhou, Fujian
직원수: 2,000
참고: 귀하의 문의가 Fujian Minhua Power Source Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

유용한 연락처

Contact Face
HELEN CAI

관련된 상품

 • MNG 45-12 12V...
  MHB Standalone
 • WT5100
  Wirentech Standalone
 • MNG 50-12 12V...
  MHB Standalone
 • WT1MW
  Wirentech 지능형
 • MNG 65-12 12V...
  MHB Standalone
 • WTH500
  Wirentech Standalone
 • MNG 75-12 12V...
  MHB Standalone
 • ₩219,000 / kWh
  KS-W10
  Ktech Energy 독립형
 • MNG 80-12 12V...
  MHB Standalone
 • ₩214,000 / kWh
  KS-G Series
  Ktech Energy 계통연계형
 • MNG 100-12 12...
  MHB Standalone
 • ₩341,000 / kWh
  Energy Storag...
  PYTES 지능형
 • MNG 120-12 12...
  MHB Standalone
 • ₩307,000 / kWh
  E-BOX-48100R
  PYTES 지능형
 • MNG 150-12 12...
  MHB Standalone
 • ₩383,000 / kWh
  CATL E-BoxLV ...
  PYTES 지능형
 • MNG 180-12 12...
  MHB Standalone
 • HERF-5.12kWh
  E-star Energy 지능형
 • MNG 200-12 12...
  MHB Standalone
 • ₩429,000 / kWh
  GSL-7000 138A...
  GSL Energy 지능형
 • MS&MM Series
  MHB Standalone
 • ₩291,000 / kWh
  GSL Powerwall...
  GSL Energy 지능형
 • MM Series
  MHB Standalone
 • ESCS
  Consnant Techno... Standalone
 • ML Series
  MHB Standalone
 • US2000C-5000
  ASE Energy 지능형
 • MNL Series
  MHB Standalone
 • ₩196,000 / kWh
  SPW series
  SUG New Energy 독립형