OPzV Tubular Gel Battery

CSPower Battery Tech Co., Ltd.
에너지 저장 시스템 기술: 납산 (젤)
규격 용량: 500 - 3000 Ah
지역 : 중국 중국
참고: 귀하의 문의가 CSPower Battery Tech Co., Ltd.로 직접 발송이 될 것입니다.

대체 제품

BESS Series

Narada Energy
 • 에너지 저장 시스템 카테고리: 계통연계형
 • 에너지 저장 시스템 기술: 리튬 이온
 • 제품보증연한: --
 • 치수: --
 • 무게: --
 • 공칭 전압: 600 V
 • 규격 용량: --
 • 싸이클 수명 @ %DOD: 5000@40%DOD, 6000@60%DOD
 • 설계 수명: --

제품특성

모델명
OPzV2-500 OPzV2-800 OPzV2-1000 OPzV2-1500 OPzV2-2000 OPzV2-2500 OPzV2-3000
제품사양  
에너지 저장 시스템 카테고리 독립형
에너지 저장 시스템 기술 납산 (젤)
배터리 데이터시트
전기 데이터  
공칭 전압
2 V 2 V 2 V 2 V 2 V 2 V 2 V
규격 용량
500Ah@10hr
800Ah@10hr
1000Ah@10hr
1500Ah@10hr
2000Ah@10hr
2500Ah@10hr
3000Ah@10hr
싸이클 수명 @ %DOD 2000@80%DOD
일반 사양  
치수 (L*W*H)
166x206x496 mm 191x210x671 mm 233x210x671 mm 275x210x821 mm 399x212x797 mm 487x212x797 mm 576x212x797 mm
용기 재질 ABS (아크릴로니트릴 뷰타다이엔 스타이렌)
PDF  
제품 사양서 다운받기

CSPower Battery Tech Co., Ltd.

Building B, Huafeng Technology Park, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong
직원수: 1,000
이 업체에 메시지를 보냄

유용한 연락처

Contact Face
Sasha Ge

CSPower Battery Tech Co., Ltd.의 다른 7시리즈

 • High Temp. De...
  55.6 - 90 Ah
  Standalone
 • VRLA AGM Batt...
  15 - 250 Ah
  Standalone
 • CG Series Sol...
  33 - 3000 Ah
  Standalone
 • HTL Series Hi...
  10 - 420 Ah
  Standalone
 • FT Series Fro...
  55 - 200 Ah
  Standalone
 • FL Series Fro...
  55 - 200 Ah
  Standalone
 • HTD Series De...
  14 - 420 Ah
  Standalone